SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun

I SVT- Stockholms reportage finns Johan som fått indragen personlig assistans och Tim Engström som fått indragen LSS-bostad. Fd folkpartiledaren Bengt Westerberg säger att LSS-lagen urholkats och kritiserar Österåker för en alltför snäv tillämpning av LSS.

Minskning med 20 % sedan 2015

Andelen personer som har LSS-insatser i Österåkers kommun har minskat med nästan 20 procent sedan 2015. Det placerar Österåker i botten av länets kommuner. Samtidigt har Österåker Sveriges lägsta kommunalskatt på 28,98 kr.

Indragen assistans och LSS-boende

SVT intervjuar Johan med CP-skada och synnedsättning som fått indragen personlig assistans efter att ha haft insatsen under drygt tio år. De intervjuar även Tim Engström med Autism och social fobi som fått indragen LSS-bostad, även här trots oförändrade behov.

Ansvariga vill inte intervjuas eller är nöjda

Den ansvarige ordföranden i Vård och Omsorgsnämnden, liberalen Monica Kjellman vill inte ställa upp på någon intervju då hon anser att kritiken är pajkastning och hon hänvisar till tjänstemännen. Den högst ansvarige i kommunen, moderaten Michaela Fletcher säger att LSS-hanteringen i Österåker fungerar bra och är rättssäker.
– Tjänstemännen följer de lagar, regler och praxis som finns, säger Michaela Fletcher.

Bengt Westerberg - LSS har urholkats, behövs lagändring

Bengt Westerberg, som var Socialminister när LSS infördes 1994, säger till SVT att många kommuner idag fattar negativa beslut för att få prövat i förvaltningsrätten för att se om de kommer undan med andra insatser.
– Det är förvånande att en kommun som har så låg skatt som Österåker också har en så snäv tillämpniong av LSS, säger Bengt Westerberg.
Han vill se en lagändring i riksdagen som återställer bedömningarna till hur var tidigare, men befarar att politikerna inte har viljan.
– Då skulle politikerna kunna säga att den här tolkningen är för snäv, vi vill ändra lagen så att den blir som den var tidigare. Men det har man inte gjort och det tolkar jag som att många politiker tycker att det är ganska bra som det är, säger Bengt Westerberg.

Text: Kenneth Westberg


SVT:s artikelserie nedan

LSS-grundaren om dagens system: ”Urholkat”
Bengt Westerberg om Österåker: ”Har stora möjligheter att erbjuda bättre service”

Domstolen: Österåkers kommun bryter mot lagen
Politiker delegerar för mycket till tjänstemännen • Oppositionen: ”Allvarligt att folkvalda inte tar ansvar”

Kommunen drog in Tims stöd: ”Han klarar sig inte själv”
Har autism, ADD och social fobi - "Mamman: ”Känns som att vi har en hel kommun emot oss”

Granskning · Familjen har beviljats LSS – som aldrig verkställs
”Skulle man tänka på det här hela tiden skulle man gå sönder”

Ansvarig politiker nekar intervju: ”Sett fram emot att vara ledig”
Monica Kjellman (L) kallar intervjuförfrågan för ”pajkastning” - Oppositionen starkt kritisk

Kommunens högsta politiker nöjd med LSS-hanteringen
Michaela Fletcher (M): ”Funkar bra”

Kraftig minskning av LSS-insatser i Österåkers kommun: ”Skrämmande”
”Förstår inte hur man kan se sig i spegeln som politiker”

Här försöker Österåker dumpa Tim till en annan kommun
Tim har fått sin LSS indragen – trots en rad diagnoser

3 frågor om · Politikers ansvar att svara på frågor
”Som att inte vilja prata med sin chef”

Autism Sverige dömer ut kommunens agerande: ”Oetiskt”
Ser fler liknande fall - ”Kommunen har alltid juridiska resurserna – den enskilda individen har inte det”

Vad är LSS
”Ska ge goda levnadsvilkor”

Skicka sidan till: