Hemsida: www.agrenska.se
Telefon: 031-750 91 00
Besöksadress: Lillövägen 20,, Lilla Amundön,, 436 58 Hovås

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Ågrenska Assistans

Omsättning
2021: 116 912 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 111 838 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 111 716 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 113 915 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 106 283 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 97 536 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 95 587 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: -0,8%
2020: -0,4%
2019: 0,7%
2018: 2,3%
2017: 1,5%
2016: 0,1%
2015: 0,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: -981 tkr
2020: -494 tkr
2019: 758 tkr
2018: 2 437 tkr
2017: 1 388 tkr
2016: -179 tkr
2015: -286 tkr
Årets resultat
2021: -928 tkr
2020: -501 tkr
2019: 814 tkr
2018: 2 522 tkr
2017: 1 727 tkr
2016: 106 tkr
2015: 331 tkr
Summa eget kapital
2021: 22 548 tkr
2020: 23 476 tkr
2019: 23 977 tkr
2018: 23 163 tkr
2017: 20 641 tkr
2016: 18 914 tkr
2015: 18 808 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2021: 75 347 tkr
2020: 71 702 tkr
2019: 71 067 tkr
2018: 68 643 tkr
2017: 64 580 tkr
2016: 61 999 tkr
2015: 60 636 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 1 759 tkr
2020: 1 727 tkr
2019: 1 605 tkr
2018: 1 438 tkr
2017: 1 871 tkr
2016: 1 867 tkr
2015: 1 868 tkr
Antal anställda
2021: 247
2020: 233
2019: 232
2018: 241
2017: 231
2016: 220
2015: 209
Moderbolag
2021: 857201-9563
2020: 857201-9563
2019: 857201-9563
2018: 857201-9563
2017: 857201-9563
2016: 857201-9563
2015: 857201-9563
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 21 657 kr
2017: 60 348 kr
2016: -7 783 kr
2015: -12 435 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 23 257 kr
2017: 75 087 kr
2016: 4 609 kr
2015: 14 391 kr

Skicka sidan till: