Cecilia Blanck, Föreningen JAG - "Det pågår en dragkamp om vem som ska ha makten att utforma assistansen"

Ska den assistansberättigade eller myndigheternas experter och assistansanordnarna ha makten att utforma personlig assistans. Det är den centrala frågan idag enligt Cecilia Blanck, verksamhetschef på Föreningen JAG. Den nya lagstiftningen från 1 juli anser hon flyttar makt från de assistansberättigade.

Makten flyttas till myndigheternas experter

Cecilia BlanckIdag har Försäkringskassan en relation till den assistansberättigade som i sin tur har en relation till anordnaren. Detta ändras från 1 juli i år när anordnaren får en skyldighet att lämna uppgifter om den assistansberättigade till Försäkringskassan. Anordnarna kan bli återbetalningsskyldiga om de inte rapporterat om att levnadsförhållandena för den assistansberättigade ändrats eller om assistansersättning använts felaktigt.
Hur kommer detta att förändra assistansen?
- Det kommer att ske en massa kommunikation över huvudet på den assistansberättigade, som riskerar hamna i skuggan och mer och mer bli ett objekt, säger Cecilia Blanck.
I dagens konstruktion ansvarar den assistansberättigade inför Försäkringskassan för användandet av assistansersättningen.
- Det har fungerat så att den assistansberättigade har makten, detta förändras nu och det känns obehagligt. När linan mellan anordnaren och kassan är öppen kan mer och mer läggas in på den nivån.
Försäkringskassan överväger ju också att kunna fråga assistenter om uppgifter om den assistansberättade…
- Det är absolut inte ok, det vore förödande om det genomfördes.

En dragkamp om makten

När LSS kom 1994 var den assistansberättigade ansvarig för pengarna på ett helt annat sätt än idag och Assistanskoll frågar Cecilia Blanck hur synen på assistansberättigades integritet och förmåga att ta ansvar har kunnat svänga så radikalt sedan 1994.
- Det som hände 1994 var en revolution, man vände upp och ner på en maktpyramid och det blev ett ramaskri från de som hamnade underst. Sedan dess har det pågått en dragkamp och allt som nu sker är ett tecken på att den andra sidan vinner mark igen.
Att flera myndigheter snart kan göra hembesök hos assistansberättigade med anhöriga som assistenter ser Cecilia Blanck som ytterligare ett tecken på den dragkamp som pågår.
- Det kan uppfattas som att man är samhällets egendom och inte har ett privatliv. Samtidigt skrämmer inte hembesöken oss så mycket, det kommer inte att förändra assistansen i sig.
Hur vill du vända på dragkampen?
- Det är svårt att ta initiativ när vi har fullt upp med att reagera på de förändringar som sker, men Independentlivingrörelsen och de delar av branschen som inte drivs av enbart pengar borde driva de här frågorna hårdare och synas mer i media.

Fuskdebatt finns i hela Europa

Cecilia Blanck menar att det går att skilja på de anordnare som ser pengar som ett medel att uppnå självbestämmande och de som ser självbestämmandet som ett medel för att tjäna pengar, som en del av marknadsföringen. Men hon tror inte att vinstintresset hos privata assistansföretag är huvudorsaken till assistansen nu förändras mot minskat självbestämmande för de assistansberättigade.
- Nej det tror jag inte, även om det varit en besvärande omständighet att jakten efter vinst ibland gått för långt.
Hon ser en trend där socialförsäkringssystemet som helhet förändras. Fuskdebatten påverkar också, menar hon.
- Hela Europa dras med en debatt om fusk i socialförsäkringssystemen. Även i Italien, Spanien och andra länder talar man om detta. Det hör ihop med en debatt om vad man ska ha pengarna till när det blir ekonomisk kris i samhället, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2013-05-20

Skicka sidan till: