TEMA - Sparad assistansersättning ifrågasätts

Under året kommer regeringen att lägga fram en proposition utifrån LSS-Kommitténs delbetänkande SOU 2007:73. I propositionen ska det bland annat beslutas om assistansberättigade ska kunna ha sparad assistansersättning. LSS-kommittén har föreslagit att det ska tillåtas men i remissrundan har tunga remissinstanser som Försäkringskassan motsatt sig detta.

Fyra artiklar på Assistanskoll tar med anledning av detta upp den nytta assistansberättigade kan ha av en ekonomisk buffert av sparad assistansersättning.

  1. Sparad assistansersättning inför tvister med anställda personliga assistenter
  2. Sparad assistansersättning till stora assistansomkostnader
  3. Sparad assistansersättning till kostnader utifrån arbetsgivaransvaret
  4. Försäkringskassans och LSS-Kommitténs syn på sparad assistansersättning

Skicka sidan till: