Hemsida: komboboendetraning.se
Telefon: 08-33 20 23 och 0735-351540
Besöksadress: Hagagatan 9, 113 48 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Kombo Assistans

Omsättning
2021: 7 576 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 6 642 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 4 896 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 3 867 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 2 952 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 2 413 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 11,1%
2020: 3,9%
2019: 1,3%
2018: -3,3%
2016: 10,1%
2015: -0,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 787 tkr
2020: 252 tkr
2019: 64 tkr
2018: -126 tkr
2016: 299 tkr
2015: -12 tkr
Årets resultat
2021: 452 tkr
2020: 173 tkr
2019: 64 tkr
2018: -129 tkr
2016: 277 tkr
2015: -12 tkr
Summa eget kapital
2021: 741 tkr
2020: 289 tkr
2019: 116 tkr
2018: 52 tkr
2016: 409 tkr
2015: 132 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2016: 240 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2016: 1 522 tkr
2015: 1 398 tkr
Antal anställda
2021: 15
2020: 15
2019: 11
2018: 9
2016: 7
2015: 7
Moderbolag
2021: 556652-5985
2020: 556652-5985
2019: 556652-5985
2018: 556652-5985
2016: 556652-5985
2015: 556652-5985
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 16 000 kr
2018: -42 000 kr
2016: 99 667 kr
2015: -12 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 16 000 kr
2018: -43 000 kr
2016: 92 333 kr
2015: -12 000 kr
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: