Hemsida: www.dfarm.se
Telefon: 020-57 30 00
Besöksadress: Ödlegatan 3, 973 34 Luleå

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Din Förlängda Arm AB

Omsättning
2019: 207 517 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 205 075 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 200 977 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 193 413 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 195 456 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 3,8%
2018: 3,7%
2017: 4,8%
2016: 6,4%
2015: 5,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 7 780 tkr
2018: 7 600 tkr
2017: 9 665 tkr
2016: 12 211 tkr
2015: 11 021 tkr
Årets resultat
2019: 9 831 tkr
2018: 5 677 tkr
2017: 7 279 tkr
2016: 9 142 tkr
2015: 11 698 tkr
Summa eget kapital
2019: 10 029 tkr
2018: 5 797 tkr
2017: 14 542 tkr
2016: 12 263 tkr
2015: 11 908 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 5 600 tkr
2017: 4 900 tkr
2016: 5 000 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 99 960 tkr
2018: 101 476 tkr
2017: 97 297 tkr
2016: 98 115 tkr
2015: 103 047 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 59 tkr
2017: 60 tkr
2016: 739 tkr
2015: 902 tkr
Antal anställda
2019: 247
2018: 290
2017: 280
2016: 300
2015: 316
Moderbolag
2019: 556689-8176
2018: 556689-8176
2017: 559050-9542
2016: 556689-8176
2015: 559050-9542
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 86 444 kr
2016: 135 678 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 109 233 kr
2016: 101 578 kr

Skicka sidan till: