Hemsida: www.nara.nu
Telefon: 08-511 744 40
Besöksadress: Smidesvägen 5, 186 36 Vallentuna

Information från bolagsverket om NÄRA AB personlig assistans & hemtjänst

Omsättning
2019: 127 219 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 130 978 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 126 696 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 113 439 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 119 158 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 1,1%
2018: 1,6%
2017: 3,4%
2016: 1,4%
2015: 1,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 1 349 tkr
2018: 2 123 tkr
2017: 3 324 tkr
2016: 1 506 tkr
2015: 1 978 tkr
Årets resultat
2019: 766 tkr
2018: 1 610 tkr
2017: 3 487 tkr
2016: 25 tkr
2015: 937 tkr
Summa eget kapital
2019: 6 313 tkr
2018: 3 047 tkr
2017: 3 607 tkr
2016: 6 066 tkr
2015: 6 041 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 2 600 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 83 894 tkr
2018: 86 142 tkr
2017: 83 298 tkr
2016: 74 996 tkr
2015: 78 684 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 1 435 tkr
2018: 1 845 tkr
2017: 1 541 tkr
2016: 987 tkr
2015: 951 tkr
Antal anställda
2019: 243
2018: 234
2017: 233
2016: 195
2015: 197
Moderbolag
2019: 556657-6756
2018: 556657-6756
2016: 556657-6756
2015: 556657-6756
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: