Hemsida: www.nordstromassistans.se
Telefon: 08-783 79 88
Besöksadress: Vendevägen 85A, 182 91 Danderyd

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Nordström Assistans AB

Omsättning
2020: 422 719 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 414 319 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 431 436 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 438 162 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 439 049 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 392 657 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 5,3%
2019: 5,7%
2018: 5,3%
2017: 5,6%
2016: 6,0%
2015: 5,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 21 253 tkr
2019: 23 035 tkr
2018: 22 181 tkr
2017: 23 859 tkr
2016: 25 487 tkr
2015: 20 814 tkr
Årets resultat
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Summa eget kapital
2020: 31 196 tkr
2019: 31 196 tkr
2018: 31 196 tkr
2017: 31 196 tkr
2016: 31 196 tkr
2015: 31 196 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2020: 278 372 tkr
2019: 267 044 tkr
2018: 277 045 tkr
2017: 283 565 tkr
2016: 281 475 tkr
2015: 254 323 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 853 tkr
2019: 858 tkr
2018: 1 119 tkr
2017: 1 135 tkr
2016: 1 054 tkr
2015: 999 tkr
Antal anställda
2020: 718
2019: 776
2018: 799
2017: 850
2016: 851
2015: 757
Moderbolag
2020: 556972-6705
2019: 556972-6705
2018: 556972-6705
2017: 556742-0731
2016: 556972-6705
2015: 5567420731
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 82 268 kr
2016: 96 177 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 0 kr
2016: 0 kr

Skicka sidan till: