Lilly Key, IfA – ”JO:s kritik av Försäkringskassan måste få konsekvenser”

Lilly Key
Lilly Key, verksamhetsansvarig, IfA

JO:s kritik bör leda till att Försäkringskassan går igenom alla berörda beslut. De som misstänker att de drabbats bör begära ut dokumentationen och kontrollera den, säger Lilly Key, verksamhetsansvarig på IfA.
Om det gått för lång tid för att kunna göra en överklagan på vanligt sätt kan man ansöka om återställande av försutten tid.

Justitieombudsmannen, JO, har kritiserat Försäkringskassan för att de fram till feb 2022 inte alltid samlat alla handlingar tillsammans i ett ärende. Tvärtom kunde olika handlingar ligga på olika ställen och den enskilde fick då bara del av de handlingar som låg direkt i hens ärende. JO skriver att myndigheten "handlagt ärenden på ett sätt som står i strid med grundlagskravet på en myndighet att agera sakligt och objektivt" och att "det framstår som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda". Lilly Key på IfA ser allvarligt på dessa brister i dokumentationen.
– I JOs kritik kan man läsa att åtminstone en assistansanvändare blivit lidande. Så länge det inte görs en genomgång av alla beslut för den angivna perioden kan det inte stå utan tvivel att fler drabbats. Dessutom har förtroendet för myndighetens hantering av beslutsunderlag skadats, vilket är allvarligt i sig.

Centerpartiet har ställt fråga till ansvarig minister

I en skriftlig fråga till Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har Christofer Bergenblock, Centerpartiet, sagt att JO:s kritik visar att Försäkringskassans hantering inte varit rättssäker och ställt frågan: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta mot bakgrund av JO:s kritik mot Försäkringskassans hantering av kontrollärenden? Ett svar från ministern ska komma senast 7 februari.

JOs kritik borde betyda att det funnits risker

Försäkringskassan säger på Hejaolika att mellan mars 2019 och feb 2022 kunde dokumentation hamna i olika ärenden, de säger samtidigt: ”Att informationen hanterats på detta sätt betyder inte att de beslut vi fattat i dessa kontrollärenden blivit fel. Försäkringskassan har under perioden hämtat över den information som varit relevant för ärendet till brukarens ärende.”
Vad anser du om vad Försäkringskassan säger?
Försäkringskassans uttalande att hanteringen inte betyder att besluten blivit fel är förhoppningsvis korrekt. Samtidigt bör JO:s kritik betyda att det funnits risker med Försäkringskassans hantering, säger Lilly Key.

Alla berörda beslut bör gås igenom

IfA vill att Försäkringskassan på eget initiativ ser över de beslut som kan ha berörts utan att detta försenar beslutsgången på de ansökningar som görs idag.
– Vi hoppas att detta kommer att gå skyndsamt och att de korrigerar dokumentationen så att den finns samlad under den enskilde personen.
Och om de inte gör det?
– Då kan regeringen behöva ge direktiv att Försäkringskassan gör en genomlysning av sina arbetssätt kring dokumentation och ge nödvändiga resurser för detta.

Begär ut ditt material och kontrollera

Assistansanvändare som fått ett beslut mellan mars 2019 och feb 2022 och upplever att beslutet påverkats negativt på grunder de inte förstått eller anser var korrekta bör begära ut dokumentationen och kontrollera den, säger Lilly Key.
– Om det gått för lång tid för att kunna göra en överklagan på vanligt sätt kan du pröva att ansöka om återställande av försutten tid. Du kan också vända sig till JO och visa på vilket sätt felaktig dokumentation påverkat beslutet. Slutligen kan du göra en ny ansökan för att få ditt beslut prövat med ett komplett beslutsunderlag.

Informera om hur dokumentationen görs

Lilly Key anser också att Försäkringskassan nu har ett ansvar att informera allmänheten om hur deras dokumentation fungerar.
– De behöver öka allmänhetens förtroende för myndigheten och då behöver vi alla förstå våra rättigheter och möjligheter att bland annat få ta del av den dokumentation som förs om oss av myndigheten, säger Lilly Key.

Lilly Key intervjuades av Kenneth Westberg 2024-01-31

Skicka sidan till: