(Poppelstadens Omsorgsförvaltning AB)
Hemsida: www.poppelstaden.se
Telefon: 0141-23 96 44
Besöksadress: Bispmotalagatan 1, 59124 Motala

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Poppelstaden Omsorg AB

Omsättning
2021: 79 119 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 70 263 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 65 420 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 68 972 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 71 265 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 80 223 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 78 199 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 6,4%
2020: 5,0%
2019: -0,1%
2018: 1,1%
2017: 0,6%
2016: 3,7%
2015: 3,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 5 015 tkr
2020: 3 530 tkr
2019: -164 tkr
2018: 751 tkr
2017: 338 tkr
2016: 2 963 tkr
2015: 2 349 tkr
Årets resultat
2021: 726 tkr
2020: 1 228 tkr
2019: -68 tkr
2018: 203 tkr
2017: 305 tkr
2016: 1 tkr
2015: 1 tkr
Summa eget kapital
2021: 2 517 tkr
2020: 1 790 tkr
2019: 563 tkr
2018: 631 tkr
2017: 428 tkr
2016: 123 tkr
2015: 123 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 52 858 tkr
Antal anställda
2021: 237
2020: 230
2019: 210
2018: 235
2017: 263
2016: 287
2015: 290
Moderbolag
2021: 556437-1325
2020: 556437-1325
2019: 556437-1325
2018: 556437-1325
2017: 556437-1325
2016: 556437-1325
2015: 556437-1325

Skicka sidan till: