Hemsida: www.hemmalaget.se
Telefon: 076 869 50 00
Besöksadress: Källedalsgatan 1, 521 52 Floby

Information från bolagsverket om Hemmalaget Assistans AB

Omsättning
2019: 14 107 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 13 979 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 8 545 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 22 053 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 9,5%
2018: 4,4%
2017: 6,0%
2016: 3,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 1 288 tkr
2018: 599 tkr
2017: 478 tkr
2016: 727 tkr
Årets resultat
2019: 666 tkr
2018: 243 tkr
2017: 281 tkr
2016: 400 tkr
Summa eget kapital
2019: 821 tkr
2018: 355 tkr
2017: 512 tkr
2016: 632 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 600 tkr
2018: 200 tkr
2017: 400 tkr
2016: 400 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 14 658 tkr
Antal anställda
2019: 33
2018: 34
2017: 21
2016: 55
Moderbolag
2019: 559036-5523
2018: 559036-5523
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Anordarens kommentar till information från bolagsverket, lämnat till Assistanskoll

"Ägaren tar inte ut lön i normal omfattning utan har valt utdelning istället motsvarande samma kostnad som en lön på ca 24 kkr per månad."

Skicka sidan till: