Hemsida: www.viomsorg.se
Telefon: 0250-386 01
Besöksadress: Kyrkogatan 22 A, 79230 Mora

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Vi Omsorg i Sverige AB

Omsättning
2020: 109 444 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 101 320 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 90 752 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 86 271 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 88 289 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 92 437 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 7,3%
2019: 6,6%
2018: 7,2%
2017: 6,7%
2016: -0,2%
2015: 5,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 7 752 tkr
2019: 6 517 tkr
2018: 6 345 tkr
2017: 5 639 tkr
2016: -382 tkr
2015: 4 785 tkr
Årets resultat
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Summa eget kapital
2020: 4 351 tkr
2019: 4 351 tkr
2018: 4 351 tkr
2017: 4 351 tkr
2016: 4 351 tkr
2015: 4 351 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2020: 70 338 tkr
2019: 65 397 tkr
2018: 57 930 tkr
2017: 55 229 tkr
2016: 61 149 tkr
2015: 61 458 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 809 tkr
2019: 845 tkr
2018: 841 tkr
2017: 647 tkr
2016: 513 tkr
Antal anställda
2020: 216
2019: 206
2018: 180
2017: 162
2016: 233
2015: 232
Moderbolag
2020: 556972-6705
2019: 556972-6705
2018: 556972-6705
2017: 556742-0731
2016: 556742-0731
2015: 556742-0731
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 325 850 kr
2018: 317 250 kr
2016: -19 100 kr
2015: 239 250 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 0 kr
2018: 0 kr
2016: 0 kr
2015: 0 kr

Skicka sidan till: