Förbered dig inför din assistansbedömningpersoner skriver

Förbered dig inför din assistansbedömning är en ny guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare är ett hjälpmedel i guiden där du kan göra en egen bedömning av ditt tidsbehov av grundläggande och andra personliga behov. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument/bedömningsstöd.

Ny guide: Förbered dig inför din assistansbedömning med Assistanskolls Behovsräknare


Skicka sidan till: