Johan Klinthammar, RBU – ”Förväntar mig inget resultat av regeringens analys av föräldraavdraget”

Johan Klinthammar
Johan Klinthammar, ordförande RBU

Det är positivt att riksdagen igår röstade för åtgärder för uppräkningen av schablonbeloppet, men det är mycket tyst från regeringen, säger RBUs ordförande Johan Klinthammar.
– Dubbla föräldraavdrag, statligt huvudmannaskap, ingenstans agerar regeringen, det tråkiga svaret är nog att frågan inte är prioriterad.

Tillkännagivande om schablonbeloppet

Socialutskottet gjorde 31 mars ett tillkännagivande till regeringen att ”årligen redovisa hur schablonbeloppet räknats fram, och göra en översyn av modellen för uppräkning av assistansersättningen”. Beslutet fastställdes i Riksdagen den 12 juni. Johan Klinthammar är mycket positiv till detta.
– Det sker mellan partier som inte är kända för att samarbeta, bra att sakfrågan prioriteras. Det är bra om regeringen får motivera schablonhöjningen men å andra sidan om man får till en modell för uppräkningen kanske inte motiveringen behövs.
Vad förväntar du av regeringen efter tillkännagivandet?
– Har genom åren lärt mig att inte vara för positiv. Pia Steensland (tidigare KD) lyckades med liknande sak mars 2022 med ett tillkännagivande om att grundläggande behov ska räknas i sin helhet som grund för assistansersättning. Dåvarande eller nuvarande regering har inte agerat på något vis. Vi får vänta och se.

Fortfarande dubbla föräldraavdrag

Det är helt förkastligt att som Försäkringskassan gör idag, först bestämma vilka behov som ryms i föräldrarollen för att därefter göra föräldraavdraget, säger Johan Klinthammar.
– Det innebär dubbla avdrag. Det har kommit några domar i förvaltningsdomstolar som säger att kommuner gjort fel när de gjort dubbla avdrag, men Försäkringskassan bryr sig inte om dem, det krävs åtgärder från regeringen om detta ska ändras.

Socialutskottet röstade ner snabba åtgärder

Den 13 mars avslog Socialutskottet motioner som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget. C, S, V och MP reserverade sig mot beslutet. M-KD-L-regeringen som stöds av SD hänvisade istället till en egen analys av föräldraavdraget (protokollet sid 11). Johan Klinthammar har ännu inte hört något mer om den analysen och säger att han inte förväntar sig något större resultat.
– Nej, jag förväntar mig tvärtom att regeringen kommer att dra ut på detta. Så fungerar politiken numera tyvärr, man tillsätter utredningar för att slippa ta beslut. Istället har man en utredning att luta sig mot så att man inte behöver ta ansvar.
Liberalerna och Sverigedemokraterna har i intervjuer sagt att de litar på regeringen om analysen, hur ser du på det?
– Malin Danielsson (L) och Carina Ståhl Herrstedt (Sd) är kunniga inom området så de borde ha fog för sitt beslut men så här har det sett ut historiskt. Oppositionen driver på medan regeringen bromsar. Regeringen måste agera och sluta att vänta på utredningar i all oändlighet. Redan i december kom rapporten från ISF om att tydliggöra regelverket. RBU och andra organisationer varnade ännu tidigare om hur Försäkringskassan bedömde föräldraavdraget. Och här sitter vi nu och väntar…

Statligt huvudmannaskap kommer försenas

Det har inte heller kommit någon proposition om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans från regeringen. Johan Klinthammar tror att det också hänger ihop med bristande intresse.
– Känslan är även här att regeringen inte prioriterar frågan tillräckligt högt.
Vad innebär det, enligt utredningen skulle ju det statliga huvudmannaskapet börja införas 1 jan 2026?
– Som det ser ut nu kommer hela processen försenas då Försäkringskassan tydligt sagt att man behöver två år på sig att genomföra detta. Om det nu kommer en proposition överhuvudtaget. Det är illa skött då detta behöver komma på plats.

Mycket tyst från regeringen

Det är överhuvudtaget tyst från regeringen om personlig assistans, fortsätter Johan Klinthammar som tror regeringen helt enkelt inte prioriterar frågan.
– Det enkla och tråkiga svaret är nog att frågan inte är prioriterad, det finns ”häftigare” frågor för dem att jobba med.
Varför tror du att det är så?
– Kriget i Ukraina, gängvåldet, NATO och mycket annat som man anser är mer ”viktigt”. I riksdagen är många ledamöter fortfarande relativt nya men lär sig mer och mer, LSS är en komplex lagstiftning som tar tid att sätta sig in i. Vi hoppas och tror att frågan blir mer angelägen, det måste den bli. Det saknas en Bengt Westerberg, dvs en partiledare som driver frågorna. Det är oerhört sällan man hör någon partiledare tala om LSS. Om någon gör det så är det i all hast.

Accepterar inte nya tvåårsomprövningar

Det har även talats om en utredning om att återinföra omprövningar, begränsa anhörigassistans och god manskap i assistans. Johan Klinthammar säger att RBU suttit med IVO, Försäkringskassan och Socialdepartementet under hösten 2023 och diskuterat detta.
– RBU har varit mycket tydliga med att godmanskapet inte ska förändras i assistans och att anhörigassistans måste få finnas kvar, annars kommer reformen att kollapsa.
Hur ser ni på omprövningar?
– Vi har varit raka mot departementet att nya tvåårsomprövningar inte är rätt väg framåt. Däremot ser vi att en avstämning kan göras vartannat år. Naturligtvis ska kriminalitet bekämpas men utan att assistansberättigade drabbas. RBU bevakar frågan och kommer lyfta detta i Almedalen, säger Johan Klinthammar.

Johan Klinthammar intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-12

Skicka sidan till: