Florian Sanden, ENIL – "Fuskdebatt om personlig assistans gynnar elitens ekonomiska intressen"

Florian Sanden
Florian Sanden, Policykoordinator, ENIL

Fuskretorik kan ofta vara en ursäkt för att avskaffa sociala rättigheter som tillgång till personlig assistans, och därigenom säkra elitens privilegier, säger Florian Sanden, Policykoordinator på ENIL, European Network on Independent Living.

I Sverige har det varit en stor debatt om brottslighet inom personlig assistans, många kontrollmetoder har införts, som att assistansanordnare är skyldiga att rapportera till staten om förändringar i assistansanvändarnas liv, t ex om de flyttar ihop med någon. Fuskdebatten leder också till ett ifrågasättande om personlig assistans som stödform med kontantstöd ska finnas kvar i sin nuvarande form. Florian Sanden vill se detta i ett större perspektiv.
– Sedan den finansiella och ekonomiska krisen 2008 har tyvärr har stora delar av politiken och beslutsfattandet rört sig allt längre åt höger med en mycket oroväckande ideologi som ofta kan beskrivas som nyfascism. Nya högerextrema partier i Europa och Trumpismens framväxt i USA är uttryck för detta.
Hur ser den nya extremhögern i Europa på funktionshindrades rättigheter?
– En ledande medlem av tyska Alternative Für Deutschland, AFD, Björn Höcke, sa i en stor intervju att ansträngningarna att göra utbildning mer inkluderande drivs av ideologi. Han framför åsikten att inkludering av funktionshindrade i vanlig utbildning är ett steg för långt, och att ”vissa människor” aldrig kommer kunna ta en kvalificerad skolexamen. Skulle AFD vinna mer politisk makt dras med stor sannolikhet åtgärder som införts för att förbättra inkludering av funktionshindrade tillbaka.

Skatteflykt mycket större problem

Sociala bedrägerier förekommer och ska givetvis bekämpas, men det handlar oftast inte om så stora belopp, säger Florian Sanden.
– Skatteflykt, å andra sidan, utövas rutinmässigt av eliten och kan på allvar tömma offentliga finanser, skapa underfinansiering av utbildning, hälsovård eller tillhandahållande av tjänster för funktionshindrade.
Varje år går 825 miljarder euro förlorade på grund av skatteflykt i EU. Eftersom gärningsmän döljer sin verksamhet är det svårt att beräkna den exakta omfattningen, säger Florian Sanden.
– 11% av Europas nettoförmögenhet eller 2 300 miljarder euro hålls i skatteparadis. Detta motsvarar Frankrikes BNP (EU Tax Observatory 2023). I Tyskland går 125 miljarder euro förlorade per år på grund av skatteflykt medan det är 87,9 miljoner euro på grund av socialt bedrägeri (ZDF 2023).

Ursäkt för avskaffandet av sociala rättigheter

Florian Sanden ser ett mönster med uteslutning, kriminalisering och förtryck av minoriteter, samtidigt som eliten skyddas.
– Anklagelser om socialt bedrägeri kan riktas mot underprivilegierade grupper som funktionshindrade eller migranter. Det finns dock inte alltid bevis som stödjer dessa påståenden. Retoriken kan istället användas för att försöka säkra elitens privilegier och en ursäkt för att avskaffa sociala rättigheter, som tillgång till personlig assistans.
Tror du att detta sker även i Sverige?
– Det syns i alla fall tydligt i t ex högerpartier som AFD i Tyskland eller Italiens bröder i Italien. Den av premiärminister Meloni ledda regeringen i Italien uteslöt nyligen funktionshindrade under 60 år från tillgång till minimilöner. Det faktum att denna trend är synlig i många nyfascistiska rörelser, kan innebära att dessa tendenser finns även i Sverige, men det behövs en mer detaljerad analys av det.

Även nyliberal politik kan hota rättigheterna

Florian Sanden menar också att en starkt nyliberal ekonomisk politik kan vara farlig för funktionshindrades rättigheter.
– På grund av dess sociala konsekvenser kan låga kapitalinkomster och bolagsskatter, även om de inte är officiellt kriminella, åsidosätta sociala rättigheter.
Vilka partier/partigrupper inom EU är mest positiva till Independent Living och personlig assistans?
– Ledamöterna José Gusmao, Marisa Mathias och Anne-Sophie Pelletier från Grön-vänstergruppen GUE/NGL är de mest hjälpsamma. Katrin Langensiepen från De gröna och Stelios Kymporoupolous från EPP(Kristdemokrater) stöder oss också. Bland medlemsländerna är Maltas regering den mest hjälpsamma.

Kämpa emot

Vi måste kämpa mot att funktionshindrade framställs som fuskare och att det skapas en rädsla för minoriteter, avslutar Florian Sanden.
– Vi måste stå emot alla försök att kriminalisera funktionshindrade och lägre inkomstklassers ansträngningar för att överleva, och istället avslöja den exploatering som begås av våra eliter, säger Florian Sanden.

Florian Sanden intervjuades av Kenneth Westberg 2023–11-11

Skicka sidan till: