Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – ”Kriminella kan använda assistansanordnare som brottsverktyg”

Sara Persson
Sara Persson, Foto: Mikael Gustavsen

Det förekommer att kriminella utnyttjar och skaffar sig hållhakar på assistansanvändare tex genom att låna ut pengar, säger Sara Persson. Ibland blir fd kunder egna arbetsgivare efter att deras anordnare förlorat tillståndet.
– Vi har sett att en del företag gör detta för att runda tillståndsplikten.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som granskar företag som begår brott, säger Sara Persson, brottsförebyggande specialist på myndigheten.
– Andra typer av brott eller bedrägeri hamnar hos polisen. Med assistansföretag, blir det ofta en omfattande brottslighet, med många assistansberättigade inblandade.
Vad kännetecknar brottsligheten som Ekobrottsmyndigheten utreder?
– Att pengar betalas ut för utförandet av en assistans som inte utförs. Antingen på grund av att man inte har de behov man uppgett eller att man inte får de behov man har tillgodosedda.

Anställningar på papperet

Det kan handla om assistansberättigade som inte har verkliga behov eller att behov överdrivs. Men vanligare är att assistansberättigade har verkliga behov, men inte får den assistans de har rätt till, säger Sara Persson som beskriver en organiserad kriminalitet hos vissa assistansföretag.
– Vi har sett exempel på att personer är assistenter på pappret är och får lön, men att andra personer jobbar med betydligt mindre ersättning eller att ingen utför assistansen. Eller så får man bara en viss del av lönen utbetald, eller måste betala tillbaka delar av lönen. En del av personalen kan vara beroende av arbetstillstånd för att få vistas i Sverige, vilket gör att de kan utnyttjas.

Ekonomisk brottslighet

Det förekommer också att pengar flyttas från assistansverksamheten till andra mindre lönsamma verksamheter och bolag som man driver, säger Sara Persson.
Om företaget ingår i en större koncern…
– Ja, eller att man låtsas att man köper tjänster från ett företag, fast man inte gör det.
Vilka fler typer av ekonomisk kriminalitet har ni sett?
– Vi ser att man använder assistansmedel på ett felaktigt sätt tex för privat konsumtion av företagare som inte bokför det, alltså skattebrott och bokföringsbrott. Det är ganska vanligt att man på detta sätt betalar tex restaurangbesök, eller resor.

Organiserad brottslighet

Ekobrottsmyndigheten använder begreppet organiserad brottslighet utifrån definitionen att två individer eller fler under tid begår brott i samförstånd för att uppnå ekonomisk vinning, säger Sara Persson.
– Det kan vara personer djupt involverade i organiserad brottslighet eller personer som är anställda som assistenter men som ägnar sig åt våldsam brottslighet.
Vilket sorts samarbete kan det finnas här?
– Assistansföretaget kan anställa de här personerna som inte arbetar som assistenter utan som sysslar med annan kriminalitet.

Aktörer utanför assistansföretaget

Aktörer utanför den personliga assistansen kan vara delaktiga på olika sätt, berättar Sara Persson.
– Vi ser personer med expertkunskap i bokföring eller juridik, som kan ha rådgivande roll i hur man begår brott. Andra företag kan skicka falska fakturor som kan bokföras som utgifter, vilket är ett sätt att tvätta eller få ut pengar från företaget.
Är det ett problem att kriminella personer styr i bakgrunden i ett assistansföretag men inte har någon officiell befattning?
– Ja, det kan vara ett brottsligt upplägg där man använder bolagsmålvakter som registrerade företrädare, om det finns andra som av någon anledning inte kan/vill synas i bolagets papper.

Läkare med falska intyg

Det förekommer även att läkare är inblandade med falska intyg, berättar Sara Persson.
– Ja, det har vi sett, det kan dels vara att man gör slarviga undersökningar, då är det svårt att bevisa ett brottsligt uppsåt. Sedan kan det finnas läkare som alltid sjukskriver eller bedömer samma behov och som är knutna till ett assistansbolag.
Kan det betyda att de har någon överenskommelse mellan sig?
– Antingen har man en överenskommelse eller kan det handla om läkare som är är välkända för att göra undersökningar som leder till intyg på grund av till exempel slarv eller inkompetens.

Utsatta personer och hållhakar

Sara Persson säger att det kan finnas en systematik i att skaffa hållhakar på assistansanvändare, tex genom att anordnaren lånar ut pengar, saker eller andra förmåner.
– Det kan även finnas mycket ingripande kontrakt där anordnaren får stora befogenheter.
Inom den organiserade brottsligheten finns det en ständig jakt på, och ett systematiskt utnyttjande av utsatta personer, vilket kan vara både assistansberättigade och assistenter, fortsätter Sara Persson
– Alla är inte utsatta, men vissa är det, särskilt när man kanske inte är så välbevandrad i det svenska välfärdssystemet. Då kan man bli en måltavla.
Förekommer inte detta i alla branscher där det är möjligt för de kriminella att göra det?
– Ja, det stämmer, det är inte specifikt för personlig assistans, men det kan ta tid innan det upptäcks i personlig assistans.

Före detta kunder blir egna arbetsgivare

Sara Persson säger att man sett hur fd kunder hos en anordnare som fått indraget tillstånd från IVO blivit egna arbetsgivare
– Vi har sett att en del företag gör detta för att runda tillståndsplikten. De assistansberättigade hamnar då i en mycket otrygg situation, då de har arbetsgivaransvaret och blir återbetalningsskyldiga för eventuella återkrav.

Arbetskraftsinvandring

Sara Persson säger att det förekommit att assistansföretag anställt assistenter från utlandet som arbetskraftsinvandrare, som har funktionshindrade familjemedlemmar som därefter kunnat komma till Sverige som anhöriginvandrare.
Hur vanligt är det?
– Sedan Migrationsverket uppmärksammat frågan har det blivit mindre vanligt. Men den funktionshindrade riskerar då hamna i en beroendesituation där det kan bli svårt att bli självständig. Ibland har hela familjer utnyttjats på olika sätt.
Men om en person är personlig assistent via arbetskraftsinvandring har det väl inte varit olagligt om den personen har ett barn med funktionsnedsättning, som kommer till Sverige som anhörig?
– Nej det är inte olagligt, men systemet är inte riktigt byggt för det här. Det är inte riktigt så det är tänkt med arbetskraftsinvandringen.
Nu gäller ju ett lönekrav på 27 360 kr sedan 1 november…
– Jo men om det betalas ut en lön, och den anställde sedan måste betala tillbaka en viss del av lönen, då kan vilken lön som helst sättas.

Vill inte bedöma omfattningen av kriminaliteten

Sara Persson säger att Ekobrottsmyndigheten inte har några siffor på hur omfattande kriminaliteten är i personlig assistans.
Vi för inte statistik på det sättet. Det är jättesvårt att veta om brottsligheten ökat eller om vi börjat upptäcka den mer.
Hur många företag utreder ni?
– Vi utreder ett mindre antal assistansföretag, bedrägerier och bidragsbrott hanteras i huvudsak av Polisen och Åklagarmyndigheten, säger Sara Persson.

Sara Persson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-11-16


Skicka sidan till: