Försäkringskassan tror inte längre på snabb ökning av assistansberättigade

FörsäkringskassanI en utgiftsprognos för budgetåren 2023–2027 tror Försäkringskassan inte längre att antalet assistansberättigade ska öka snabbt pga lagändringarna 1 jan 2023. Kostnaden för 2023 antas bli 24,41 miljarder kronor, 184 miljoner mindre än anslaget, och utgifterna för kommande år antas bli mindre än tidigare prognoser.
Samtidigt finns kritik om hur Försäkringskassan tolkar tex föräldraavdraget.

Stor ökning av ansökningar

Under det första kvartalet 2023 var antalet inkomna ärenden ungefär dubbelt så högt som samma period förra året, skriver Försäkringskassan. Under de följande kvartalen har inkomna ärenden minskat och är drygt 30 procent högre än motsvarande period förra året.

Mindre kostnader pga färre assistansberättigade än väntat

Kostnaden för 2023 antas bli 24,41 miljarder kronor, 184 miljoner mindre än anslaget, och utgifterna för kommande år antas bli mindre än tidigare prognoser. Detta eftersom inflödet till assistansersättningen inte kommer öka i den omfattning som tidigare antagits, skriver Försäkringskassan. Allt detta trots att höjningen av schablonen för 2024 var högre än väntat.

Prognosen för 2023-2028

I utgiftsprognosen(sid 28) räknas kostnaden för assistansersättning nu ner av Försäkringskassan (tidigare prognos i parentes)

  • 2023: 24,41 miljarder kr (tidigare prognos 24,59 miljarder)
  • 2024: 25,44 miljarder kr (26,05 miljarder)
  • 2025: 26,68 miljarder kr (27,56 miljarder)
  • 2026: 27,62 miljarder kr (28,99 miljarder)
  • 2027: 28,44 miljarder kr (ingen tidigare prognos)

Kritik mot kassan om hur de hanterat lagändringarna...

1 januari 2023 infördes lagändringar, tex vissa förändringar av de grundläggande behoven, reglering av egenvård samt schablonisering av föräldraansvaret. Försäkringskassan säger i en intervju på Assistanskoll att de vid bedömning av assistansbehov hos barn först drar av de behov som de anser inte beror på funktionsnedsättningen, därefter drar de av föräldraavdraget som infördes 1 jan 2023. Cecilia Blanck, JAG säger i en intervju på Assistanskoll att detta innebär att det nu görs dubbla avdrag för föräldraansvar och att barn nu beviljas mindre assistans än före lagändringen. Jonas Franksson, ordförande i STIL säger att Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget på ett helt annat sätt än vad intentionen med lagändringen var.

Ökning kommer, men senare...

Lagändringarna kommer dock leda till att fler personer beviljas assistansersättning, skriver Försäkringskassan. Inflödet har börjat ökat, men inte till en lika hög nivå som i föregående prognos och inte lika snabbt. Istället väntas kostnaderna öka betydligt 2024–2027 skriver Försäkringskassan.

Text: Kenneth Westberg 2023-10-23

Vidare läsning

Försäkringskassans utgiftsprognos för budgetåren 2023–2027


Skicka sidan till: