Dan Hovskär, Kristdemokraterna – ”Vi reserverade oss eftersom frågan bereds av regeringen”

Dan Hovskär
Dan Hovskär

Regeringen bereder förändringar av schablonbeloppet, men Dan Hovskär kan inte säga vad de leder till eller när det kommer en proposition. Han vill se en indexering som förstärker assistansersättningen, men säger att det finns hinder.
Ett av de största hindren är landets ekonomiska förutsättningar.

En majoritet i Socialutskottet (S, V, MP, C och SD) gjorde 31 maj ett tillkännagivande till regeringen att ”årligen redovisa hur schablonbeloppet räknats fram, och göra en översyn av modellen för uppräkning av assistansersättningen”. Beslutet blev officiellt i Riksdagen den 12 juni. KD, M och L reserverade sig mot beslutet. Dan Hovskär är socialpolitisk talesperson för KD.
Varför reserverade ni er?
– Vi reserverade oss mot bakgrund av det arbete som pågår inom regeringen, gällande beredning av huvudmannaskapsutredningen, och att utredningen föreslagit förändringar i schablonersättningen vid en övergång till ett eventuellt statligt huvudmannaskap.
Hur kommer regeringen att agera på tillkännagivandet om assistansersättningens schablonbelopp?
– Regeringen kommer att ta till sig tillkännagivandet, och ha det i åtanke inför det fortsatta arbetet inom Regeringskansliet.

Kan inte säga när det kommer en proposition

Dan Hovskär kan inte svara på när en proposition om huvudmannaskapet kan komma eller vilka förändringar som då skulle kunna föreslås om schablonbeloppet.
– Jag vill inte föregripa det arbete som pågår på Regeringskansliet. Jag kan inte heller säga något mer om när det kan komma en proposition. Vi kristdemokrater är dock måna om att driva förslagen framåt så att staten kan ta ett större ansvar för assistansen.

Vill indexera, men ser hot i landets ekonomiska förutsättningar

Dan Hovskär säger att Kristdemokraterna anser att det bästa vore om man kunde indexbasera schablonbeloppet.
– Sedan får vi återkomma till hur nivån skulle kunna vara framöver.
Innebär det en uppräkning efter kostnadsutvecklingen för personliga assistenters löner?
– Den närmare utformningen av indexeringen, som vi förespråkar, får vi återkomma till. Det som vi vet är att assistansersättningen inte hängt med i kostnadsutvecklingen, detta vill vi göra något åt på sikt. Vår ambition är en substantiell förstärkning av assistansersättningen och att stoppa urgröpningen.
Vilka hinder ser du mot att detta kan bli verklighet?
– Ett av de största hindren är landets ekonomiska förutsättningar för att förstärka assistansersättningen, säger Dan Hovskär.

Dan Hovskär intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-12

Skicka sidan till: