SVT rapporterar om indragen assistans

SVT uppmärksammar i flera reportage att det blivit svårare att få assistansersättning. Bland annat intervjuas Stefan Rolander som efter 20 år fått kraftigt minskat antal assistanstimmar och där familjen tänker ta lån för att själva betala assistentlöner.

SVT: Efter 20 år med personlig assistans - dras stödet in
B
eskrivning av hur det blivit svårare att beviljas personlig assistans

SVT: Svårare få rätt till personlig assistans
S
tefan Rolander och hans anhöriga intervjuas om att han fått sina assistanstimmar starkt neddragna.

Aktuellt 2 mars (22:36 min in i programmet intervjuas Susanne Berg från STIL)

Vidare läsning

STIL, Jonas Franksson och Susanne Berg- ”En lagändring är nödvändig”


Skicka sidan till: