Hemsida: www.dfarm.se
Telefon: 0920-155 10
Besöksadress: Skutgatan 2, 973 41 Luleå

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Din Förlängda Arm AB

Omsättning
2022: 197 252 tkr (tkr = tusen kronor)
2021: 198 162 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 201 667 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 207 517 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 205 075 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 200 977 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 193 413 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 195 456 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2022: 4,6%
2021: 6,5%
2020: 3,9%
2019: 3,8%
2018: 3,7%
2017: 4,8%
2016: 6,4%
2015: 5,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2022: 9 015 tkr
2021: 12 692 tkr
2020: 7 899 tkr
2019: 7 780 tkr
2018: 7 600 tkr
2017: 9 665 tkr
2016: 12 211 tkr
2015: 11 021 tkr
Årets resultat
2022: 7 149 tkr
2021: 4 379 tkr
2020: 10 335 tkr
2019: 9 831 tkr
2018: 5 677 tkr
2017: 7 279 tkr
2016: 9 142 tkr
2015: 11 698 tkr
Summa eget kapital
2022: 7 293 tkr
2021: 19 643 tkr
2020: 15 264 tkr
2019: 10 029 tkr
2018: 5 797 tkr
2017: 14 542 tkr
2016: 12 263 tkr
2015: 11 908 tkr
Utdelning till aktieägare
2022: 0
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 5 600 tkr
2017: 4 900 tkr
2016: 5 000 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2022: 82 853 tkr
2021: 85 552 tkr
2020: 91 044 tkr
2019: 99 960 tkr
2018: 101 476 tkr
2017: 97 297 tkr
2016: 98 115 tkr
2015: 103 047 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2022: 1 045 tkr
2021: 951 tkr
2020: 951 tkr
2019: 884 tkr
2018: 794 tkr
2017: 848 tkr
2016: 739 tkr
2015: 902 tkr
Antal anställda
2022: 183
2021: 189
2020: 207
2019: 247
2018: 290
2017: 280
2016: 300
2015: 316
Moderbolag
2022: 556689-8176
2021: 556689-8176
2020: 556689-8176
2019: 556689-8176
2018: 556689-8176
2017: 559050-9542
2016: 556689-8176
2015: 559050-9542
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 86 444 kr
2016: 135 678 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 109 233 kr
2016: 101 578 kr

Skicka sidan till: