"ME-assistans- Liten organisation och närhet till kunden"

Efter att ha arbetat som assistent och arbetsledare under åtta år tog Maria Sunnerborn 2006 över företaget ME assistans från de tidigare ägarna. Kontoret finns i hennes villa i Läckeby utanför Kalmar.

Styrka i närhet till kunden

Maria Sunnerborn säger att styrkan i ME-assistans ligger i närheten, att det alltid går att nå henne under dygnets alla timmar. Med tio kunder tycker hon att hon kan ha en personlig kontakt med både kunder och assistenter.
- Jag vill ha en nära personlig kontakt och pratar med mina kunder och assistenter varje månad, jag skulle kunna några kunder till men högst tolv.

Kundinriktning

Företaget inriktar sig på kunder med fysiska funktionshinder och ett aktivt liv som vill lämna över allt runt assistansen till assistansanordnaren. Maria Sunnerborn menar att hennes kunder ska kunna leva det liv de själva vill, utan att behöva bekymra sig om sin assistans.
- Dålig assistans däremot är när assistenterna inte vill göra det kunden vill utan bestämmer vad kunden ska göra.
Hur hindrar du det?
- Anordnaren måste ha bra kontakt med kunden och ha koll på hur allt fungerar, samtidigt måste kunden känna att de vågar ta upp problem, här är en nära kontakt viktig.
Det kollektivavtal som gäller för assistenterna är privatavtalet, och de ges utbildning i bland annat brandskydd och första hjälpen.

Administration och företagets vinst

Vinstmarginalen för företaget ligger på ca två procent och kundens avgift till företaget kan sänkas från 30 ner till 15 kr per assistanstimme om kunden avstår från friskvård till assistenterna, hjälp med akutvikarier och möjlighet att få hjälp i kontakter med kommun eller försäkringskassa.
Genom att inte ha så många kunder och inte ha kontorslokaler säger Maria Sunnerborn att hon kan hålla nere administrativa kostnader.
- Vi har lite administrativ personal och eftersom jag sköter allt hemifrån och har telefonjouren hemma hos mig får kunden mer över till assistansomkostnader.
Kan inte kvalitén bli lidande då?
- Det tycker jag inte, kvalitén på assistansen hemma hos kunden kan vara lika bra ändå, om arbetsbördan blir för tung har jag administrativ personal att ta in vid behov.

LSS-Kommitténs förslag

LSS-Kommitténs föreslag med redovisning av alla assistansomkostnader kommer att innebära förändringar för företaget medger Maria Sunnerborn.
- Vi har ännu inte en löpande redovisning med kvitton för assistansomkostnaderna. Jag betalar ut schablonbelopp till brukarna idag på upp till åtta kr per assistanstimme, så det kommer att bli en administrativ belastning.
Kommer den administrativa kostnaden att höjas?
- Risken finns, det beror på hur det utformas i praktiken. Däremot tycker jag att det i grunden är ett bra förslag, vissa företag har betalat ut stora summor till brukarna, där pengarna inte alltid gått till personlig assistans.

Viktigt få spara assistansomkostnader

Att få spara assistansomkostnader anser Maria Sunnerborn är en central fråga är hur lång tid man har för att innan eventuella överskott ska återbetalas.
- Jag har en kund som åker på semester varje år, och som sparar till den resan under resten av året. Nu vill samma kund åka på en längre resa som det skulle ta flera år att spara till. Om det inte blir möjligt att spara sina assistansomkostnader till exempelvis resor kommer kunderna att förlora mycket av sin frihet.
Kan en kund hos ME ta med sig sparade assistansomkostnader vid ett byte av assistansanordnare?
- Ja det kan man, säger Maria Sunnerborn.

Maria Sunnerborn, ME-Assistans intervjuades av Kenneth Westberg 2007-11-06

emme.assistans@swipnet.se kenneth.westberg@independentliving.org

Skicka sidan till: