1942 artiklar om personlig assistans i datumordning

2015

2015-12-29

Magnus TidemanMagnus Tideman, professor i handikapp­vetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem”
Det svaga politiska intresset för funktionshinderfrågor beror mycket på hur välfärdspolitiken har utvecklats generellt. Det menar Magnus Tideman som anser att det är en myt att Sverige är ”bäst i världen” på funktionshinderområdet, en rad länder har kommit längre.
( tre kommentarer )

2015-12-21

Magdalena AnderssonFinansministern svarar på kritiken
I en debattartikel i Aftonbladet bemöter Finansminister Magdalena Andersson kritiken mot att hon sagt att besparingar i assistansersättning ska bekosta en del av flyktingmottagandet. Finansministern står dock fast vid att något är fel i systemet med assistansersättning.
( sju kommentarer )

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
En ny rapport från Försäkringskassan säger att ökningen av antalet assistanstimmar bland annat beror på ökat beviljande av dubbelassistans och assistans för tillsyn. Begreppet tillsyn bör tydliggöras mer, enligt Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder.

2015-12-17

Mikael ÅhmanFöreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistans­fusket”
Fusket inom personlig assistans ska inte bemötas med mer kontroll och hårdare bedömningar. Istället ska människors utsatthet angripas. Det anser Föreningens Grundens förbundsjurist Mikael Åhman som studerat ”Södertäljefallet” med ELMA assistans.
( sex kommentarer )

2015-12-16

Assistansersättningens utvecklingFörsäkrings­kassan har analyserat ökning av assistans­berättigade och assistans­timmar
Det saknas regler för vilka behov som ska ge personlig assistans och gränser för hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det säger Försäkringskassan i rapporten "Assistansersättningens utveckling".
( tre kommentarer )

2015-12-15

Intervju med Åsa Regnér i SVT
I en intervju i Aktuellt pressades Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér om hur regeringen ser på personlig assistans som rättighet och om det är rätt att ställa flyktingar mot assistansberättigade.
( tio kommentarer )

Ann-Louise Nissfolk och Birgitta LindBirgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
Ägarprövningsutredningens förslag att ta betalt för tillståndsprövningar kan komma att innebära en avgift för att söka tillstånd för personlig assistans, säger Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, utredare på IVO:s avdelning för tillståndsprövning.

2015-12-14

lagens klubbaBara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd
Mellan 1 jan 2013 till 11 december 2015 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut i 405 nyansökningar om att bedriva personlig assistans. Av dessa fick 137 godkänt, 230 fick avslag och 38 avvisades eller drogs tillbaka.

2015-12-13

SVT reportage om personlig assistans
I en rad reportage beskrivs dels hur kostnaderna för personlig assistans ökat, dels hur det blivit svårare att få personlig assistans och att fler förlorat den.
( sex kommentarer )

Viveca SelanderViveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - ”Skillnad på emotionell och praktisk omsorg”
Föräldrar som är assistansanvändare gör skillnad mellan emotionell och praktisk omsorg där föräldern står för den emotionella omsorgen medan assistenten står för den praktiska. Det menar Viveca Selander som skrivit en avhandling på området. Synsätten skiljer bland de intervjuade och något som förvånar henne är den stora roll familjen spelar.
( en kommentar )

2015-12-09

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”
Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen (AO) driver främst ärenden med målet att bedömningen av personlig assistans ska bli striktare, säger Sofia Tedsjö på CJ Advokatbyrå. Hon anser också att motparten lätt hamnar i ett underläge.
( tre kommentarer )

2015-12-02

Olle WästbergOlle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
En assistansanvändare som har politiska uppdrag ska inte behöva välja bort att göra andra saker i livet. Tiden som behövs bör istället läggas till beviljad assistanstid. Det säger Olle Wästberg som personligen anser att de sedan 2008 försämrade assistansbedömningarna bör återställas.
( två kommentarer )

2015-11-26

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Jakten på kostnader i personlig assistans har helt tagit över”
Det finns en likhet mellan besparingar i personlig assistans och det som nu sker i flyktingpolitiken, säger Maj Karlsson, V-ledamot i Socialutskottet. När kostnaderna går över en viss gräns, slutar man tala om rättighetslagstiftning och istället genomförs kostnadsdämpande åtgärder.
( två kommentarer )

2015-11-24

Sophie KarlssonIfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
Att assistansberättigade inte skulle kunna ha husdjur eller resa på semester utomlands vore totalt orimligt. IfA och STIL bemöter nu SKL:s krav på mer gränser för personlig assistans och dess kostnader.
( två kommentarer )

2015-11-19

Wenche WillumsenWenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
Det är mycket upprörande att allmänna ombudet ”anser” och driver att tex dusch och av/påklädning vid träning inte bör vara ett grundläggande behov, säger Wenche Willumsen, rättighetspolitisk ombudsman på DHR.
( tre kommentarer )

2015-11-18

Fem gånger fler klagomål på personlig assistans än på andra LSS-insatser
IVO fick 259 klagomål på personlig assistans mellan 1 juli 2011 – 31 december 2014. Enligt IVO:s rapport "Personlig assistans under luppen" gäller de flesta klagomålen brister i utförandet av insatsen.
( en kommentar )

2015-11-17

Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
Även om de tre ärenden om assistansersättning som Allmänna Ombudet, AO, drivit i år varit till nackdel för den försäkrade anser Birgitta Smedberg inte att hon väljer ut ärenden för att minska kostnaderna.
( tre kommentarer )

2015-11-12

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
Ellinor Englund, jurist på SKL, menar att Socialstyrelsens kritik av kommunerna är märklig. Hon säger att det troligen finns en felaktig uppfattning om vad assistans ska kunna innebära och att det inte ska finnas en gräns för kostnaderna.
( två kommentarer )

2015-11-11

Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning
Den kommande LSS-utredningen görs, dels för att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar, dels för att många oroas för att mista sin assistans. Det säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på SVD Debatt.
( tre kommentarer )

2015-11-10

Danica KragicDanica Kragic, professor, computer science, KTH – ”Om robotar liknar oss för mycket blir det skrämmande”
Danica Kragic utvecklar autonoma system som är en del i utvecklingen av robotar. Hon anser att det inom tjugo år finns någon sorts robotar som kan ge hjälp till personer med funktionsnedsättning. Hon säger att hennes forskning påverkas av behoven hos hennes son har personlig assistans.
( en kommentar )

2015-11-06

Göteborgsposten tar upp hårdare assistans­bedömningar
Göteborgsposten intervjuar bland annat en familj där den sexårige sonen inte längre får assistansersättning för andningshjälp, efter att en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen lett till hårdare assistansbedömningar.
( två kommentarer )

2015-11-05

Bengt EliassonBengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
Bengt Eliasson, ledamot i Socialutskottet, är mycket kritisk till att flera domar i Högsta Förvaltningsdomstolen kunnat försämra rätten till personlig assistans. Det finns delar av det offentliga Sverige, som under föresatsen att man vill förtydliga LSS-lagstiftningen, är ute efter att försämra den, säger han.
( tre kommentarer )

2015-11-03

Ny avhandling om att vara förälder och assistans­användare
I Licentiatavhandlingen "Familjeliv med personlig assistans" har Viveca Selander på Institutionen för socialt arbete, vid Stockholms universitet, intervjuat åtta assistansanvändare och deras familjer om situationen att vara förälder och ha personlig assistans.

2015-10-27

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”
Försäkringskassan vill skriva in i förordningen för assistansersättning att förhöjt timbelopp ska redovisas varje månad. Det skulle då inte längre gå att fördela kostnaderna på sex månader. Cecilia Blanck på Föreningen JAG är mycket kritisk och menar att regeringen skapat en stämning som leder till att assistansen skärs ner från alla håll.
( fyra kommentarer )

2015-10-23

Magdalena AnderssonFinansministern vill spara på assistans­ersättning
I en intervju i Ekot säger finansminister Magdalena Andersson att assistansersättning är ett område där det blir aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet. Detta har väckt stark kritik inom brukarrörelsen.
( 29 kommentarer )

2015-10-22

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare – ”Kostnads­besparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
Idealet om assistans som en integrationsreform håller på att falla i glömska. Idag ligger fokus hos alla myndigheter på att begränsa kostnader. Individen måste alltmer bevisa och argumentera för sitt stödbehov. Detta är en utveckling som accelererat sedan 2006, säger Niklas Altermark.
( tre kommentarer )

2015-10-21

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
Det var ett överklagande av det allmänna ombudet för socialförsäkringen av en förvaltningsrättsdom som ledde till att det femte grundläggande behovet i assistans nu enbart beviljas vid psykisk funktionsnedsättning. För den konspiratoriskt lagde syns ett mönster där målet är att minska kostnader, säger Mathias Blomberg.
( två kommentarer )

2015-10-15

Cecilia BlanckKFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistans­ersättningen”
En missad post i beräkningsmodellen för assistansersättningen, kan vara orsaken till den låga uppräkningen av schablonbeloppet. Det menade Cecilia Blanck på KFO.s seminarium om assistansanordnarnas bekymmersamma ekonomiska situation. Ingen från regeringen fanns dock på plats och lyssnade.
( två kommentarer )

2015-10-14

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
De flesta motioner om personlig assistans hösten 2015 rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner om stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och att könsskillnader i assistansersättning bör analyseras.
( en kommentar )

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”
Anordnarna har nu ett år på sig att finansiera övergången till efterskottsbetalning 1 oktober 2016. Processen har påskyndats av ett ökat fokus på kontroll säger Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan.
( fyra kommentarer )

2015-10-10

Helena HöögHelena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
Begrepp som ”leva som andra” och ”goda levnadsvillkor” bör definieras. Funktionsförmågan skulle kunna avgöra antalet assistanstimmar vid bedömningen. Det som beviljas vid bedömningen bör vara det som utförs. Det är några saker ISF är positiva till i en ny rapport som beskriver problem i assistansersättningen.
( två kommentarer )

2015-10-06

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
Högsta förvaltningsdomstolens dom om det femte grundläggande behovet strider mot tidigare politiskt fattade beslut. Ett regeringsförslag som Socialutskottet röstade ner 1996 får nu bifall i högsta rätt.
( nio kommentarer )

2015-10-01

Försäkrings­kassan vill införa efterskottsbetalning 1 okt 2016
Den 1 oktober 2016 vill Försäkringskassan att efterskottsbetalning ska införas för assistansberättigade med vanligt schablonbelopp. Förändringen sker senare för de som har förhöjt timbelopp. Egna arbetsgivare undantas.

Guy LöövSocialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnads­utvecklingen”
Den fasta ökningen på 1,4 % per år av schablonbeloppet har införts för att få kontroll på kostnadsutvecklingen säger Guy Lööv på Socialdepartementet. Den står fast oberoende av avtalsrörelsen och gäller tills ett nytt ersättningssystem för assistansersättning införs.
( sex kommentarer )

2015-09-29

bild på rapportenISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"
Den assistans som utförs ska vara det som beviljats vid bedömningen, de behov som ska kunna ge assistans ska standardiseras. En ny behovsbedömning där man kan få ett mindre antal assistanstimmar mot att man slipper ingående frågor. Det är förslag från ISF i en ny rapport.
( fem kommentarer )

2015-09-28

mynthögAnordnare och brukarorganisationer reagerar på schablon­beloppet
Schablonbeloppet kommer att höjas med 1,4 % varje år oavsett vad som sker i tex avtalsrörelsen med assistenternas löneökningar.
( två kommentarer )

Gudinnan JustitiaFörsäkrings­kassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet. Vilka som kommer att beröras är det för tidigt att säga enligt Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. Hon hävdar samtidigt att Försäkringskassan har rätt att dra tillbaka beslut även om funktionsnedsättningen inte förändrats.
( 13 kommentarer )

2015-09-24

Hanna KauppiArbetsgivar­föreningen KFO, Hanna Kauppi – ”Vi går mot ett kritiskt läge för mindre assistans­anordnare”
För små assistansföretag och kooperativ riskerar den närmaste tiden bli en process mot avveckling eller försäljning. Det säger Hanna Kauppi efter regeringens besked att schablonbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett.

2015-09-23

"Regeringen stryper den personliga assistansen"
Regeringsdeklarationen om delaktighet i samhället framstår som tomma ord när man samtidigt höjer schablonbeloppet med bara 1,4 %. Det säger tretton brukarorganisationer i en debattartikel i Dagens samhälle.
( två kommentarer )

öppen bokÅrlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen
Från 1 januari 2016 är det inskrivet i Förordningen om assistansersättning att timbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett. Beslutet togs på Socialdepartementet den 10 september.
( en kommentar )

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”
Det finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att tappa proportionerna säger Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, intressegruppen för assistansberättigade. Han är även oroad för att en kommande fuskdelegation ska använda samma metoder som FUT-Delegationen.

2015-09-22

Stefan de VylderStefan De Vylder om assistansens kostnader
Se nationalekonomen Stefan De Vylder intervjuas om kostnaderna för personlig assistans. Läs även Assistanskolls tidigare intervjuer med Stefan De Vylder.

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
I över hälften av Sveriges kommuner finns lokala riktlinjer som innebär begränsningar av den personliga assistansen. Det framgår av Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans. Det är en salig röra enligt utredaren Karin Flyckt.

2015-09-21

mynthögSchablon­beloppet för 2016 fastställt
Assistansersättningens timbelopp för år 2016 blir enligt beslut från regeringen 288 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är samma historiskt låga höjning som förra året.
( fyra kommentarer )

2015-09-17

Wenchw WillumsenWenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”
I regeringsförklaringen i onsdags sade Stefan Löfven att det ska tillsättas en fuskdelegation med siktet på bland annat personlig assistans. Wenche Willumsen, rättighetspolitisk ombudsman på DHR, befarar att tidsandan kan komma att påverka resultaten.
( en kommentar )

2015-09-16

ReadSpeaker loggaAssistans­koll inför ReadSpeaker
Det går nu att lyssna på alla texter på Assistanskoll med text-till-tal-tjänsten ReadSpeaker. Detta görs för att förbättra tillgängligheten för Assistanskolls läsare.

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
Riksdagen måste skärpa § 9a i LSS för grundläggande behov eftersom det var där rättstillämpningen började spåra ur. Det har lett till att kommunerna mer och mer tappat respekten för lagstiftningen, menar Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig i IfA.
( en kommentar )

2015-09-14

Personer skriverPär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”
En arbetsgivare i personlig assistans kan få ett urval av arbetssökande med önskade kvalifikationer av Arbetsförmedlingen. De kan då ha kontaktats innan så att de garanterat är motiverade att söka ett jobb som assistent.

2015-09-10

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
Det är oacceptabelt att kommunerna beviljar 25 % färre timmar, att assistansbeslut tidsbegränsas ett år i taget eller att lokala riktlinjer säger att assistans inte får användas för omvårdnad av assistansanvändares barn. Jonas Franksson kräver lagändringar som grundas i FN-konventionen
( en kommentar )

2015-09-02

Den som fått assistans­ersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans visar att personer som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har i genomsnitt 25 % färre timmar. Hälften av kommunerna har egna riktlinjer för assistansens utformning, vilket kan vara att assistans för enbart en semestervecka per år beviljas.

2015-08-31

Lennart erlandssonLennart Erlandsson, lektor i juridik – ”Försäkrings­kassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”
Försäkringskassans interna meddelanden och vägledningar får inte användas som grund för att ändra lagtolkningen vid bedömningar av assistansersättning. Istället ska lagstiftningens målsättning styra anser Lennart Erlandsson, lektor i juridik vid Högskolan i Kristianstad.
( sju kommentarer )

2015-08-30

Mikael Eivergård, från Almedalen 2015Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
STILs andra seminarium i Almedalen handlade om Försäkringskassans och kommuners metoder för bedömning av personlig assistans, bland annat Hässleholmsförsöket. Etnologen Mikael Eivergård menade att Hässleholmsförsöket är ett i raden av historiska exempel när medicinen används i politiska syften.

2015-08-24

Olle WestbergAlmedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
På STIL.s första seminarium i Almedalen diskuterades hur individuella rättigheter kan stärkas i dagens välfärdsstat. Demokratiutredaren Olle Wästberg vill se fler personer med funktionsnedsättningar i maktens korridorer. Juristen Andreas Pettersson uppmanade funktionshinderrörelsen att ”tjata om frågorna" och använda juridiken som verktyg.
( två kommentarer )

2015-08-18

Erik WardErik Ward, Jurist – ”Försäkrings­kassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
Försäkringskassan bryter mot en viktig rättsprincip när de drar in eller minskar beviljad assistansersättning utan att hjälpbehovet förändrats eller att andra förändringar skett av de förutsättningar som fanns vid det ursprungliga beslutet. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan. Och med en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen riskerar nu fler att drabbas säger han.
( sju kommentarer )

2015-08-13

Lagens klubbaDom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
I en dom den 25 juni säger HFD att assistanstid för det femte grundläggande behovet "Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade" bara kan beviljas vid psykiska funktionshinder.

2015-07-23

Lagens klubbaHovrätten skärper domar kring ELMA Assistans
Totalt 34 personer har dömts i hovrätten, de två ägarna till bolaget får 6 respektive 5 år och sex månaders fängelse. Rättegången har kostat runt 84 miljoner kronor, vilket är den dyraste rättegången i svensk historia.
( en kommentar )

2015-07-08

Mikael Dahlqvist, S-ledamot i SocialutskottetAlmedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
Socialdemokraten Mikael Dahlqvist gav ett halvt löfte om att ”se över och justera” § 9a före den kommande LSS-utredningen blir klar. Det tillkännagav han på IfA.s seminarium 290 kommuner tolkar LSS. I övrigt bekräftades bilden av ”spretigt Sverige” när det gäller insatser för personlig assistans i kommunerna.
( en kommentar )

2015-07-06

Suzanne ElmqvistAlmedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
På IfA.s seminarium Personlig assistans 2025 fick två ledamöter i Socialutskottet chansen att presentera sina visioner för framtiden. Sofia Fölster(M) bad publiken att uppmärksamma begreppet alternativkostnader och Mikael Dahlqvist(S) flaggade för ett nytt nätverk om funktionshinderfrågor.
( fyra kommentarer )

2015-07-02

Ritva GoughRitva Gough – ”Assistans­användaren borde få styra innehållet i assistansen mer”
Ritva Gough är sociolog och forskade först om arbetsmarknad och äldreomsorg. På 1980-talet började hon intressera sig för pionjärerna inom independentlivingkollektiven STIL och GIL. Läs hennes analys av hur personlig assistans utvecklades.
( tre kommentarer )

2015-06-29

Sofia FölsterSofia Fölster, Moderaterna – ”Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablon­beloppet”
Sofia Fölster är mycket kritisk till att regeringen tänker höja arbetsgivaravgiften för unga som hon menar kommer att slå hårt mot assistansbranschen.
( en kommentar )

2015-06-27

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Det behövs flera lag- och förordningsändringar om efterskottsbetalning ska kunna införas”
Införandet av efterskotts-betalning av assistansersättning skjuts upp. Enligt Försäkringskassan krävs det lagändringar för att efterskottsbetalning ska kunna införas.

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
Helena Sjölander säger att Vårdföretagarna tar kriminaliteten i branschen på största allvar samtidigt som hon vänder sig mot bilden att branschen är smutsig. Hon är positiv till samarbeten för att stävja kriminaliteten men tvekar om BRÅs uppmaning att det är vårdföretagarna som ska eller kan ta initiativet.
( en kommentar )

2015-06-26

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Hässleholmsförsöket handlar inte om att leta efter fuskare”
Therese Karlberg tycker rapporteringen om Hässleholmsförsöket varit rörig och att Försäkringskassan brustit i sin kommunikation med funktionshindersorganisationerna. Projektet handlar inte om att leta efter fuskare i smyg, menar hon, utan om att få bättre medicinska underlag.
( tre kommentarer )

2015-06-16

KlockaKolla din OB-ersättning
I vår guide "OB-ersättning för personliga assistenter" kan du kolla vilken OB-ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag.

2015-06-13

"Smärtgränsen är nådd"
I en debattartikel i Svenska Dagbladet säger IfA, STIL och JAG att smärtgränsen nu är nådd. Assistansersättningen räcker inte längre för att ge en assistans med godtagbar kvalitet.
( fyra kommentarer )

2015-06-09

Hanna Kauppi, KFO och Birgitta Andersson, Handikapphistoriska föreningen i samspråk efter debatten.Vad är kvalitet i assistans?
Assistansanvändaren, ingen annan, avgör vad som är kvalitet för honom eller henne. De var alla överens om på KFO:s seminarium om kvalitet i assistans - Personlig Assistans – kvalitet, vision och verklighet. När politikerna tog plats i panelen blev det däremot fokus på den oroväckande ekonomin i branschen.
( fyra kommentarer )

2015-05-27

Johanna Skinnari och Nicole Thorell, BråJohanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
Johanna Skinnari och Nicole Thorell på Brå, Brottsförebyggande rådet, menar att brottsverksamheten får konkreta och allvarliga följder för alla aktörer inom personlig assistans. De uppmanar branschen att ta initiativet och hjälpa myndigheterna att sortera bort de oseriösa.
( sju kommentarer )

2015-05-26

Barbro LewinBarbro Lewin, Funktionshinder­forskare: ”Hässleholmsförsöket förstärker negativ bild av Försäkrings­kassan”
I det så kallade Hässleholmsförsöket har Försäkringskassan i Skåne anlitat ett vårdbolag som via personal på sjukhuset iakttar personer under 27 timmar för att upptäcka fusk. Barbro Lewin anser att historien förstärker en bristande tillit till systemet och en negativ bild av Försäkringskassan.

2015-05-25

Daniel Widegren Foto:Monica HolmbergDaniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”
Grundtimlönen för personliga assistenter i privat sektor var i genomsnitt 133,30 kr/tim (eller ca 22 900 kr omräknat till månadslön) 2014. I kommunal sektor var den fasta månadslönen i genomsnitt 21 600 kr/månad. Detta framgår av SCB:s nya lönestatistik där personliga assistenter för första gången är en egen kategori.

2015-05-20

Hanna KauppiHanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - ”LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent”
Möjligheten till deltider och visstidsanställningar är själva förutsättningen för att bedriva personlig assistans i ordets bemärkelse. Det anser Hanna Kauppi och Björn Jidéus i en replik på Kommunals ordförande Annelie Nordströms uttalande tidigare i vår.

2015-05-13

lagens klubbaKommuner beviljar färre assistans­timmar än Försäkrings­kassan
I Humanas senaste Juridiska Årsbok redovisas en undersökning av personer som bedömts för personlig assistans av både Försäkringskassan och kommunen. I 80 procent av fallen gjorde kommunen en lägre bedömning av timbehovet. Detta trots att det i teorin ska vara samma lagstiftning och förutsättningar.
( två kommentarer )

2015-05-07

Adolf RatzkaBevilja personlig assistans oberoende av ålder
I en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift kräver Adolf Ratzka att 65-årsgränsen för att bevilja personlig assistans tas bort.
( 14 kommentarer )

2015-05-03

Försäkrings­kassan i Skåne anlitar bolag för att spionera efter fusk
I det sk Hässleholmsförsöket har Försäkringskassan anlitat det privata vårdbolaget Bemce för att avslöja fusk med assistansersättning när utredningar gjorts på Hässleholms sjukhus. Detta avslöjar Sydsvenskan i ett reportage. IfA och DHR är mycket kritiska.

2015-04-29

Christine BylundChristine Bylund, metodutvecklare, STIL - ”Övergrepp är villkoret för att få tillgång till mänskliga rättigheter”
Omprövningarna som assistansberättigade tvingas gå igenom för att få assistansersättning kan liknas vid övergrepp. Det anser Christine Bylund som skrivit en debattartikel i Dagens Arena där hon flaggar för att assistansomprövningarna i hög grad är feministiska frågor.
( tre kommentarer )

2015-04-28

Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkrings­kassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
Försäkringskassan utlovar en enklare uppföljning av assistansersättningen. Omprövningen har blivit uppföljningen vilket innebär att de inte längre ska göra en förutsättningslös omprövning vartannat år utan använda sig av den information de redan har - ett i en rad av löften sprungna ur projektet En enklare vardag.

2015-04-26

Reportage i P1-Kaliber om den försämrade assistansen
Kaliber intervjuar Jonas Franksson som blivit av med sin assistansersättning. Kaliber beskriver hur assistansbedömningarna blivit hårdare och hur det sker en minuträkning av privatlivet när assistansbehovet bedöms.
( tre kommentarer )

2015-04-21

Karin BoskovicKarin Boskovic, IfA – ”Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar”
I projektet IFOKUS utvecklar IfA en metod för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande för assistansberättigade med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

2015-04-13

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
Utredningen om vinstbegränsning kommer att landa i förslag som de flesta privata utförare kan leva med tror Guy Lööv på Social-departementet. Han säger också att efterskottsbetalning ska införas och att schablonbeloppet räknas upp med Pris och löneomräkningen tills ett nytt ersättningssystem införs.
( fyra kommentarer )

2015-04-10

John Magnus RoosJohn Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
Det är stora skillnader mellan personer med funktions-nedsättning och resten av befolkningen i deltagande i fritidsaktiviteter. Det framgår av undersökningen "En fritid som andra?". John Magnus Roos menar att personer med funktionsnedsättning är bundna till de aktiviteter samhället gjort tillgängliga.
( en kommentar )

2015-04-07

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistans­bedömningarna”
Den planerade utredningen om personlig assistans kommer troligen att starta i början på nästa år, 2016. Den kommer isåfall att innebära en översyn av hela LSS-lagstiftningen enligt Guy Lööv på Socialdepartementet.
( sju kommentarer )

2015-03-30

upplagd bokNy vägledning för assistans­ersättning
Regler för vad som räknas till normalt föräldraansvar, hur mycket assistenter kan arbeta om assistansersättning ska betalas ut samt ett nytt namn på tvåårsomprövningarna. Det är några nyheter i den trettonde versionen av Försäkringskassans vägledning.
( fyra kommentarer )

2015-03-26

Bengt ElménBengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”
Kommunals Ordförande sade nyligen att personliga assistenter bör ha rätt att arbeta heltid, att visstidsanställningar borde tas bort och att assistansberättigade inte ska ha ansvar för arbetsmiljöfrågor. Nu svarar Bengt Elmén, styrelseledamot och en av grundarna till STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.
( två kommentarer )

2015-03-25

Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare”
Assistenter borde ha lika lång uppsägningstid som andra på arbetsmarknaden och att arbeta heltid borde vara norm. Brukaren och dennes anhöriga bör inte ha ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Det menar Kommunals Ordförande Annelie Nordström.
( 15 kommentarer )

2015-03-23

Stefan NilssonStefan Nilsson, Miljöpartiet – ”Stora vinstuttag är ett större problem än fusk och kriminalitet i assistans”
Den utredning om assistans som startar i höst bör leda till en ny modell för schablonbeloppet och en ändring av § 9a i LSS. Dessutom bör stora vinstuttag stoppas och en assistent bör inte få vara god man. Det säger Stefan Nilsson, ny socialpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
( 11 kommentarer )

2015-03-18

Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistans­koll”
Det saknas ofta information om vilken kvalitet kommuner ger som assistansutförare, assistansberättigade behöver få mer kunskap om detta, menar Kerstin Torkelsson.
( tre kommentarer )

2015-03-14

Gudinnan JustitiaFler får avslag vid nyansökan
61,7 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2014. Det är en ökning med knappt 3 % mot året innan. Av de som tvåårsomprövades förlorade 10 % sin assistansersättning.

2015-03-13

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
Om vinstuttag hos assistansföretag stoppas riskerar valfriheten att upphävas för många assistansberättigade. Klockan kan komma att vridas tjugo år tillbaka i tiden, anser Vilhelm Ekensteen.
( tre kommentarer )

2015-03-05

mynthögAssistans med i ny utredning om vinster i välfärden
Möjligheterna att ta ut vinst från välfärdsverksamhet ska starkt begränsas och eventuella överskott ska återinvesteras. Att nå detta mål är syftet med en ny utredning där även personlig assistans ingår.
( sju kommentarer )

2015-03-04

SVT rapporterar om indragen assistans
SVT uppmärksammar i flera reportage att det blivit svårare att få assistansersättning. Bland annat intervjuas Stefan Rolander som efter 20 år fått kraftigt minskat antal assistanstimmar och där familjen tänker ta lån för att själva betala assistentlöner.

2015-02-24

Torbjörn OdlöwTorbjörn Odlöw, Göteborgs Universitet – ”Lagstiftningen för god man behöver moderniseras”
Dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad anser Torbjörn Odlöw. Att en ensam person är ställföreträdare riskerar leda till att den enskilde inte får det stöd som behövs. Han anser också att anhöriga som är assistenter till sitt barn ibland kan vara den lämpligaste att välja som god man.

2015-02-23

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Många politiker har talat med kluven tunga”
Maj Karlsson säger att en kommande utredning om personlig assistans måste ha direktiv att se HUR en lagändring av § 9a ska göras, inte OM den ska göras. Hon anser även att många politiker har gett dubbla budskap om assistansbedömningarna.
( fyra kommentarer )

2015-02-12

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”
Regeringen hoppas få fram uppgifter om hur många assistanstimmar kommunerna beviljat personer som förlorat sin assistansersättning. De som enligt ISF: s slutrapport inte hade något kommunalt stöd efteråt ryms däremot inte i uppdraget.
( en kommentar )

2015-02-10

Stefan BaloghStefan Balogh - ”Att kunna utöva sin sexualitet är en mänsklig rättighet”
Generellt är personliga assistenter positivt inställda till att underlätta för assistansanvändarna när det handlar om sex, även om det finns många undantag. Det menar Stefan Balogh, sexolog på Bosses råd, stöd & kunskapscenter.
( två kommentarer )

2015-02-09

arkivhögSocialstyrelsen ska utreda det ISF-rapporten inte svarade på
Socialstyrelsen ska till i höst utreda bland annat hur många assistanstimmar som beviljas de som tidigare förlorat sin assistansersättning. Detta var något som saknades i den ISF-rapport som skulle visa följder av Försäkringskassans förändrade bedömningar.
( fyra kommentarer )

2015-02-05

arkivhögNy utredning om assistans i höst
I en intervju i Dagens Omsorg säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska se över personlig assistans och andra LSS-insatser. Hon kan dock inte lova att de förändrade bedömningarna av grundläggande behov kommer att ändras.

2015-02-04

Karin LjuslinderKarin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
Medierna är samhällets största spridare av kulturella värderingar och attityder enligt Karin Ljuslinder, Docent vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet. Därför får det konsekvenser om assistans beskrivs som vård.

2015-01-29

Försäkrings­kassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret
I en ny rättsfallsöversikt görs en rad förtydliganden om hur långt föräldrarnas ansvar sträcker sig när ett barn har assistansersättning. Ställningstagandena gäller personlig hygien, kommunikation och tillsyn.

2015-01-28

Karta AustralienDirect Payments på väg att införas i hela Australien
I Australien används inte begreppet personlig assistans. Istället talar man om Direct Payments när pengar betalas ut direkt till en person som sedan själv köper stöd.

2015-01-27

Personer skriverPär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”
I platsannonser kan det finnas krav eller önskemål om att assistenten ska vara tex en kvinna över 40 år, tala finska, tycka om katter eller vara bekväm i en viss församlingsgemenskap. Assistanskoll har frågat Arbetsförmedlingen hur de tolkar LSS och Diskrimineringslagen i detta sammanhang.
( en kommentar )

2015-01-22

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
Ekots vinkling av bedrägerier inom assistansersättningen i början på januari var grovt sensationsjournalistiskt anser Vilhelm Ekensteen, Ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade.
( en kommentar )

2015-01-13

Reportageserie om assistans­fusk i Sveriges radio - P1
SR-Ekot beskriver bland annat hur assistansföretag använder sig av mutor och att myndigheter inte har tillräckliga åtgärder mot fusket. Samtidigt får rapporteringen kritik för att att assistanskostnader ställs mot försvarskostnader och assistansberättigade generellt beskrivs som sjuka och i behov av vård.
( nio kommentarer )

Bengt EliassonBengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
Folkpartiet står bakom en riksdagsmotion som kräver förändrade assistansbedömningar. Bengt Eliasson tror dock inte att alliansens budgetprognoser med omfattande besparingar på assistansersättningen kommer att förverkligas.
( tre kommentarer )

2014

2014-12-26

Efterskottsbetalning införs tidigast 2016
En övergång till efterskottsbetalning av assistansersättning sker tidigast 2016 meddelar Försäkringskassan på sin hemsida.
( en kommentar )

2014-12-18

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan, Tomas Sundberg – ”Vår tolkning av lagen höll inte”
Försäkringskassan backar från sin hållning att assistansersättning inte betalas ut om assistenter hos egna arbetsgivare arbetar mer än 40 tim/vecka. Om det finns kollektivavtal gäller det, om kollektivavtal saknas godkänns nu viss övertid för assistenterna.
( fyra kommentarer )

2014-12-17

Julia BahnerJulia Bahner, doktorand, Göteborgs universitet - ”Tystnad om sexualitet och assistans”
Tystnaden om sexualitet och assistans är ett långt större problem än att en viss grupp inte har samma tillgång till sex som andra. Det handlar om existentiella frågor som identitet och självbild. Det menar Julia Bahner som forskar i ämnet.
( fem kommentarer )

2014-12-08

Bo Gunnar KarlssonBo Gunnar Karlsson - "Makten har gradvis flyttats från assistans­berättigade till företagen och branschen"
Bo Gunnar Karlsson drev ett privat assistansföretag med ett tiotal kunder mellan 2006 och 2011. Han är även far till och ombud för en son som har assistansersättning och som är egen arbetsgivare. Den privata branschen har påverkat assistansen på gott och ont anser han.
( fem kommentarer )

2014-12-05

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet - ”Alliansbudgeten ger samma schablon­höjning för 2015”
Det blir fortfarande en höjning av schablonbeloppet med 4 kr till 284 kr den 1 januari 2015. Alliansens budget och regeringens budget skiljer sig i det fallet inte åt. Socialdepartementet varnar dock för de besparingar som alliansen har i sina prognoser för 2016-2018.
( tre kommentarer )

2014-12-04

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF – ”Schablon­beloppet fungerade innan det blev business i assistansen”
De flesta kommuner saknar tydlig redovisning för hur de använder assistansersättningen. Det är svårt att dra några slutsatser om kommunerna generellt går med överskott eller underskott. Det säger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport där de även är kritiska till schablonbeloppet.
( fyra kommentarer )

2014-11-28

Inga tydliga besked från Åsa Regnér
Under en interpellationsdebatt i riksdagen pressades regeringen vad den tänker göra åt de förändrade assistansbedömningarna. Ansvarige minister Åsa Regnér gav dock inga tydliga besked till Maj Karlsson från Vänsterpartiet.
( sex kommentarer )

2014-11-26

Jonas FrankssonSTIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”
Det är enbart Försäkringskassans nya tolkningar av lagen som gör att allt fler förlorar sin assistans och det är nödvändigt med en lagändring för att få stopp på det. Det anser Susanne Berg och Jonas Franksson på STIL som nyligen skrev ett brev till Åsa Regner på Socialdepartementet.
( två kommentarer )

2014-11-25

STIL skickar förslag på lagändringar i brev till ministern
STIL skickat ett förslag på lagändringar för § 9a i LSS och i 51 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Tanken är att förändringarna ska sätta stopp för att allt fler förlorar sin assistansersättning.
( tre kommentarer )

2014-11-24

Helena HöögHelena Höög, ISF – ”Lagstiftaren bör utreda de motstridiga intressena full delaktighet och kostnads­minskning”
Trots ISF:s rapport återstår flera oklarheter om assistans-bedömningarna. 40 % av de som inte beviljats assistansersättning har inget stöd efterföljande år. Det är även oklart hur stort stöd kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning pga 20-timmarsgränsen för grundläggande behov.
( två kommentarer )

2014-11-20

Bild på ISF-rapportISF vill se olika timbelopp för olika typer av anordnare
Enligt en ny ISF-rapport saknar de flesta kommuner tydlig redovisning av vad de använder assistansersättningen till och ibland räknar de in kostnader som inte ska täckas av timbeloppet. Rapportens författare, Tomas Agdalen, menar att olika undersökningar visar att timbeloppet generellt ligger för högt och föreslår olika timbelopp för olika typer anordnare.
( en kommentar )

2014-11-19

Frukostmöte om ISFs rapport ger oväntade uppgifter
Vid en presentation av IFS rapport framkom det att det finns information som visar viss omfattning av det stöd kommunerna ger personer som förlorat sin assistansersättning. Socialdepartementet ansåg dock att det inte ingick i ISF:s uppdrag att sammanställa och redovisa detta.

2014-11-17

Sophie KarlssonBrukarrörelsen reagerar på ISFs rapport
Läs vad brukarorganisationerna säger om ISF:s rapport om behovsbedömningarna av assistansersättning.
( tre kommentarer )

2014-11-13

Barbro LewinBarbro Lewin, funktionshinder­forskare – ”Rätten till delaktighet ska utgå från individens mål i livet”
ISF föreslog nyligen att lagstiftaren bör överväga hur ambitionen om delaktighet och ökad kostnadsutveckling i assistansersättning ska balanseras i förhållande till varandra. Det positiva med ISFs uttalande är att lagstiftarens ansvar lyfts fram säger Barbro Lewin på Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet.
( två kommentarer )

2014-11-12

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
Antalet motioner som rör personlig assistans är färre jämfört med tidigare år. De flesta rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner med krav på utbildning av assistenter och stöd till föräldrar med funktionsvariationer.
( en kommentar )

2014-11-10

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds universitet – ”ISF antyder att delaktighet är en "ambition" som har en prislapp”
ISF:s rapport kan innebära ett skifte i den funktionshinder-politiska diskussionen enligt Niklas Altermark. Ett skifte där vi går från att prata om hur vi uppnår full delaktighet i samhället, till att prata om hur mycket delaktigheten får kosta.
( en kommentar )

2014-11-01

Christine BylundChristine Bylund, STIL - ”Inte behovet som styr”
STIL’s alternativa rapport om följden av Försäkringskassans förändrade bedömningar vittnar om ett svårt liv för de som helt eller delvis förlorat sin assistans. Christine Bylund, som gjorde intervjuerna, använder sig av ordet misär när hon beskriver vad hon mött.
( fyra kommentarer )

2014-10-31

Rapport från STIL - "Innan levde jag, nu existerar jag"
STILs rapport "Innan levde jag, nu existerar jag" beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. STIL vill se sin rapport som ett komplement till den rapport som nyligen kom från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.
( tre kommentarer )

2014-10-30

Bild på ISF-rapportISF lämnar slutrapport om assistans­bedömningarna
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) konstaterar att fler får avslag på nyansökningar av assistansersättning och att antalet personer som får sin assistansersättning indragen ökat till ca ca 300 per år. Samtidigt säger ISF att de totala kostnaderna fortsätter att öka och vill därför se en utredning av hur ambitionen om delaktighet och de ökande kostnaderna ska balanseras i förhållande till varandra.
( tre kommentarer )

2014-10-24

mynthögReaktioner på höjningen av schablon­beloppet
Schablonbeloppet för 2015 höjdes med enbart 1,4 %, den lägsta höjningen någonsin. Assistanskoll har frågat olika representanter i brukarrörelsen och arbetsgivarorganisationer vad de anser om detta.
( åtta kommentarer )

2014-10-23

Schablon­belopp för 2015 fastställt
Assistansersättningens timbelopp för år 2015 blir enligt beslut från regeringen 284 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 1,4 procent, vilket är den lägsta någonsin. Regeringens motivering är i princip samma som den förra regeringens.
( åtta kommentarer )

2014-10-22

Bo Gunnar KarlssonBo Gunnar Karlsson – ”Försäkrings­kassan verkar blind för konsekvenserna för egna arbetsgivare”
Bo Gunnar Karlsson är far till och ombud för Peter Jannesson som är egen arbetsgivare. Han har just fått sitt första återkrav av assistansersättning eftersom en av hans assistenter arbetat sex timmar för mycket i september. Samma assistent får inte ut en heltidslön eftersom arbetet består av så mycket jourtimmar.
( åtta kommentarer )

2014-10-17

Hanna KauppiArbetsgivar­föreningen KFO – ”Försäkrings­kassan tolkar lagen om arbetstid m.m i husligt arbete selektivt”
Försäkringskassan hävdar att 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors beräkningsperiod att fördela arbetstid i är det som gäller när assistenter anställda hos egna arbetsgivare ska redovisa utförd assistans. Detta är orimligt enligt Björn Jideus och Hanna Kauppi på KFO.
( 11 kommentarer )

2014-10-16

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna – ”Assistansens framtid hotas under 2015”
En låg uppräkning av schablonbeloppet, slopandet av ungdomsrabatten och införande av efterskottsbetalning är tillsammans ett akut hot mot assistansen enligt Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna.
( sju kommentarer )

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna – ”EG-direktivet om arbetstid har inte alltid följts i assistans­branschen”
Vårdföretagarna har aldrig haft något mer undantag för anhörigassistenter än det som ryms inom EG-direktivet om arbetstidens förläggning. Däremot har många arbetat på ett sätt som inte varit tillåtet säger Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna.
( tre kommentarer )

2014-10-10

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan, Tomas Sundberg – ”Arbetstidslagstiftningen går före undantag i kollektivavtalen”
De undantag från ATL som anhörigassistenter har i vissa kollektivavtal godkänns inte. Assistenter hos egna arbetsgivare har nu alltid fyra veckors beräkningsperiod att fördela sin arbetstid i. Det är några följder av reglerna som styr Försäkringskassans hårdare kontroller av assistenternas arbetstid.
( 20 kommentarer )

2014-10-09

mynthögFöreningen JAG vädjar till regeringen om schablon­beloppet
I den kommande budgeten tar regeringen beslut om hur mycket assistansersättningens schablonbelopp ska räknas upp. Föreningen JAG vädjar nu till Barn, Äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér om en höjning som kan framtidssäkra personlig assistans.
( två kommentarer )

2014-10-03

Åsa RegnérÅsa Regnér blir Barn, Äldre- och jämställdhetsminister
I den nya S-MP regeringen som presenterades idag är Åsa Regnér, Barn, Äldre- och jämställdhetsminister med ansvar för frågor som rör funktionshinder och personlig assistan

2014-10-02

Jessica SmalaandJessica Smaaland, assistans­berättigad – ”Jag vill ha största möjliga självbestämmande i min assistans”
Jessica Smaaland är sedan hösten 2010 ensam ägare till ett aktiebolag som är anordnare för hennes personliga assistans. Hon gör det för att få största möjliga självbestämmande och möjlighet att kunna lägga undan pengar för utgiftstoppar.
( tre kommentarer )

2014-09-29

Niklas AltermarkNiklas Altermark, Lunds Universitet – ”Maktförhållandet påverkar relationerna mellan assistent och assistans­berättigad”
Vänrelationer mellan assistenter och assistansberättigade kan vara mycket positiva om det finns en jämlikhet, men om den assistansberättigade är i underläge kan starka personliga band leda till en farlig maktutövning, säger Niklas Altermark.
( två kommentarer )

2014-09-26

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Attityderna till funktionshindrade avgör till stor del om reformer är möjliga”
Valrörelsen inför riksdagsvalet har som vanligt präglats av ett ointresse för funktionshinderfrågor enligt Niklas Altermark, doktorand på statsvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet.
( två kommentarer )

2014-09-12

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG: ”Oroväckande tveksamhet om schablon­beloppet ska värdesäkras”
Cecilia Blanck uttrycker en stor lättnad över politikernas unisona ”ja” på frågan om en personlig assistent samtidigt ska kunna vara god man för den assistansberättigade. Samtidigt oroas hon av politikernas tveksamma svar på frågan om schablonbeloppet ska värdesäkras och följa löneutvecklingen.

2014-09-10

Jonas FrankssonJonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistans­kolls valenkät”
Jonas Frankssons ser en ”oppositionseffekt”, där de partier som inriktar sig på opposition blir mer positiva till assistans, samtidigt som Socialdemokraterna som siktar mot regeringsmakten blir mer restriktiva.
( en kommentar )

2014-09-09

Julia BahnerVAL 2014: Feministiskt initiativ – ”Inför en myndighet för mänskliga rättigheter”
Feministiskt initiativ har en rad förslag som i hög grad berör personlig assistans. Bland annat vill de se en myndighet för mänskliga rättigheter och en normkritisk pedagogik i skolan.

2014-09-08

Vilhelm EkensteenIfA kommenterar Assistans­kolls valenkät
Vilhelm Ekensteen, Ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade, kommenterar riksdagspartiernas svar på Assistanskolls frågor om personlig assistans.

2014-09-07

Margareta LarssonVAL 2014, Sverigedemokraterna – ”Ställ högre krav på kommunerna”
Margareta Larsson, Sverigedemokraterna, anser att många av bristerna inom personlig assistans ligger hos kommunerna, där det enligt henne finns en typisk ”svensk mentalitet” och en dålig attityd.
( tre kommentarer )

2014-09-04

riksdagspartierna samt FIRiksdagsval 2014 - Välj rätt med Assistans­koll
Assistanskoll har inför riksdagsvalet intervjuat och ställt 20 frågor till riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ.

2014-08-27

"Inget har förändrats, jag är densamme"
DN skriver om Oscar Wetterlund som förlorat sin assistansersättning vid en tvåårsomprövning trots att funktionsnedsättningen är oförändrad. Han är 19 år och har haft assistans hela sitt liv.
( en kommentar )

Isabella JernbeckVAL 2014: Moderaterna – ”Vi är nöjda med kontrollåtgärderna i personlig assistans”
Isabella Jernbeck ser ingen gräns för hur mycket personlig assistans kan få kosta om behoven ökar. Hon vill däremot inte säga att bedömningarna generellt blivit hårdare sedan 2008, många får fler timmar också menar hon.
( två kommentarer )

2014-08-26

Rickard NordinVAL 2014: Centerpartiet – ”Personlig assistans ska skyddas från kriminalitet”
Rickard Nordin, som sitter i Socialutskottet för Centerpartiet, anser att kriminaliteten i assistansbranschen hotar assistansreformen. Han säger att han kan tänka sig fler kontrollåtgärder än de som klubbades igenom inför sommaren 2013.
( tre kommentarer )

2014-08-16

Jamie BollingAlmedalen 2014: ”Många på institution i Europa”
Det finns personlig assistans i flera länder ute i Europa, men i de flesta fall gäller det personer som själva har förmåga att leda sina assistenter. De andra lever på institution eller kvar i föräldrahemmet. Och det stora motståndet mot nedläggning av institutionerna kommer paradoxalt nog från föräldrarna. – De vet vad de har men de vet inte vad de får, säger Jamie Bolling från ENIL.
( en kommentar )

2014-08-10

Lena Hallengren (S)VAL 2014: Socialdemokraterna – ”Regeringen har kört sitt eget race”
Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i Socialutskottet, säger att den sittande regeringen har varit dålig på att skapa en dialog med oppositionen och att de inte sökt breda lösningar. Men vilka förändringar som ska prioriteras efter en eventuell valseger vill hon ännu inte uttala sig om. – Efter åtta borgerliga år finns ganska mycket på önskelistan, säger hon.
( två kommentarer )

2014-07-17

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan: ”Tvåårsomprövningarna ska förenklas”
Försäkringskassan arbetar just nu med att förenkla tvåårsomprövningarna. Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder på Försäkringskassan, kan ännu inte avslöja så många detaljer men säger att tidpunkten för förändringarna beror på om de måste begära en regeländring eller ej. Inte heller på frågan om efterskottsutbetalningarna har hon så många konkreta svar, men säger att de troligtvis kommer att införas i samband med att de genomför ett nytt IT-stöd hösten 2015.
( sju kommentarer )

2014-07-15

Almedalen 2014: ”Risk för en ny utredning efter oktober”
När STIL anordnade ett seminarium om urholkningen av LSS utryckte Jonas Franksson från STIL starka farhågor för att det kan bli en ny utredning efter att ISF:s rapport kommer i oktober. – Det finns en risk att det här blir en långbänk, sa han. Gustav Fridolin, Miljöpartiet kunde inte garantera att så inte skulle ske. – Risken är att vi inte får ett tydligt svar av rapporten.
( tre kommentarer )

2014-07-14

"En modern form av ättestupa"
I ett SVT-reportage kritiseras 65-årsgränsen för personlig assistans. ALS-sjuke Håkan Sandberg som nyligen fyllt 65 år berättar om sin situation.
( en kommentar )

2014-07-13

Almedalen 2014 -”Snart slut på minuträknandet”
När LSS20 arrangerade en debatt med representanter från alla riksdagspartier framkom en tydlig enighet kring att minuträknandet är ett dåligt bedömningsinstrument. När Veronika Hedenmark, som var moderator, senare sammanfattade debatten sa hon bland annat: – Det innebär ju att det inte ligger många beslut bort, att vi ska slippa minuträknandet.
( tre kommentarer )

2014-06-26

Eva OlofssonVAL 2014, Vänsterpartiet – ”Parlamentariska utredningar istället för snabba enmansutredningar”
Eva Olofsson, Vänsterpartiet, riktar skarp kritik mot många av de utredningar av assistansen som varit under senare år. – Det har varit för många snabba enmansutredningar. Intresseorganisationerna har knappt varit representerade och besluten har fått svag förankring, säger hon. Men det största problemet anser hon är att så många blir av med sin assistans efter att Försäkringskassan skärpt bedömningen.
( åtta kommentarer )

Agneta Luttropp (MP)VAL 2014, Miljöpartiet – ”Du kan byta kommun och plötsligt hör du inte till personkretsen”
Det råder en stor osäkerhet om personkrets 3 inom Försäkringskassan. Det skulle bli en av de första sakerna en eventuell rödgrön regering skulle försöka ändra på säger Miljöpartiets Agneta Luttropp. Annars är det en ändring av § 9a, att sätta stopp för Försäkringsassans hårdare bedömning, som har högst prioritet för Miljöpartiet.
( fem kommentarer )

2014-06-19

Magnus SjödahlVAL 2014, Kristdemokraterna - ”Vi har värnat om rätten till assistans”
Kristdemokraterna har suttit i regeringsställning de två senaste mandatperioderna och Magnus Sjödahls partikamrat Maria Larsson har haft ministerposten och ansvarat för frågor som rör personlig assistans.
( sex kommentarer )

2014-06-17

Hårda domar i ”assistans­målet” i Södertälje
Under tisdagen föll domarna i det så kallade assistansmålet kring ELMA assistans i Södertälje. Av 35 åtalade döms 34, de två ägarna till bolaget får 6 respektive 4 år och nio månaders fängelse.
( två kommentarer )

Bengt WesterbergKonferens: LSS 20 år - och sen?
Bara den assistansberättigade själv kan avgöra vad kvalitet är i assistansen. Det menar Susanne Berg som var en av sex i en expertpanel som inledde KFO:s och Assistansanordnarnas konferens den 3 juni. I den följande debatten med politiker från alla riksdagspartierna var alla rörande överens om att slå vakt om assistansreformen, men frågan om hur skiljde sig tydligt på en rad områden.

Vibeke Marøy MelstrømNorge får rättighets­lagstiftning för personlig assistans
Den 16 juni beslutade norska Stortinget att Brukerstyrt Personlig Assistanse, BPA, från 1 januari 2015 blir en rättighet som kommunerna måste bevilja om timbehovet är tillräckligt stort. Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder i och grundare av Uloba, Norges största samvirkeforetak för funktionshindrade gläds över detta men vill se fler förändringar.

2014-06-10

Maria Lundqvist BrömsterVAL 2014, Folkpartiet liberalerna– ”Vi vill förtydliga assistans­lagstiftningen och stoppa minuträkningen”
Folkpartiet vill att arbete, föräldraskap och delaktighet i samhället ska ses som grundläggande behov vid en assistansbedömning. Samtidigt medger partiets talesperson i funktionshinderfrågor, Maria Lundqvist Brömster, att man kompromissat om assistansfrågor inom alliansregeringen.
( tre kommentarer )

2014-05-27

FN kritiserar Sverige för hårdare assistans­bedömningar
FN oroas av att assistansersättning sedan 2010 dragits in eller minskats pga den ändrade tolkningen av grundläggande behov. Det framgår av ett svar på en svensk rapport om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
( fyra kommentarer )

Björn JideusBjörn Jidéus, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Lönesättningen handlar delvis om vem som har makten i assistansen”
Assistansanvändaren kan vara med och lönesätta sina assistenter, det handlar om vilken modell man har för assistans, anser Björn Jidéus. Han anser även att så kallade administrationsavgifter kan vara vilseledande, men de behöver inte vara fel om man öppen med vad som gäller.
( en kommentar )

2014-05-26

Per Hamid GhatanPer Hamid Ghatan, läkare och forskare – ”Försäkrings­kassan sätts medvetet i en svår sits”
Per Hamid Ghatan var med på nittiotalet när assistansersättning drogs in för många med förvärvade hjärnskador. Han anser att det är viktigare än någonsin att ge stöd för dolda funktionshinder i en värld med snabb teknisk utveckling. Han anser även att fuskdebatten är skapad av krafter som vill motarbeta assistansreformen.
( två kommentarer )

2014-05-16

Björn JideusBjörn Jidéus, KFO – ”Efterskottsbetalning införs eftersom staten vill komma åt de stora bolagens ränteintäkter”
Efterskottsbetalning av assistansersättning kan leda till att assistenter med förskotterad månadslön får sin lön i efterskott säger Björn Jidéus på Arbetsgivarföreningen KFO.

2014-05-13

Mirjam WentzelISF intervjuas om brister i bedömningen av föräldraansvar
Det är för stora skillnader i Försäkringskassans bedömning av föräldraansvar när minderåriga prövas för assistansersättning. Enligt ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, styr handläggarnas egna erfarenheter ofta bedömningen.

2014-05-06

ISF vill definiera vad föräldraansvar innebär
Det behöver definieras vad barn normalt behöver hjälp med i olika åldrar i samband med att assistansersättning beviljas anser ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, i en ny rapport.

Försäkrings­kassan planerar att införa efterskottsbetalning
Under 2015 införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Försäkringskassan vill även förbjuda minderåriga att via sin vårdnadshavare kunna vara egna arbetsgivare för sina assistenter. Det framgår av ett svar på ett regeringsuppdrag.
( fyra kommentarer )

2014-05-04

Hanna KauppiAssistans­anordnare kommer att jämföras på etisk plattform
Assistansanordnare kommer snart att kunna jämföras på en etisk plattform, där utförare inom vård och omsorg jämförs utifrån kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO berättar om vad detta kan komma att innebära.
( två kommentarer )

2014-04-26

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna – ”Oseriösa anordnare kan luras med administrationsavgiften”
Många assistansföretag anger att de tar ut en administrationsavgift av sina kunder. Om man ser strikt på saken är begreppet vilseledande säger Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna, Bransch Personlig assistans. Han anser att också en kund bör kunna påverka vilka assistenter som får extra lönepåslag, men samtidigt har kunden inte har rätt att veta assistentens lön.
( nio kommentarer )

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna – ”Efterskottsbetalning skulle slå ut många mindre assistans­anordnare”
Många små assistansanordnare kommer att slås ut, valfriheten kommer att försämras, liksom assistenternas löneutveckling. Vårdföretagarna rasar mot att Försäkringskassan vill att assistansersättning ska betalas ut i efterskott, istället för som idag, i förskott.
( tre kommentarer )

2014-04-22

Therese BäckmanTherese Bäckman, juris doktor, Göteborgs universitet – ”Beslut om stöd till personer med funktionsnedsättning i LSS bör inte tidsbegränsas”
Det är tidsbegränsningen som gör det möjligt för kommuner och Försäkringskassan att försämra eller återkalla beslut om personlig assistans utan att funktionsnedsättningen förändrats. Det hävdar Therese Bäckman, som i en avhandling studerat hur kommuner regelmässigt tidsbegränsar beslut om stöd.
( fem kommentarer )

2014-04-14

Thomas JuneborgThomas Juneborg, Ordförande i VIMPA – ”Vi vill se fyra åtgärder för att återupprätta intentionerna i LSS”
Omdefiniering av grundläggande behov, stopp för integritetskränkande minuträkning, myndighetssamverkan för att stoppa assistansfusk och ett förstatligande av assistansen. Det är fyra åtgärder Thomas Juneborg vill se för att återupprätta den personliga assistansen.
( tre kommentarer )

2014-04-12

Jessica SmalaandJessica Smaaland, STIL – ”Administrativ personal på anordnaren bör skriva dokumentationen”
Jessica Smaaland är positiv till att Socialstyrelsen anser att personliga assistenter inte behöver ha samma omfattande kunskaper eller utbildning som annan personal i LSS. – När det gäller personlig assistans har de allmänna råden blivit mycket bättre jämfört med den remiss Socialstyrelsen skickade ut tidigare.

2014-04-11

Ulla ClevnertUlla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Anordnaren ansvarar för att assistenterna har rätt kunskaper”
Personliga assistenter som utses av den assistansberättigade behöver inte ha lika omfattande kunskaper som annan personal i LSS och Sol som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsen nya allmänna råd.

2014-04-08

Allmänna råd för kunskaper hos personliga assistenter klara
Socialstyrelsen har fastställt allmänna råd för kunskaper på personal i LSS och SoL. Ribban sätts lägre för personliga assistenter som väljs av den assistansberättigade än på övrig personal.
( tre kommentarer )

2014-04-07

Brukarorganisationer kräver att schablon­utredningen skrotas
I en skrivelse till Socialdepartementet och Socialutskottet kräver en rad brukarorganisationer att förslagen i utredningen om schablonbeloppet inte ska genomföras.
( en kommentar )

2014-03-31

Susanne MoverareSusanne Movérare, Försäkrings­kassan – ”Det är en mycket liten andel som fuskar med assistans­ersättning”
Enligt Försäkringskassans statistikstoppade eller återkrävdes 168 miljoner i assistansersättning under 2013. Samtidigt gjordes 101 polisanmälningar, men enbart 17 % av de som avgjordes gav fällande dom.
( en kommentar )

2014-03-30

Pelle KölhedPelle Kölhed, expert i schablon­utredningen – ”Att personer över 65 år inte kan få tilläggsschablonen är åldersdiskriminering”
Att schablonbeloppet sägs kunna sänkas med 22 kr hotar assistansens kvalitet. Det riskerar leda till sänkta löner för assistenterna och ett sämre liv för assistansanvändarna säger Pelle Kölhed. Han hade velat se en timersättning som beviljar mer efter personens behov och där man kontrollerar att anordnarna ger det som beviljats.
( en kommentar )

2014-03-28

Susanne MoverareSusanne Movérare, Försäkrings­kassan – ”Bedömningsstödet är ingen mall där alla frågor alltid måste ställas”
Det behöver inte vara nödvändigt att ställa alla frågor i bedömningsstödet vid tex omprövning eller ansökan om fler timmar enligt Susanne Movérare, enhetschef vid avdelningen för funktionsnedsättning . På frågan om vad hon anser om politikers kritik av minuträkning svarar hon att Försäkringskassan ändrar sina bedömningar om lagstiftningen ändras.
( två kommentarer )

2014-03-27

Elisabeth SandlundElisabet Sandlund, opinionsredaktör - ”Ett demokratiskt problem med lagar som inte följs”
I frågor som rör LSS är det ett stort gap mellan den politiska retoriken och den praktiska verkligheten. Det menar Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på tidningen Dagen.
( en kommentar )

2014-03-25

Linnea DarellLinnea Darell, Linköpings kommun – ”Utförarens egna kostnader avgör nivån på timersättningen”
I Linköpings kommun ersätts inte alla som beviljas personlig assistans med samma timersättning som Försäkringskassans schablonbelopp på 280 kr. Det finns en undre gräns på 255 kr/timme när en anhörig arbetar som assistent, och 269 kr när en icke-anhörig är assistent.
( en kommentar )

2014-03-24

Johanna SkinnariJohanna Skinnari, Brå – ”Det har varit ett enkelt och lönsamt bedrägeri”
Samverkan mellan myndigheter har varit nyckeln för att stoppa kriminaliteten i assistans enligt Johanna Skinnari på Brå, Brottsförebyggande rådet. Skatteverket har granskat företagen och assisternas inkomster, Polisen har spanat och telefonavlyssnat. Allt har sedan kunnat jämföras med assistenternas tidrapporter.

2014-03-21

Johanna SkinnariJohanna Skinnari, Brå – ”Vi är mycket kritiska till hur expertmetoden använts för att bedöma omfattningen av fusk”
Johanna Skinnari, utredare på Brå, Brottsförebyggande rådet, är mycket kritisk till hur resultaten från expertmetoden tolkats för att ge exakta bedömningar av omfattningen av fusk i tex personlig assistans. Det är fel sätt att använda sig av expertmetoden menar hon.
( en kommentar )

2014-03-18

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Anordnarna kan behöva lägga upp en buffert för löneutbetalning”
Assistansersättning kommer att betalas ut i efterskott istället för som idag, i förskott. Det formella beslutet är ännu inte taget, men förändringen sker enligt Therese Karlberg tidigast i början på 2015. Enligt Therese Karlberg diskuteras det vilka undantag och övergångslösningar som blir aktuella. Klart är dock att egna arbetsgivare kommer att undantas.
( två kommentarer )

2014-03-14

Agneta RönnAgneta Rönn, utredare – ”Vi föreslår inte att assistans­ersättningen ska sänkas”
Utredningen föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas säger Agneta Rönn. Hon anser däremot att schablonen höjts för mycket jämfört med löneökningarna och vill lämna över frågan till politikerna.
( en kommentar )

Agneta RönnAgneta Rönn intervjuas om schablon­utredningen
Utredningen föreslår en tilläggsschablon för assistansberättigade med mycket assistans på kvällar och helger, men personer över 65 år undantas från detta. Assistenters sjuklöner bör betalas via assistansersättningen men följderna för egna arbetsgivare behöver följas upp säger Agneta Rönn.
( två kommentarer )

2014-03-05

Schablon­utredningen debatteras
Se Agneta Rönn presentera schablonutredningen och efterföljande panelsamtal arrangerat av Assistansanordnarna och KFO.

2014-02-24

Kritik mot utredningen om timbeloppet
Det riktas stark kritik från brukarrörelsen, privata assistansanordnare och SKL mot utredningen om assistansersättningens timbelopp.

2014-02-21

mynthögUtredning om assistans­ersättningens timbelopp klar
Huvudbudskapet i Agneta Rönns utredning är att assistansersättningen är för hög och att dagens schablon bör ersättas med två nivåer. Assistenters sjuklöner bör bekostas via assistansersättningen och det bör vara krav på skriftligt avtal.
( åtta kommentarer )

2014-02-20

Per FrykmanPer Frykman, Assistans­anordnarna – ”Vi välkomnar alla glädjande besked”
Per Frykman på Assistansanordnarna intervjuades nyligen på Assistanskoll om sina samtal med företrädare för riksdagspartierna. Efter intervjun dementerade flera politiker saker som han hävdat att de sagt. Per Frykman ger nu sin bild av vad som hänt.
( en kommentar )

Barbro LewinBarbro Lewin, funktionshinder­forskare - ”Försäkrings­kassan ska inte sätta normerna för LSS”
LSS-reformen urholkas när intentionerna med lagen är på väg att gå om intet. Det befarar Barbro Lewin som anser att det ökade antalet avslag på nyansökningar och att många förlorar assistansersättningen är en konsekvens av en fragmentiserad bedömning där Försäkringskassan inte tar hänsyn till helheten.
( en kommentar )

2014-02-19

Helena Karnström – ”Tvåårsomprövningen var som ett polisförhör”
Trots att Helena Karnström har assistansersättning dygnets alla timmar för att hon inte kan lämnas ensam frågade handläggaren ingående om minutåtgång för hennes toalettbesök. Att flertalet politiska partier fördömer minuträknandet, samtidigt som Försäkringskassan tillåts använda det anser hon är ett stort hyckleri.
( fem kommentarer )

2014-02-10

Eva OlofssonEva Olofsson, Vänsterpartiet – ”Vi vill inte förbjuda privata assistans­anordnare”
Vänsterpartiet har idag inget förslag om att stoppa eller begränsa privata assistansföretag. I andra branscher vill man däremot se sk SVB-bolag, vilket innebär att privata företag får verka med en vinstuttag begränsat till statslåneräntan + 1 %.
( sex kommentarer )

Katharina – ”Assistentjobbet har låg status bland mina vänner”
Katharinas första jobb är som personlig assistent. Hon berättar om hur hon upplever assistentyrket, och vad hennes vänner säger om hennes yrkesval.
( fyra kommentarer )

2014-02-06

Margareta B KjellinMargareta B Kjellin, Moderaterna – ”Vi vill inte ta bort rätten till personlig assistans efter 65 år”
Moderaterna vill inte avskaffa rätten till att behålla personlig assistans efter 65 år. Det säger Margareta B Kjellin riksdagsledamot för Moderaterna i Socialutskottet.
( en kommentar )

2014-02-05

Gemensamt uttalande om vad assistans innebär
Assistansersättning ska göra det möjligt att leva det liv man själv vill leva. Det säger Försäkringskassan, brukarorganisationer och assistansbranschen i ett gemensamt uttalande.
( fyra kommentarer )

2014-02-04

Anders AnderssonAnders Andersson, Kristdemokraterna – ”Vi accepterar inte minuträkning vid bedömningar av assistans­ersättning
Kristdemokraterna accepterar inte minuträkning vid assistansbedömningar. Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot i Socialutskottet, som vill dementera uppgifter i en tidigare artikel på Assistanskoll.
( två kommentarer )

2014-02-03

Regerings­uppdrag till Försäkrings­kassan
I maj/juni i år ska Försäkringskassan föreslå åtgärder som bland annat ska minska risken för felaktiga utbetalningar och överutnyttjande av assistansersättningen. Samuel Sunesson på Socialdepartementet svara på frågor om uppdraget.
( fyra kommentarer )

2014-01-27

SR-P1 beskriver den försämrade assistansen
På Temat "Jakten på assistanstimmar" beskriver Tendens i SR-P1 effekterna av Försäkringskassans hårdare bedömningar. Hör drabbade personer berätta.
( en kommentar )

2014-01-23

Per FrykmanPer Frykman, Assistans­anordnarna – ”Trots att de flesta vill stoppa hårdare assistans­bedömningar händer inget”
Per Frykman på Assistansanordnarna har intervjuat representanter för riksdagspartierna om personlig assistans inför valet den 14 september i år. Läs vad han fick höra.
( 15 kommentarer )

2014-01-21

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Missledande av anordnare att tala om en administrativ avgift”
För en tid sedan fick Assistanskoll kopia på ett avtal för personlig assistans med inaktuella paragrafer och skrivningar. Vi använder nu avtalet som ett exempel och intervjuar Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.
( fyra kommentarer )

2014-01-16

Ulla ClevnertUlla Clevnert, Socialstyrelsen – ”Vem som ska vara god man är det tingsrätten som bestämmer”
Assistanskoll intervjuar Ulla Clevnert, som höll i den utredning som föreslår att det ska vara fortsatt tillåtet för en assistent att vara god man eller förvaltare till den assistansberättigade.

2014-01-15

Socialstyrelsen vill inte förbjuda att en personlig assistent är god man
Det är enligt Socialstyrelsen för stort ingrepp i den assistansberättigades självbestämmande om en assistent inte får vara god man, förvaltare eller ombud. Ett förbud skulle även kunna leda till att anhöriga återigen utför oavlönat arbete.
( tre kommentarer )

2014-01-09

Socialstyrelsen vill begränsa anhörigassistans till minderåriga
Ungdomar bör inte enbart ha anhöriga som assistenter. Vårdnadshavare som är sk egna arbetsgivare för barnets assistans bör inte kunna anställa anhöriga. Det säger Socialstyrelsen i en ny utredning.
( tre kommentarer )

2014-01-08

Pågående utredningar och regerings­uppdrag om personlig assistans
Nedan är de utredningar som pågår just nu

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Problematiskt om ersättnings- och kontrollsystem inte utgår från verkligheten”
Hanna Kauppi vill ha kontrollsystem som utgår från den verklighet som assistansanordnare lever i. Hon anser att begreppet överutnyttjande bör definieras om det ska tillämpas och vill nyansera bilden av fusk och kriminalitet – och låta de goda exemplen få sin rättmätiga plats.
( tre kommentarer )

2013

2013-12-19

Ulf NilssonUlf Nilsson och Christer Winbäck, Folkpartiet: ”Vi ser gärna breda lösningar som tål skiftningar i regerings­makten”
De båda folkpartistiska riksdagsledamöterna ser med oro på att antalet nybeviljanden av assistansersättning minskar samtidigt som avslagen ökar men tycker trots detta att man ska invänta ISF:s, Inspektionen för Socialförsäkringens, slutrapport oktober 2014.
( en kommentar )

2013-12-18

Maria – ”Arbetet som samordnare blev ohållbart"
På en arbetsplats med många sjukskrivningar och uppsägningar kan arbetet som samordnare för en arbetsgrupp assistenter bli tufft. Läs om ”Maria” som var nästan ny på arbetsmarknaden och kom till ett arbete där hon fick jobba mycket mer än hon kunnat föreställa sig.
( fem kommentarer )

LSS har blivit en medial spottkopp
"LSS har blivit en medial spottkopp" är en rapport från Assistansanordnarna om hur personlig assistans framställs i medierna. Se också deras paneldebatt om samma ämne.

2013-12-12

Staffan OlssonStaffan Olsson – ”På tiden att meddelarskyddet utökas till privata företag i skola, vård och omsorg”
Anställda i privata assistansföretag föreslås enligt en statlig utredning kunna lämna uppgifter om missförhållanden i företaget utan att riskera repressalier från arbetsgivaren.

2013-12-04

Björn JidéusBjörn Jidéus, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Anordnare som satsar på kvalitet är förlorarna vid besparingar på timbeloppet”
Björn Jidéus är till skillnad från Vårdföretagarna positiv till målet att 87 % ska gå till assistenters lönekostnader. Samtidigt beklagar han att det inte funnits mer självkritik bland anordnare och assistansberättigade mot att pengar ibland kantrat ner i enskildas fickor.
( en kommentar )

2013-12-03

Handikapp­förbunden kräver att LSS intentioner återupprättas
Handikappförbunden kräver sanktioner mot kommuner som inte tar sitt ansvar för LSS. De kräver även en lagändring i § 9a i LSS för att stoppa Försäkringskassans förändrade bedömningar av assistansersättning.

2013-11-26

Anna Karlsson, LSS-handläggare – ”Den alltmer restriktiva rättspraxisen är frustrerande”
Även inom kommunerna blir personer av med sin assistans, rättspraxisen där har förändrats på ett liknande sätt som på Försäkringskassan säger Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg. Hon tycker även att minuträknandet lett till alltför närgångna frågor i assistansutredningarna.
( en kommentar )

Kristina FolkessonKristina Folkesson, Vision – ”LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker”
Övervältringen av ärenden från Försäkringskassan till kommunerna har skapat en orimlig arbetsbörda för kommunala LSS-handläggare. De får också ta stryk för beslut som i grunden är politiska. Kristina Folkesson på fackförbundet Vision arbetar för handläggarnas arbetsvillkor, men vill även se förändrade bedömningar på Försäkringskassan.
( två kommentarer )

2013-11-21

Hillevi LarssonHillevi Larsson, socialdemokraterna: ”Relationen mellan assistent och assistans­berättigad förstörs”
För drygt ett år sedan skrev Hillevi Larsson en motion mot den nya lagstiftningen som sedan kom att träda i kraft 1 juli 2013. Idag står hon fast vid sina synpunkter och menar att det finns många förlorare på den nya lagen. Värst anser hon är att den livsviktiga relationen mellan assistent och assistansberättigad blir förstörd.
( fem kommentarer )

2013-11-19

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna - ”Målet att 87 % ska gå till assistentens lönekostnader bör avskaffas”
Att timbeloppet räknas upp med enbart 1,8 % för 2014 kommer att leda till lägre ingångslöner för assistenter enligt Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna. Han vill att målet på att 87 % ska gå till assistenternas lön ska överges eftersom det inte stämmer med verkligheten.
( sex kommentarer )

2013-11-10

Juristfirmor hjälper kommuner att slippa bevilja assistans
I reportaget "Avslag till varje pris" i Kalla Fakta-TV4 visas hur juristföretag ger kurser i att bevilja så lite assistanstimmar som möjligt. Företaget KommunLex pekas ut särskilt.
( fem kommentarer )

2013-11-04

Camilla SköldCamilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Gör om LSS med utgångspunkt i FN-konventionen”
Intentionerna i LSS-lagstiftningen uppfylls inte. Det är oacceptabelt att personer med oförändrade funktionsnedsättningar förlorar sin assistans. Det är några åsikter från LSS-handläggare i Akademikerförbundet SSR som nu vill att LSS görs om från grunden.
( två kommentarer )

2013-11-03

Sophie KarlssonReportage om oseriös marknadsföring bland assistans­företag
Kaliber i SR-P1 kritiserar marknadsmetoder bland vissa assistansföretag. Det kan vara att ringa direkt hem till funktionshindrade eller att skänka pengar och resor till den som blir kund eller värvar en kund.
( fyra kommentarer )

2013-10-22

Thomas HammarbergThomas Hammarberg - “Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter”
Att försämra rättigheten till assistansersättning går enligt Thomas Hammarberg emot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta ifrån människor assistansersättning genom att ändra en rättspraxis beskriver han som orättvist och djupt förnedrande.
( sex kommentarer )

2013-10-17

Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkrings­kassan - "Det finns ingen direkt koppling till verkligheten"
Det system Försäkringskassan använder för att beräkna storleken på assistansersättningens timschablon stämmer inte med hur det ser ut i verkligheten. Tros detta använder regeringen uppgifterna för att motivera besparingar på assistansersättningen.
( en kommentar )

2013-10-16

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
Bland riksdagsmotionerna hösten 2013 dominerar kritik av Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner med krav på utbildning av assistenter och tuffare tag mot läkare.

2013-10-14

Kommunerna klarar inte att uppfylla LSS
Fyra av fem kommuner uppger att Försäkringskassans striktare bedömningsgrunder övervältrar kostnader till kommunerna. Detta framgår i en ny rapport från FUB.

2013-10-09

Ulla ClevnertAllmänna råd för assistenters utbildning möter kritik
Socialstyrelsen arbetar just nu med att skapa allmänna råd om grundläggande kunskaper för personliga assistenter och annan personal inom LSS och SoL. Jessica Smalaand, intressepolitisk sekreterare på STIL anser att de föreslagna råden förstärker ett vård- och omsorgsperspektiv.
( sex kommentarer )

2013-10-07

Försäkrings­kassan registrerar uppgifter om assistenter
Assistansanordnarna ska sedan 1 juli lämna uppgifter till Försäkringskassan om assistenternas ålder, var de bor och om de är närstående till den assistansberättigade. Uppgifterna kan längre fram att användas av IVO som nu kan inspektera assistansen när en närstående är assistent och anställd av någon annan än kommunen.
( fyra kommentarer )

2013-10-02

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen - "Kontrasten är påfallande"
Kristdemokraterna föreslog nyligen på DN-debatt att äldreomsorg ska kunna ges utan traditionell biståndsbedömning. Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade undrar om förslaget ska tas på allvar, men välkomnar om det skulle leda till att de allt hårdare bedömningarna för assistansersättning kan ändras.
( tre kommentarer )

2013-09-30

Henrik KjellbergRegeringen minskar anslaget till timschablonen
Den historiskt låga ökningen av assistansersättningens timschablon på 1,8 % eller 5 kr/timme för 2014 beror på att regeringen minskar anslaget till timschablonen, enligt Henrik Kjellberg, sakkunnig hos Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson.

2013-09-25

Nina MuhonenPA-tips - nytt projekt på Independent Living Institute
Nina Muhonen är projektledare på det nya projektet PA-tips där assistansanvändare hjälper varandra att få ut det bästa av sin assistans.

2013-09-23

V och Mp bemöter KD:s förslag på slopad bistånds­bedömning
Kristdemokraterna föreslog nyligen att äldreomsorg ska kunna ges utan traditionell biståndsbedömning, istället ska privata utförare sköta detta. Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson ser ingen risk för överutnyttjande utan säger "hur många vill ha hjälp med duschning, påklädning och frukostbestyr om inte behov finns?
( en kommentar )

2013-09-19

Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
Kommunals nya kollektivavtal med Arbetsgivarföreningen KFS gäller från 1 oktober 2013 till 31 oktober 2016. Det ger bland annat max 8 timmars karens vid sjukskrivning och avtal där OB eller jourersättning ingår i timlönen förbjuds.

2013-09-17

Jonas FrankssonJonas Franksson - "Försäkrings­kassan och kommunen spelar pingis med mig för att slippa kostnaden"
I mitten av augusti fick Jonas Franksson beskedet att Försäkringskassan från 1 november drar in den assistansersättning han haft sedan 1996. Hans funktionsnedsättning har inte förbättrats, snarare tvärtom säger han. Han vet nu inte om han kommer att kunna arbeta, vara en jämställd småbarnspappa, eller vara med i teatern efter 1 november.
( sju kommentarer )

2013-09-12

Schablon­belopp för 2014 fastställt
Assistansersättningens timbelopp för år 2014 blir 280 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 1,8 procent, den lägsta någonsin, vilket får stark kritik...
( fem kommentarer )

2013-08-28

Mikael AnderssonMikael Andersson: "Hela livet blir ifrågasatt vartannat år"
Sedan tolv år tillbaka arbetar Mikael Andersson som inspirationsföreläsare. Han pratar om motivation, inställning och attityd, att med tankens kraft styra sitt liv. Han hyllar assistansreformen och känner sig besviken på att allt som skrivs om personlig assistans är så negativt, att allt gott den gör försvinner i pratet om fusk och överutnyttjande. Och nu är han orolig att den med Försäkringskassans hårdare krav är på väg att helt raseras.
( åtta kommentarer )

Kristina Söderborg, IVOKristina Söderborg, IVO: "Assistans­branschen inget för någon som vill tjäna snabba pengar"
Kristina Söderborg, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tycker att nya lagen är ett steg framåt och hon anser att de kommer att få större möjligheter att sortera bort sådana som inte passar i branschen.
( sex kommentarer )

2013-08-22

Två fällande domar i Örebro
Under onsdagen föll domen mot ett assistansbolag med säte i Örebro som misstänktes ha lurat till sig nära fem miljoner kronor för assistans som aldrig utförts. Vd:n för företaget dömdes till två års fängelse samt näringsförbud i tre år. En kvinna fick villkorlig dom och dagsböter. Allt som allt stod 17 personer åtalade men 15 friades. Företaget misstänktes för systematiskt fusk med assistansersättningarna.
( två kommentarer )

2013-08-14

Tomas SundbergTomas Sundberg, Försäkrings­kassan: "Assistenterna behöver inte svara på våra frågor"
Tomas Sundberg är en av personerna bakom Försäkringskassans nya vägledning. Han säger att de lagt ned mycket tid på att tolka lagändringarna som trädde i kraft 1 juli och på frågan om anordnarnas rapportskyldighet önskar han att varje anordnare har en kontaktperson som kan svara på frågorna, så att de slipper att ringa till assistenterna.

2013-08-13

Kristina Söderborg, IVOKristina Söderborg, IVO: "De flesta av oss brinner för de här frågorna"
Från och med 1 juni i år delades Socialstyrelsen i två nästan lika stora delar och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, blev Assistansbranschens nya kontrollmyndighet. Kristina Söderborg som arbetar på avdelningen Analys och utveckling är positiv till delningen och menar att det är en tydlig signal från statsmakten att synliggöra tillsynens roll.

2013-08-01

Nytt kollektivavtal Kommunal - KFO
Kommunals nya kollektivavtal med Arbetsgivarföreningen KFO gäller från 1 augusti 2013 till 31 augusti 2016.

2013-07-09

Yariv TrabelsiYariv Trabelsi, Israel: "Assistenterna oftast gästarbetare"
Yariv Trabelsi kom till Sverige för drygt ett år sedan. I Israel är de flesta assistenter gästarbetare från andra länder och han säger att man nästan måste ha jobb för att kunna ha assistans där.

2013-07-01

Staffan OlssonStaffan Olsson om tystnads­plikten: "Risk för konfrontationer"
Med tanke på fusket i assistansbranschen anser Staffan Olsson, författare och föreläsare i frågor om tystnadsplikt och sekretess, att lagändringarna 1 juli är vällovliga. Samtidigt anser han att assistenter inte bör utfrågas av kassan och varnar för konfrontationer mellan myndigheter å ena sidan och brukare, anhöriga, assistenter och assistansanordnare å den andra.
( sju kommentarer )

Ny vägledning från Försäkrings­kassan - 2003:6 version 12
I samband med lagändringarna 1 juli 2013 ger Försäkringskassan ut en ny vägledning för assistansersättning. En nyhet i vägledningen (sid 66) är att Försäkringskassan anser sig bland annat ha rätt att kontakta assistenter för att ställa frågor om den assistansberättigades levnadsförhållanden.

2013-06-30

Lagändringar i LSS 1 juli 2013
Från 1 juli genomförs en rad lagändringar i LSS. Läs om lagändringarna och intervjuer om dem på Assistanskoll.

2013-06-29

Avslag och beviljanden 2003 - 2012Allt färre nybeviljas assistans­ersättning
Sedan 2008 räknar Försäkringskassan enbart integritetsnära delar av vissa grundläggande behov som grund för assistansersättning. Detta har lett till att allt fler får avslag på sin ansökan om assistansersättning. Assistanskoll presenterar siffror från 2003 till 2012.

Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretag­arna
Kommunals nya kollektivavtal med Vårdföretagarna gäller från 1 juni 2013 till 30 juni 2016. Det ger bland annat max 8 timmars karens och mer föräldrapenning till assistenterna.

2013-06-27

Christer Ryder, PARO: "Saknas debatt om de kommunala verksamheternas förluster"
PARO, Privata Assistentanordnares Riksorganisation, är positiva till utredningen om timschablonen men de är kritiska till ISF:s utredning som ligger bakom beslutet att tillsätta den. Christer Ryder, ordförande i PARO, anser också att debatten om vinster för de privata bolagen är snedvriden och att man glömmer den kommunala hanteringen av timbeloppet.
( tre kommentarer )

Christer Ryder, PARO: "Vem har mandat att föra en annans talan?"
Enligt nya lagen från 1 juli kommer Försäkringskassan ha rätt att fråga assistenterna om de assistansberättigades levnadsförhållanden. Christer Ryder, ordförande i PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, är mycket kritisk och ser en rad problem.
( två kommentarer )

2013-06-26

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna: "Svårt att hitta en bra modell för timschablonen"
Fredric Käll välkomnar utredningen om en ny timschablon men han tror att det kommer att bli svårt att hitta en bra modell. Han menar även att vinsterna i branschen inte är särskilt höga men fördömer de företag som bara vill berika sig och inte tar ansvar.

2013-06-11

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG - "Det pågår en dragkamp om vem som ska ha makten att utforma assistansen"
Ska den assistansberättigade eller myndigheternas experter och assistansanordnarna ha makten att utforma personlig assistans. Det är den centrala frågan idag enligt Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG. Den nya lagstiftningen från 1 juli anser hon flyttar makt från de assistansberättigade.
( tre kommentarer )

2013-05-29

Fredric KällFredric Käll, Vårdföretag­arna: "En ny papperstiger om inte reglerna efterlevs"
Vårdföretagarna står bakom det nya regelverket. Men förutsättningen för att det ska bli bättre är, enligt Fredric Käll, att myndigheterna kontrollerar att de efterlevs.

2013-05-28

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG - "Kommunen har redan ett ansvar för barn med assistans­ersättning"
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda både om en god man ska kunna vara assistent åt samma person och förekomsten av att barn med assistansersättning utnyttjas av föräldrar som brister i ansvar. Båda frågorna är mycket centrala för Föreningen JAG.

2013-05-27

11 % får assistans­ersättningen indragen vid tvåårsomprövning
Det gjordes 3 122 tvåårsomprövningar av assistansersättning 2012. Elva procent, eller 359 personer fick assistansersättningen indragen. Det innebär att indragningarna fortsätter att öka.
( en kommentar )

2013-05-24

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG - "Timbeloppet bör sättas efter behovet"
Timbeloppet bör sättas efter den assistansberättigades behov av tex utbildning av assistenter, behov av personlig arbetsledning eller att assistans används under OB-tid. Enligt Cecilia Blanck ger dagens schablonersättning alltför stora vinster till vissa företag eftersom många assistansberättigade inte använder hela timbeloppet.

2013-05-14

Ciara BrennanCiara Brennan - "Artikel 19 i FN-konventionen förpliktigar stater att införa personlig assistans"
Personlig assistans är en nyckel för att få tillgång till andra grundläggande rättigheter och friheter enligt Ciara Brennan, forskare baserad på Island. Sverige har nått långt i att genomföra personlig assistans mer får kritik av Ciara Brennan för att gå i en alltför medicinsk riktning och för att sedan några år minska möjligheten att få personlig assistans.
( tre kommentarer )

2013-05-13

Ciara BrennanLag om personlig assistans på Island 2014
På Island finns ett lagförslag om att införa personlig assistans. Det liknar i stora delar det svenska systemet med en avgörande skillnad - kommunerna är ansvariga för bedömning, beviljande och riktlinjer i assistansen. Ciara Brennan, forskare baserad på Island, hoppas på det bästa men befarar att villkoren i olika kommuner kan bli som ett postkodlotteri.

2013-05-07

Agneta RönnAgneta Rönn ska utreda assistans­ersättningens timbelopp
Agneta Rönn har tidigare varit departementsråd på finansdepartementet och sektionschef på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Hon arbetar idag som expert på avdelningen för ekonomi och styrning på SKL.

2013-04-29

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
SKL/Pacta och Kommunal har kommit överens om ett treårigt avtal som gäller 1 april 2013 till 30 april 2016. Avtalet ger löneökningar på 6,8 % eller 1700 kr/månad under tre år. OB-ersättning och lägstalöner höjs.

Maria JohanssonMaria Johansson, DHR - "Barns assistans får inte bli business"
Regeringen har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag bedöma hur barns möjligheter till självständighet, delaktighet och utveckling påverkas av att de har personlig assistans. Detta är en av de svåraste frågorna man kan tala om inom assistans säger Maria Johansson, förbundsordförande för DHR.

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
SKL/Pacta och Kommunal har kommit överens om ett treårigt avtal som gäller 1 april 2013 till 30 april 2016. Avtalet ger löneökningar på 6,8 % eller 1700 kr/månad under tre år. OB-ersättning och lägstalöner höjs.

Maria JohanssonMaria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"
Timbeloppet behöver ändras så att det bättre täcker lönekostnader, men flexibiliteten med medel för assistansomkostnader måste finnas kvar säger Maria Johansson, förbundsordförande för DHR. Hon är kritisk till att alltför höga vinster hos företag i assistansbranschen och tror att detta delvis ligger bakom de nedskärningar av assistansen som pågår sedan en tid.

2013-04-25

Eva OlofssonEva Olofsson, Vänsterpartiet - "Finansdepartementets budget visar regeringens ambitioner med assistans­ersättningen"
Enligt regeringens ekonomiska vårproposition beräknas antalet assistansberättigade ligga konstant på 15 900 personer ända fram till 2017. Detta visar enligt Eva Olofsson att regeringen är nöjd med de förändringar Försäkringskassan gjort och att de inte planerar att ändra de hårdare bedömningarna av assistansersättning.
( två kommentarer )

2013-04-18

Nyheter P4 Väst rapporterar om Kerstins minskade assistans
Kerstin fick sin dubbelassistans nersatt till tre timmar per dygn. Dubbelassistansen ges nu via punktinsatser. Assistanskooperativet GIL säger att de inte längre kan verkställa insatsen.
( sju kommentarer )

Brittmarie Fagerlund, samordnare för tillsynen av personlig assistans - "Hembesök aktuellt främst vid misstanke om svåra missförhållanden"
Under sina två första år har tillsynen hanterat ärenden där assistansberättigade levt i ren misär i samband med att assistansföretag blivit polisanmälda, enligt Brittmarie Fagerlund. Hon anser dock att det vore mycket olyckligt om assistenter skulle tvingas rapportera till kassan om assistansberättigade använder ersättningen felaktigt.
( två kommentarer )

2013-04-11

Henrik KjellbergHenrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Utredningen kan leda till högre krav på kvalitet inom assistans"
Regeringen har just tillsatt en utredning med syftet att begränsa alltför stora vinster i assistansbranschen. Vad är egentligen skillnaden mellan regeringen och krav från vänster på ett vinstförbud? Assistanskoll intervjuar Henrik Kjellberg, sakkunnig hos Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson.

2013-04-10

Margaretha JohanssonKommunal, Margaretha Johansson - "Assistenterna ska inte vara Försäkrings­kassans angivare"
Det har förekommit att Försäkringskassan direkt kontaktat personliga assistenter för att fråga om den assistansberättigade använder assistansersättningen på ett felaktigt sätt. Detta är inte acceptabelt enligt Margaretha Johansson, ombudsman på Kommunal.

2013-04-03

Självständighet hos barn med personlig assistans utreds
Påverkas barns självständighet av att ha personlig assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till den 15 januari 2014.

2013-03-27

Brukaren och assistentenBrukaren och assistenten - "inblick i en annars sluten värld"
På SVT-play kan man följa Brukaren och assistenten, där Simon Gustavsson och Lovisa Lundgren spelar sig själva i korta skruvade sketcher. Assistanskoll har intervjuat de inblandade.
( en kommentar )

2013-03-26

Björn JidéusBjörn Jidéus, Arbetsgivar­föreningen KFO - "Förödande om assistenter tvingas rapportera till Försäkrings­kassan"
Skyldigheten att rapportera assistansberättigades ändrade förhållanden riskerar leda till rigorös kontroll av att biståndsbeslutet följs från många anordnare säger Björn Jidéus angående den nya lagstiftningen 1 juli 2013. Han tycker att hembesök hos assistansberättigade är en meningslös åtgärd och varnar för följderna av att assistenter rapporterar till Försäkringskassan.

Personlig Assistans­tips informerar
Det nystartade projektet Personlig Assistanstips (PA-tips) samlar in, dokumenterar och sprider tips för assistansanvändare, assistenter med flera. Projektet drivs av Independent Living Institute med stöd av Allmänna Arvsfonden.

2013-03-25

Socialstyrelsen ska utreda assistans från god man, förvaltare och ombud
Är den assistansberättigades god man, förvaltare eller ombud lämplig att utföra assistans? Det har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utreda till 15 januari 2014.
( tre kommentarer )

2013-03-21

Regeringen startar utredning om timbeloppet
En utredning om assistansersättningens schablonbelopp har startats. Orsaken är enligt Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson att vinsterna i assistansbranschen är för stora och att antalet assistanstimmar ökat för mycket. Vårdföretagarna anklagar nu regeringen för att smutskasta branschen.
( nio kommentarer )

2013-03-19

Lennart AxelssonLennart Axelsson, Socialdemokraterna - " Regeringen förhalar frågan om Lss och behovsbedömningarna"
Det är enligt Lennart Axelsson bara regeringen som i praktiken har resurser att ta fram ett förslag till en lagändring för att förändra bedömningen av grundläggande behov. Han är tveksam till värdet av att Socialutskottet, genom ytterligare ett så kallat tillkännagivande, skulle ge regeringen i uppdrag att ta fram ett sådant förslag om lagändring.
( en kommentar )

2013-03-15

Interpellations­debatt mellan Vänsterpartiet och regeringen
Eva Olofsson, Vänsterpartiet krävde åtgärder från Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson för att stärka rätten till personlig assistans. Se debatten i riksdagen.

2013-03-14

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom - "Anordnarnas återbetalningsskyldighet kan leda till regelverk som minskar självbestämmandet"
Från 1 juli 2013 blir anordnare skyldiga att rapportera om assistansanvändaren lämnar felaktiga uppgifter. Assistansersättning betalas inte ut om arbetstidslagarna inte följs, om assistenten är minderårig eller bor utanför EES. Assistanskoll har intervjuat Anna Barsk Holmbom om effekter av den nya lagstiftningen.
( sju kommentarer )

2013-03-08

Stefan Käll, riksdags­ledamot, Folkpartiet - "Dags att fullfölja Bengt Westerbergs idéer"
Stefan Käll är besviken på att regeringen inte stoppar Försäkringskassans behovsprövningar som gör att många förlorar sin assistans idag. Men han tror ändå på det borgerliga samarbetet och han ser som sitt främsta uppdrag att reformera LSS.

Riskkapitalföretag granskas
Dagens Arena har tillsammans med Tidningen Intra granskat riskkapitalföretag i assistansbranschen.

2013-02-26

personer skriverAssistans­koll ger stöd inför bedömningen på Försäkrings­kassan
Vår guide "Förbered dig inför din assistansbedömning" ger råd och stöd till den som söker assistansersättning eller har en omprövning. I guiden finns Assistanskolls behovsräknare där du kan göra en egen uppskattning av dina behov.

2013-02-21

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Positivt att aktiviteter utanför hemmet inte delas upp i passiv och aktiv tid"
Sofia Tedsjö välkomnar förtydliganden om makars gemensamma ansvar och vad som anses som normalt föräldraansvar i Försäkringskassans senaste vägledning för Assistansersättning. Ytterligare steg borde dock tas säger hon.
( två kommentarer )

2013-02-19

Sofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå - "Kravet på ingående kunskap vid kommunikation gör att fler förlorar sin assistans­ersättning"
Krav på "ingående kunskaper" för att bevilja det grundläggande behovet kommunikation verkar vara ytterligare en åtgärd för att minska antalet assistansberättigade enligt Sofia Tedsjö, advokat på CJ advokatbyrå.

2013-02-15

Agneta LuttroppVänsterpartiet och Miljöpartiet - "En förväntad besvikelse"
Vänsterpartiet och Miljöpartiet är mycket besvikna på att regeringen inte agerar mot Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov, båda vill se en lagändring i § 9a i LSS.
( fyra kommentarer )

2013-02-13

Väntat besked från regeringen om assistans­bedömningarna
Det blir inga förändringar före oktober 2014 av Försäkringskassans bedömningar av grundläggande behov. Det beskedet fick Riksdagens Socialutskott igår.
( tre kommentarer )

2013-02-07

Humorserie om assistans på SVT
I TV-serien Brukaren och assistenten spelar Simon och Lovisa sig själva i korta sketcher där de hamnar i skruvade situationer. Tyck till om programserien på Assistanskoll...
( tre kommentarer )

Adolf RatzkaAdolf Ratzka - Leksands kommun, en kommun utan administrativa kostnader?
Leksands kommun har sänkt timersättningen till 220 kr per timme till personer som har assistans beviljad av kommunen. Adolf Ratzka anser att kostnader för administration helt förbises och konstaterar att kommunen betalar betydligt mer för städtimmar än assistanstimmar.
( tre kommentarer )

2013-02-05

Oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans
En lägesrapport från Socialstyrelsen visar att antalet assistansberättigade inte längre ökar och att alltfler förlorar sin assistans. Det är oklart vilket stöd som ges till de som förlorat sin assistans, detta behöver följas upp enligt Socialstyrelsen.
( tre kommentarer )

2013-01-29

Maria JohanssonMaria Johansson, DHR - "Angreppen på assistansen börjar likna debatten på främlingsfientliga sajter"
Visioner om vilket samhälle man vill ha har ersatts av en debatt om kostnader. Maria Johansson, förbundsordförande i DHR tror att den förändrade synen på personlig assistans är en del av en större samhällsförändring.
( tre kommentarer )

Vilhelm EkensteenStark kritik mot att kommuner sänker timbeloppet för assistans
Brukarorganisationer är mycket kritiska till att alltfler kommuner sänker timbeloppet till personer som har assistans beviljad av kommunen. De berörda assistansanvändarna kommer att förlora sin frihet och möjlighet att välja privata anordnare menar de.
( två kommentarer )

2013-01-28

bokFörsäkrings­kassan intervjuas om den nya vägledningen
Begreppet jour ersätts med väntetid. De grundläggande behoven kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap förtydligas. Försäkringskassan gör ett ställningstagande om hur tidsberäkning ska ske vid aktiviteter utanför hemmet.

2013-01-22

Kenneth Dahlström, Leksands kommun - "Vi utgår från kommunens kostnad för en assistans­timme"
Leksands kommun gör som alltfler kommuner och sänker timersättningen för personer med kommunala assistansbeslut. Istället för Försäkringskassans schablonbelopp kommer Leksand från 1 februari i år att betala 220 kr vilket motsvarar ca 80 % av assistansersättningen.
( två kommentarer )

2013-01-17

Jonas FrankssonJonas Franksson, assistans­användare - "En prislapp har satts på assistansen"
Begreppet överutnyttjande har enligt Jonas Franksson blivit alibi för nedskärningar av assistansen samtidigt som funktionshindrades rättigheter attackeras i pressen liknande den främlingsfientliga sajten Avpixlat.
( en kommentar )

2013-01-16

Helena HöögHelena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistans­bedömningarna sedan 2008"
Under 2011 fick majoritet av de som sökte assistansersättning avslag. Alltfler förlorar samtidigt sin assistansersättning vid omprövning. Enligt Helena Höög på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen är den troliga orsaken Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov.

2013-01-08

Protester mot ny ledarartikel i Expressen
I december reagerade många mot att Gunnar Wetterberg hävdade att "goda institutioner" borde vara ett alternativ till personlig assistans. Nu kommer protester från brukarrörelsen mot en ny ledarartikel.
( två kommentarer )

Skicka sidan till: