Hemsida: www.passform.se
Telefon: 08-712 52 54
Besöksadress: Vendelsövägen 26, 135 51 Tyresö

Information från bolagsverket om P.ass.FORM AB

Omsättning
2018: 33 232 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 35 026 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 32 000 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 32 245 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 16,6%
2017: 3,6%
2016: 3,8%
2015: 7,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 5 516 tkr
2017: 1 261 tkr
2016: 1 213 tkr
2015: 2 302 tkr
Årets resultat
2018: 3 886 tkr
2017: 918 tkr
2016: 926 tkr
2015: 1 664 tkr
Summa eget kapital
2018: 6 472 tkr
2017: 3 686 tkr
2016: 4 569 tkr
2015: 3 643 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 600 tkr
2017: 500 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 20 616 tkr
Antal anställda
2018: 65
2017: 78
2016: 78
2015: 79
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Anordarens kommentar till information från bolagsverket, lämnat till Assistanskoll

"Större delen av vinsten är kundernas sparade medel från förgående år."

Skicka sidan till: