ISF - Försäkringskassan har infört striktare avbetalning av återkrav

isf logotypFörsäkringskassan har på eget initiativ bestämt att återkrav av assistansersättning ska vara återbetalda inom ett år. Det framgår av en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.


Sedan en lagändring 1 sep 2022 kan svenska myndigheter lämna en obetald skuld direkt till Kronofogdemyndigheten för indrivning. ISF har på uppdrag av regeringen granskat hur detta påverkat Försäkringskassans arbete med återkrav.

Striktare avbetalningsplaner

Granskningen visar att Försäkringskassan tillämpar reglerna för avbetalningsplaner striktare. Personer får nu kortare tid på sig att betala tillbaka skulder till Försäkringskassan.
– Försäkringskassans tillämpning är nu att en avbetalningsplan inte ska pågå i mer än ett år. Det innebär en stor förändring jämfört med tidigare då avbetalningsplaner vanligen löpte längre än ett år och ibland upp till fem år, säger Sonja Nikolovska, ansvarig för ISF:s granskning i ett pressmeddelande.

Svårare betala tillbaka skulder

Även de personer som redan har en pågående avbetalningsplan och som vill starta ytterligare en plan till följd av ett nytt återkrav behöver betala tillbaka hela skulden inom ett år, säger Sonja Nikolovska i ISFs pressmeddelande.
– Förändringarna innebär sannolikt att enskilda kan få svårare att betala tillbaka sina skulder. Konsekvenserna av lagändringen, den striktare tillämpningen och den snabbare hanteringen av återkrav behöver därför följas upp längre fram, säger Sonja Nikolovska i pressmeddelandet.

Vidare läsning


Skicka sidan till: