Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Viktigt med dialog med assistansanvändarnas organisationer”

Sara Persson
Sara Persson, Foto: Mikael Gustavsen

Det behövs åtgärder mot tex vilande tillstånd på IVO som kan aktiveras, säger Sara Persson. Hon vill se mer samarbete med assistansanvändarnas organisationer för att hitta rätt åtgärder mot kriminaliteten.
– Det är viktigt att vi får inblick i varandras världar.

Vill motverka att egna arbetsgivare utnyttjas

Sara Persson, brottsförebyggande specialist på myndigheten vill se åtgärder mot företag som kringgår tillståndsplikten genom att deras fd kunder blir egna arbetsgivare som de sedan kan fortsätta att sälja tjänster till.
–Vi behöver säkerställa att de som anordnar sin egen assistans inte utnyttjas av företag som på olika sätt försöker runda tillståndsplikten genom att i praktiken anordna dessa personers assistans. Det skulle tex kunna handla om en tydligare reglering av från vem egna arbetsgivare kan köpa tjänster.
Försäkringskassan ville att egna arbetsgivare bara ska kunna köpa tjänster från företag som har tillstånd att bedriva assistans…
– Det kan bli kanske bli svårt i praktiken, Använder man till exempel en redovisningsbyrå för att hålla ordning på ekonomin är det kanske inte rimligt att denna då ska behöva ha tillstånd för att bedriva assistans. Gränsdragningen kan i vissa fall bli svår.
Men det behövs en gränsdragning?
– Vi kanske behöver flytta gränsen lite när det gäller de här företagen. Brottsligheten, förändras hela tiden, då är det viktigt att vi är med och förändrar systemen.

Åtgärder mot vilande tillstånd

Det är även ett problem att man kan ha flera olika typer av verksamhet i samma bolag där man bedriver assistans, säger Sara Persson.
– Det gör det väldigt svårt att se hur assistansmedel används. Det borde vara tydligare åtskilt. Vi skulle också vilja se åtgärder mot så kallade vilande tillstånd hos IVO, där man har tillstånd för en verksamhet man inte använder.
Du menar att någon som har fått indraget tillstånd flyttar kunderna till ett vilande bolag som aktiveras?
– Ja, precis, då kompletterar man bara det tillståndet. Det vore bra om man kan införa en sorts spärr så att vilande tillstånd tas bort.

Insyn i assistenters bankkonton

Idag får inte Försäkringskassan titta på tredje mans, tex assistenternas bankkonton, detta tycker Sara Persson borde ändras.
– Det är ofta där man kan se upplägg som att löner först betalas ut och sedan betalas tillbaka direkt.
1 jan 2024 startar Utbetalningsmyndigheten där alla får ett transaktionskonto för utbetalningar från olika myndigheter.
– När utbetalningsmyndigheten kommer på plats, behöver den ha resurser för att samla data och analysera felaktiga utbetalningar. Inte bara för enskilda utan även företag och assistenter, för att upptäcka personer som inte får den lön de har rätt till eller utnyttjas som arbetskraft, säger Sara Persson.

Vill diskutera anhörigassistans

Sara Persson vill ha en diskussion om anhörigassistans. Hon säger att det är viktigt att kunna slippa släppa in andra människor i sitt privatliv, samtidigt kan det skapas täta system där den assistansberättigade blir försörjning åt hela familjen.
– Vi säger inte att vi är emot anhöriganställningar, men man kanske behöver skruva på det på något sätt, utifrån ålder, eller en viss procent av assistansen.

Positiv till statligt huvudmannaskap

Sara Persson ser mycket positivt på ett förstatligande av assistansen, för att få bättre uppföljningar av verksamheterna.
– Utifrån kontrollperspektivet kan jag tycka att det vore positivt.
Behöver anordnarna eller assistansbranschen göra något?
– Vi jobbar med vårdföretagarna, det är jätteviktigt att de har etiska regler och villkor för att vara medlem. Sedan finns tillståndsprövning, kontroller vid utbetalningar. Det är viktigt med flera olika system.

Samarbete med IfA

Sara Persson berättar att Ekobrottsmyndigheten arbetat tillsammans med IfA med bland annat en vägledning för att välja assistansanordnare.
– Det är viktigt att vi har diskussioner med assistansanvändare. Vi vill göra så lite ingripande åtgärder som det är möjligt, därför vill vi veta vilka saker som är viktiga för den individuella friheten.
Det som IfA protesterat mest mot är att ju anordnaren ska veta allt om ens liv, det som man upplever som ens privatliv…
– Ja, samtidigt behöver man tänka på att allting kanske inte kan vara precis som det varit, vi behöver omvärdera pga den brottslighet som finns idag.

Balans mellan kontroll och integritet

Balansen mellan kontroll och personliga integritet är jättesvår, säger Sara Persson.
– Det är inte säkert att man alltid kommer åt brottsligheten för att man granskar alla mer. Det är inte så att om vi inför tvåårsprövningar, så får vi bort all kriminalitet.
Det har talats om att införa GPS-kontroll var assistenten befinner sig…
– Då har vi också ett problem med att det är svårt att rekrytera assistenter. Och de som fuskar letar ganska snabbt upp sätt att manipulera systemet.

Olika världar

Det finns olika världar som inte möts inom personlig assistans, de kriminella företagen är normalt inte medlemmar i IfA, säger Sara Persson.
– Det stora flertalet fuskar inte med det här, de sköter sin assistans. Det är viktigt att vi får inblick i varandras världar. Att IfA ser den kriminalitet som vi ser och att vi kan förstå hur assistans ger självbestämmande och frihet, där har IfA expertkunskaper.

Borde assistansberättigade själva agera mer?

Borde de assistansberättigade själva i än mer grad borde agera mot kriminalitet? Sara Persson säger att hon förstår att de brottas med många olika frågor.
– Det är svårt att ta det här perspektivet när man samtidigt brottas med försämringar av assistansen, att ersättningen inte räknas upp med inflationen osv.
Det finns en rädsla bland assistansberättigade, att om det blir för mycket prat om kriminalitet så kommer rättigheterna att dras in...
– Jag tror att vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att utsatta och sårbara individer inte ska utnyttjas av kriminella. Det är viktigt att assistansanvändarna är med och diskuterar hur vi kan motverka brottsligheten, där vi kan sitta och resonera, ”Tänk om man skulle kolla på det här” eller ”om vi skulle göra så här”, säger Sara Persson.

Sara Persson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-11-16


Skicka sidan till: