JAG protesterar mot planer på ny utredning

Nya omprövningar, begränsad anhörigassistans, gps-övervakning av assistenter är åtgärder som regeringen överväger att utreda. Det hävdar JAG som nu skrivit ett protestbrev till regeringen.
– Vi kan inte acceptera återinförande av omprövningar med nuvarande praxis, skriver JAG i brevet, undertecknat av JAGs ordförande Magnus Andén.

JAG fick förslagen presenterade vid ett dialogmöte med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, tillsammans med andra funktionsrättsorganisationer, Försäkringskassans Generaldirektör Nils Öberg och IVO. Regeringen överväger, enligt JAG, att ge en kommande utredning om åtgärder mot välfärdskriminalitet i uppdrag att utreda följande:

 • Utreda formerna för uppföljning av assistansersättningen, dvs återinföra någon form av omprövningar/uppföljningar av assistansanvändarnas beviljade assistans:

  JAGs kommentar: Vi kan naturligtvis inte acceptera ett återinförande av omprövningar eller uppföljningar av assistansbeslut med nuvarande praxis. Det skulle få oerhörda konsekvenser för många av JAGs medlemmar och alla andra assistansberättigade. Personerna som skulle mista sin assistans kan förmodligen räknas i tusental. Assistansreformen skulle i princip vara avskaffad.
 • Utreda begränsningar av anhörigassistans:

  JAGs kommentar: Att begränsa rätten att välja anhöriga assistenter skulle slå extra hårt mot just oss medlemmar i Riksföreningen JAG, som inte kan använda vikariepooler eftersom våra assistenter måste vara personligt upplärda. Det är dessutom många av oss som saknar rätt till assistans på dagtid, för att vi är i verksamheter då. Vem utom våra familjemedlemmar skulle vilja komma och ge oss assistans en timme på morgonen?
 • Utreda begränsningar av möjligheten att ha dubbla roller, dvs att var både personlig assistent och god man:

  JAGs kommentar: För medlemmarna i Riksföreningen JAG är möjligheten att ha en god man som också arbetar som personlig assistent ofta en förutsättning för självbestämmande. För personer som oss, med omfattande kommunikationssvårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar, krävs det tät kontakt i det vardagliga livet för att ha en fungerande kommunikation och kunna förmedla behov och önskemål till en god man.
 • Utreda åtgärder för att kontrollera att personlig assistans utförs, här nämns teknik för att övervaka var assistenten befinner sig, vilket kan ske via GPS.

  JAGs kommentar: Vi motsätter oss inte ytterligare kontroller av detta, om det är nödvändigt för att förhindra missbruk av assistansersättning. Vi vill dock understryka att sådana åtgärder inte får vara integritetskränkande. Även vi som använder personlig assistans har rätt till integritet och skydd för vårt privatliv. Att använda teknik för positionering eller annan övervakning vore inte acceptabelt.

Text: Kenneth Westberg 2023-10-26

Vidare läsning

Riksföreningen JAGs synpunkter på förslag till utredning

Skicka sidan till: