Hemsida: komboboendetraning.se
Telefon: 08-33 20 23 och 0735-351540
Besöksadress: Hagagatan 11, 113 48 Stockholm

Information från bolagsverket om Kombo Assistans

Omsättning
2019: 4 896 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 3 867 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 2 952 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 2 413 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 1,3%
2018: -3,3%
2016: 10,1%
2015: -0,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 64 tkr
2018: -126 tkr
2016: 299 tkr
2015: -12 tkr
Årets resultat
2019: 64 tkr
2018: -129 tkr
2016: 277 tkr
2015: -12 tkr
Summa eget kapital
2019: 116 tkr
2018: 52 tkr
2016: 409 tkr
2015: 132 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2016: 240 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 1 522 tkr
2015: 1 398 tkr
Antal anställda
2019: 11
2018: 9
2016: 7
2015: 7
Moderbolag
2019: 556652-5985
2018: 556652-5985
2016: 556652-5985
2015: 556652-5985
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: