Karin Sundin, Socialdemokraterna – ”Dan Hovskär gömmer sig bakom socialtjänstministerns kjolar”

Karin Sundin
Karin Sundin, S-ledamot, Socialutskottet
med särskilt ansvar för funktionshinderfrågor

Dan Hovskär, KD, har sagt att landets ekonomiska förutsättningar är det största hotet mot en förstärkning av assistansersättningen. Isåfall borde regeringen inte heller ha råd med ytterligare jobbskatteavdrag, säger Karin Sundin, S-ledamot i socialutskottet med särskilt ansvar för funktionshinderfrågor.
– Vi vill se en modell för schablonbeloppet som tar hänsyn till utförarnas faktiska kostnader.

En majoritet i Socialutskottet av S, V, MP, C och SD gjorde 31 mars ett tillkännagivande till regeringen att ”årligen redovisa hur schablonbeloppet räknats fram, och göra en översyn av hur assistansersättningen räknas upp. Beslutet fastställdes i Riksdagen 12 juni. Karin Sundin, säger att den personliga assistansen urholkats de senaste åren.
– Samtidigt som stora företag kunnat göra miljonvinster har mindre utförare och familjer fått allt svårare att få ekonomin för assistansverksamheten att över huvud taget gå ihop. Larmen är många om hur det gått ut över möjligheterna att anställa kompetenta assistenter.

Gömmer sig bakom socialtjänstministerns kjolar

Dan Hovskär, KD, säger att regeringen reserverade sig mot tillkännagivandet eftersom schablonbeloppet redan bereds i huvudmannaskapsutredningen. Karin Sundin tycker dock inte att den utredningen ger förslag som löser situationen.
– Utredningen menar att det, kopplat till dess förslag att sjuklöner för personliga assistenter ska finansieras via schablonbeloppet, behövs olika schablonbelopp för de som köper personlig assistans av en anordnare och för de som anställer sina egna personliga assistenter. Utredningen har inga förslag som löser det grundläggande problemet med att dagens finansieringsmodell inte längre fungerar som tänkt. Så jag tänker att Dan Hovskär i den här frågan gömmer sig bakom socialtjänstministerns kjolar.

Förväntar sig en motivering redan i höstbudgeten

Christofer Bergenblock, Centerpartiet, säger att han nu förväntar sig en motivering redan i höstbudgeten av uppräkningen av schablonbeloppet och att arbete påbörjas med en ny indexbaserad uppräkningsmodell. Karin Sundin håller med.
Ja, vi delar Centerpartiets bedömning.
Dan Hovskär, KD, säger att landets ekonomiska förutsättningar är det största hotet mot en förstärkning av assistansersättningen. Vad anser du om det?
Politiska reformer handlar om att prioritera och att prioritera är svårt. Men landets ekonomiska förutsättningar har av nuvarande regering bedömts tillräckligt goda för att den under våren remitterat en lång rad skattesänkningar inför 2025, bland annat ytterligare jobbskatteavdrag och fortsatt separata tak för rut- och rotavdrag. Om regeringen anser sig ha råd med sådant, borde den också ha råd med rimliga villkor för personer med funktionsnedsättning.

Ny modell bör se till utförarnas faktiska kostnader

Karin Sundin säger att Socialdemokraterna vill se en utredning som kan ta fram en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för assistansersättningen som bättre tar hänsyn till olika utförares faktiska kostnader.
I de faktiska kostnaderna ingår lönekostnadsutvecklingen och kostnader som påverkas av inflationen. Olika personer med assistans och deras assistenter har olika behov och förutsättningar.
Tänker ni er en modell för schablonbeloppet där olika anordnare kan få olika ersättningar beroende på vilka kostnader de har?
– Vi ser privata företag som år efter år kan göra stora vinster på skattefinansierade välfärdsverksamheter, samtidigt som mindre assistansverksamheter inte längre får ihop sin ekonomi. Därför är det bra att riksdagens beslut är formulerat så att regeringen ”bör tillsätta en utredning med målet att ta fram en långsiktigt hållbar finansieringsmodell för assistansersättningen som bättre tar hänsyn till olika utförares faktiska kostnader”. Det är ett tydligt medskick till regeringen om att man bör ta olika utförares olika förutsättningar i beaktande.

Prioriterar inte funktionshinderpolitiken

Under riksdagsdebatten 12 juni gav, trots upprepade frågor från övriga partier, varken KD, L eller M besked om när utredningen om ett statligt huvudmannaskap kommer. Karin Sundin säger att regeringspartierna har lovat runt men håller tunt.
– Både Kristdemokraterna och Liberalerna gav stora löften på funktionshinderområdet innan valet, men nu är det bara tyst från regeringens sida.
Varför tror du utredningen dröjer?
– Jag vet inte. Det finns i dag fyra ministrar på departementet som inte verkar få så särskilt mycket alls ur händerna. Funktionshinderspolitiken verkar definitivt inte vara ett prioriterat område, säger Karin Sundin.

Karin Sundin intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-18

Skicka sidan till: