Riksdagsdebatt om schablonbeloppet

riksdagenSe riksdagsdebatten före riksdagens beslut där S, V, MP , C och SD 12 juni gav tillkännagivanden till regeringen med krav på åtgärder för uppräkningen av schablonbeloppet och ledsagning för synskadade. M, KD och L reserverade sig i båda frågorna och gav heller inga besked om när utredningen om statligt huvudmannaskap kommer.

Tillkännagivanden om schablonbeloppet och ledsagning

Assistanskoll skrev tidigare om Socialutskottets tillkännagivande. En majoritet i form av S, V, MP, C och SD uppmanar regeringen att i två tillkännagivanden dels redovisa hur schablonbeloppet räknas fram och göra en översyn av modellen för uppräkning av assistansersättningen. Dels att utreda avgiftsfri ledsagning för synskadade och reglera den i en särskild lag.

M, KD och L reserverade sig

Regeringspartierna M, L och KD har reserverat sig mot båda tillkännagivandena. De anser att förändringar av schablonbeloppet redan bereds i utredningen om statligt huvudmannaskap och att Socialstyrelsen ska ta farm ett kunskapstöd till kommunerna om ledsagning.

Inga svar om utredningen om huvudmannaskap under debatten

Under debatten gav dock varken Moderaten Malin Höglund kristdemokraten Dan Hovskär eller Liberalen Malin Danielsson något svar på frågan när det kommer en proposition om statligt huvudmannaskap, alla sade enbart att arbete pågår.

Text: Kenneth Westberg 2024-06-12

Läs och se vidare

Se debatten på riksdagens webplats

Läs Socialutskottets betänkande 2023/24SoU13

Skicka sidan till: