Hemsida: www.rixomsorg.se
Telefon: 013-310602
Besöksadress: Linköping, Repslagaregatan 6, Box 597, 581 07 Linköping, , Stockholm, Arenavägen 29, plan 8, 121 77 Johanneshov

Information från bolagsverket om Rix Omsorg AB

Omsättning
2018: 24 701 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 25 102 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 19 590 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 20 217 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 3,7%
2017: 5,5%
2016: 0,2%
2015: 3,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 901 tkr
2017: 1 389 tkr
2016: 26 tkr
2015: 646 tkr
Årets resultat
2018: 526 tkr
2017: 790 tkr
2016: 81 tkr
2015: 486 tkr
Summa eget kapital
2018: 629 tkr
2017: 893 tkr
2016: 183 tkr
2015: 597 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 520 tkr
2017: 790 tkr
2016: 80 tkr
2015: 496 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 13 495 tkr
Antal anställda
2018: 52
2017: 47
2016: 47
2015: 40
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: