SR-P1 tar upp den försämrade assistansen

På Temat "Jakten på assistanstimmar" beskriver Tendens i SR-P1 effekterna av Försäkringskassans hårdare bedömningar. Personer som fått sin assistans indragen eller minskad beskriver vilka följder detta fått i deras liv.

Del 1: Personlig assistans och jämställdhet
Lyssna på Jonas Franksson och Emma Nordenstam om hur deras förhållande påverkas av att Jonas Franksson förlorat sin assistansersättning från Försäkringskaassan.

Del 2: "Jag är gäst i en annans hem"
Hör den personliga assistenten Åsa Eriksson berätta om sitt yrke och hur hon upplever att assistansberättigade riskerar att förlora sin assistans.

Del 3: Vem vill redogöra sina grundläggande behov?
L
yssna på Mikael Andersson som fick sin assistansersättning indragen och Åsa Puide som fick sin assistans halverad. Hör hur detta påverkar deras liv och familjer.

Skicka sidan till: