JO - "det framstår som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda"

Thomas Norling
Thomas Norling, Foto: Johanna Hanno

Justitieombudsmannen (JO) Thomas Norling, kritiserar Försäkringskassan för att fram till feb 2022 ha haft en felaktig rutin som gjort det möjligt för handläggare att ”gömma” delar av utredningsunderlaget i en assistansutredning. Juristen Linda Olofsson uppmanar på Hejaolika de som misstänker att de drabbats att begära ut samtliga underlag från Försäkringskassan.

I det aktuella fallet som även blev en utredning av personens behov av personlig assistans inledde Försäkringskassan fem kontrollutredningar, en utredning för varje assistent som intervjuades. Underlaget från EN av intervjuerna fördes över till assistansutredningen och kommunicerades med den assistansberättigade. Den assistansberättigade fick inte tillgång till underlagen i de övriga kontrollutredningarna. JO skriver att myndigheten "handlagt ärenden på ett sätt som står i strid med grundlagskravet på en myndighet att agera sakligt och objektivt" och att "det framstår som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda"

"risk att en part inte får kännedom om innehållet"

I beslutet konstaterar JO att syftet med dokumentationskravet i förvaltningslagen (2017:900) är att beslutsunderlaget i ett ärende ska vara komplett, identifierbart och lättillgängligt. När handlingar som rör samma utredning förs in i flera olika ärenden finns en överhängande risk för att en part inte får kännedom om innehållet i dem, och det kan framstå som om myndigheten undanhåller underlagen.

"begär ut allt utredningsmaterial"

Linda Olofsson, chefsjurist på God Assistans, säger på Hejaolika attt kan finnas fler assistansberättigade som, innan februari 2022, fått sin assistansersättning minskad eller indragen eller fått återkrav utan att få ta del av allt underlag. Hon menar att det därför kan finnas beslut som är felaktiga. Hon uppmanar de som misstänker att de drabbats att begära ut allt utredningsmaterial om sig själva, även det som kan ha "gömts" i andra ärenden.
– Denna rutin för hur dokumentationen ska hanteras har dessutom varit gällande under den tid då Försäkringskassan blivit alltmer fokuserad på att utreda, dra in och återkräva assistansersättning, säger Linda olofsson på Heja Olika.

Text: Kenneth Westberg 2024-01-18

Vidare läsning

JO - Försäkringskassan kritiseras för att ha dokumenterat kontrollutredningar om assistansersättning på ett sätt som försvårat utövandet av rätten till partsinsyn och som stått i strid med kraven på saklighet och objektivitet

Skicka sidan till: