Hemsida: www.omtankendalarna.se
Telefon: 0240-155 66
Besöksadress: Målaregatan 13, 78433 Borlänge, 0240-155 66

Information från bolagsverket om Omtanken Dalarna AB

Omsättning
2019: 106 128 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 117 277 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 120 673 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 112 850 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 106 823 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 2,4%
2018: 0,6%
2017: 4,2%
2016: 2,9%
2015: 3,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 2 563 tkr
2018: 716 tkr
2017: 3 751 tkr
2016: 2 435 tkr
2015: 3 416 tkr
Årets resultat
2019: 1 440 tkr
2018: 3 tkr
2017: 3 529 tkr
2016: 3 345 tkr
2015: 2 885 tkr
Summa eget kapital
2019: 4 985 tkr
2018: 3 545 tkr
2017: 3 705 tkr
2016: 18 138 tkr
2015: 14 794 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 4 tkr
2018: 0
2017: 163 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 72 491 tkr
2018: 82 217 tkr
2017: 81 705 tkr
2016: 75 490 tkr
2015: 71 981 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 106 tkr
2018: 258 tkr
2017: 615 tkr
2016: 1 141 tkr
2015: 1 038 tkr
Antal anställda
2019: 228
2018: 265
2017: 278
2016: 252
2015: 243
Moderbolag
2019: 556776-9798
2018: 559107-0890
2017: 559107-0890

Skicka sidan till: