Hemsida: www.rixomsorg.se
Telefon: 013-310602
Besöksadress: Linköping, Repslagaregatan 6, Box 597, 581 07 Linköping, , Stockholm, Arenavägen 29, plan 8, 121 77 Johanneshov

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Rix Omsorg AB

Omsättning
2021: 26 905 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 33 196 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 21 668 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 24 701 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 25 102 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 19 590 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 20 217 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 4,2%
2020: 8,0%
2019: 2,1%
2018: 3,7%
2017: 5,5%
2016: 0,2%
2015: 3,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 1 136 tkr
2020: 2 627 tkr
2019: 445 tkr
2018: 901 tkr
2017: 1 389 tkr
2016: 26 tkr
2015: 646 tkr
Årets resultat
2021: 653 tkr
2020: 2 044 tkr
2019: 251 tkr
2018: 526 tkr
2017: 790 tkr
2016: 81 tkr
2015: 486 tkr
Summa eget kapital
2021: 1 183 tkr
2020: 2 279 tkr
2019: 360 tkr
2018: 629 tkr
2017: 893 tkr
2016: 183 tkr
2015: 597 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 125 tkr
2018: 520 tkr
2017: 790 tkr
2016: 80 tkr
2015: 496 tkr
Löner till övriga anställda
2015: 13 495 tkr
Antal anställda
2021: 53
2020: 75
2019: 45
2018: 52
2017: 47
2016: 47
2015: 40
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 262 700 kr
2019: 44 500 kr
2018: 90 100 kr
2016: 2 600 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 204 400 kr
2019: 25 100 kr
2018: 52 600 kr
2016: 8 100 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: