Hemsida: www.nara.nu
Telefon: 08-511 744 40
Besöksadress: Smidesvägen 5, 186 36 Vallentuna

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av NÄRA AB

Omsättning
2021: 137 032 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 129 496 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 127 219 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 130 978 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 126 696 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 113 439 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 119 158 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 12,9%
2020: 8,3%
2019: 1,1%
2018: 1,6%
2017: 3,4%
2016: 1,4%
2015: 1,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 10 621 tkr
2020: 6 931 tkr
2019: 1 349 tkr
2018: 2 123 tkr
2017: 3 324 tkr
2016: 1 506 tkr
2015: 1 978 tkr
Årets resultat
2021: 12 660 tkr
2020: 7 584 tkr
2019: 766 tkr
2018: 1 610 tkr
2017: 3 487 tkr
2016: 25 tkr
2015: 937 tkr
Summa eget kapital
2021: 26 557 tkr
2020: 13 898 tkr
2019: 6 313 tkr
2018: 3 047 tkr
2017: 3 607 tkr
2016: 6 066 tkr
2015: 6 041 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 20 000 tkr
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 2 600 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2021: 86 597 tkr
2020: 84 413 tkr
2019: 83 894 tkr
2018: 86 142 tkr
2017: 83 298 tkr
2016: 74 996 tkr
2015: 78 684 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 190 tkr
2020: 116 tkr
2019: 1 435 tkr
2018: 1 845 tkr
2017: 1 541 tkr
2016: 987 tkr
2015: 951 tkr
Antal anställda
2021: 254
2020: 252
2019: 243
2018: 234
2017: 233
2016: 195
2015: 197
Moderbolag
2021: 556657-6756
2020: 556657-6756
2019: 556657-6756
2018: 556657-6756
2016: 556657-6756
2015: 556657-6756
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 13 490 kr
2018: 21 230 kr
2017: 33 240 kr
2016: 15 060 kr
2015: 21 978 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 7 660 kr
2018: 16 100 kr
2017: 34 870 kr
2016: 250 kr
2015: 10 411 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: