Hemsida: www.sydassistans.se
Telefon: 040-16 05 00
Besöksadress: Limhamnsvägen 128, 216 12 Limhamn

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Sydassistans AB

Omsättning
2021: 113 078 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 109 853 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 105 796 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 105 033 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 100 687 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 93 051 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 3,2%
2020: 0,6%
2019: 0,2%
2018: 1,9%
2017: 0,5%
2016: 1,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 3 335 tkr
2020: 698 tkr
2019: 169 tkr
2018: 1 982 tkr
2017: 318 tkr
2016: 1 169 tkr
Årets resultat
2021: 2 569 tkr
2020: 816 tkr
2019: 740 tkr
2018: 1 227 tkr
2017: 859 tkr
2016: 997 tkr
Summa eget kapital
2021: 7 073 tkr
2020: 6 064 tkr
2019: 5 998 tkr
2018: 6 008 tkr
2017: 6 181 tkr
2016: 5 622 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 1 250 tkr
2020: 810 tkr
2019: 0
2018: 750 tkr
2017: 1 000 tkr
2016: 300 tkr
Löner till övriga anställda
2021: 74 297 tkr
2020: 74 027 tkr
2019: 70 426 tkr
2018: 69 955 tkr
2017: 67 721 tkr
2016: 58 215 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 1 791 tkr
2020: 1 805 tkr
2019: 1 802 tkr
2018: 1 733 tkr
2017: 1 661 tkr
2016: 1 632 tkr
Antal anställda
2021: 184
2020: 188
2019: 184
2018: 183
2017: 179
2016: 167
Moderbolag
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 62 925 kr
2019: 3 073 kr
2018: 36 036 kr
2017: 6 360 kr
2016: 23 380 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 48 472 kr
2019: 13 455 kr
2018: 22 309 kr
2017: 17 180 kr
2016: 19 940 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: