Magus Johansson (mp) svarar på Sture Jonassons inlägg

Jag och Miljöpartiet har aldrig haft uppfattningen att assistansen ska dras in efter 65-årsdagen. Tvärt om var Miljöpartiet och dåvarande riksdagsledamoten Thomas Juhlin (mp), drivande för att 65-årsregeln skulle upphöra. Däremot har jag problematiserat över att personlig assistans endast kan beviljas till dem som är under 65 år. Det är en tydlig åldersdiskriminering som inte går att försvara. Sture har missförstått mig om han uppfattat att jag vill ta bort personlig assistans för alla över 65 år.

Som ledamot i LSS-kommittén kan jag idag inte ta ställning till vilka förändringar av LASS som är nödvändiga och bäst lämpade för att garantera dem som behöver personlig assistans den insatsen. Jag tycker det är viktigt att vi får en bred politisk förankring och det är därför olämpligt att jag nu låser fast mig. Jag tycker samtidigt att det vore bra om STIL och andra gör inspel med förslag på hur lagen kan ändras så att de som behöver personlig assistans tryggas insatsen.

Vänligen
Magnus Johansson
Ledamot LSS-kommitté
2007-12-03


Skicka sidan till: