Socialstyrelsen vill begränsa anhörigassistans till minderåriga

Ungdomar bör inte enbart ha anhöriga som assistenter. Vårdnadshavare som är sk egna arbetsgivare för barnets assistans bör inte kunna anställa anhöriga. Det anser Socialstyrelsen i utredningen Barn med personlig assistans - Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet.

Utredningen konstaterar att det finns 3553 minderåriga med personlig assistans/assistansersättning. Enligt utredningen uppskattas ca 70 % av dessa till största delen ha någon av sina anhöriga som assistenter. Utredningen säger att personlig assistans för de allra flesta fungerar bra men att det finns problem i form av hotad självständighet och frigörelse för barn samt dålig insyn i assistansens kvalitet.

Utredningen föreslår:

  • Att kommuner bör i större utsträckning bevilja andra insatser, tex korttidsvistelse, till barn som har personlig assistans.
  • Att assistansanordnare bör beakta att ungdomar som har anhöriga som assistenter även bör ha externa assistenter, (dvs assisenter som inte är anhöriga).
  • Att anhöriga som är sk egna arbetsgivare för sitt barns assistenter inte bör få anställa anhöriga eftersom barnet då kan isoleras från samhället och assistansens kvalitet inte kan följas upp.
  • Kommunens och Försäkringskassans ansvar för assistansens kvalitet i barns och ungdomars assistans bör förtydligas.

Läs utredningen: Barn med personlig assistans - Möjligheter till utveckling, självständighet och delaktighet.

Skicka sidan till: