Hemsida: www.7hassistans.se
Telefon: 033-48 03 40
Besöksadress: Moldegatan 9, 504 32 Borås

Information från bolagsverket om 7H Assistans

Omsättning
2018: 81 712 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 78 604 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 80 403 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 81 035 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: -0,3%
2017: -0,3%
2016: -0,8%
2015: -1,8%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: -220 tkr
2017: -263 tkr
2016: -667 tkr
2015: -1 482 tkr
Årets resultat
2018: -536 tkr
2017: 115 tkr
2016: -158 tkr
2015: 6 tkr
Summa eget kapital
2018: 9 648 tkr
2017: 10 183 tkr
2016: 10 068 tkr
2015: 10 225 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2018: 54 735 tkr
2017: 52 021 tkr
2016: 52 777 tkr
2015: 52 813 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 399 tkr
2017: 473 tkr
2016: 523 tkr
2015: 667 tkr
Antal anställda
2018: 153
2017: 146
2016: 154
2015: 151
Moderbolag
2018: 769601-3981
2016: 769601-3981
2015: 769601-3981
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: