Reportage i P1 - Kaliber om den försämrade assistansen

Kaliber har intervjuat Jonas Franksson som blivit av med sin assistansersättning. Kaliber beskriver hur assistansbedömningarna blivit hårdare, att människor bollas mellan Försäkringskassan och kommunerna och hur det sker en minuträkning av privatlivet när assistansbehovet bedöms.

I reportaget intervjuas forskaren Lennart Erlandsson som är universitetslektor i juridik vid Högskolan i Kristianstad som anser att Försäkringskassan gör en alldeles för snäv tolkning av LSS-lagstiftningen när det gäller bedömningar av assistansersättning.

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen säger att det finns stora skillnader i bedömningarna i olika delar av landet. Det är tex lättare att få rätt vid ett överklagande i Härnösand än i Stockholm.

Lyssna på eller läs reportaget: LSS - frihetsreformen där funktionsnedsatta blivit Svarte Petter

Intervjuer på Assistanskoll

Jonas Franksson - "Försäkringskassan och kommunen spelar pingis med mig för att slippa kostnaden"

Skicka sidan till: