Regeringen försvarar snabb återbetalning av återkrav

Anna Tenje
Anna Tenje, Socialförsäkringsminister

ISF varnade i en rapport i mars i år för följderna av att Försäkringskassan infört avbetalning på ett år för återkrav av tex assistansersättning. Som svar på en skriftlig fråga från Nadja Awad (V) försvarar dock socialförsäkringsminister Anna Tenje den ettåriga återbetalningstiden.

ISF ville följa upp striktare återbetalningstid

I ett pressmeddelande i mars från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, sade Sonja Nikolovska att förändringarna sannolikt innebär att enskilda kan få svårare att betala tillbaka sina skulder.
- Konsekvenserna av lagändringen, den striktare tillämpningen och den snabbare hanteringen av återkrav behöver därför följas upp längre fram, sade Sonja Nikolovska.

Vänsterpartiet frågade ministern

Nadja Awad, Vänsterpartiet ställde följande fråga till socialförsäkringsminister Anna Tenje:

Avser statsrådet att följa upp konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade återkrav för enskilda?

Nadja Awad
Nadja Awad, Vänsterpartiet

Ministern försvarar snabb återbetalningstid

Anna Tenje svarade med att försvara dels att Försäkringskassan nu kan skicka återkrav direkt till kronofogden utan att behöva gå till allmän domstol och dels den införda återbetalningstiden på ett år, Anna Tenje skriver:

Det är positivt att skulder till staten för felaktigt utbetalda ersättningar och bidrag från vår gemensamma välfärd numera kan regleras skyndsamt. En snabbare hantering förebygger långvarig skuldsättning, som riskerar att påverka såväl familjer som enskildas ekonomi under lång tid.

Text: Kenneth Westberg 2024-05-24

Vidare läsning

Skriftlig fråga till Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) från Nadja Awad, (V)

ISF - Försäkringskassan har infört striktare avbetalning av återkrav


Skicka sidan till: