Hemsida: opassistans.se
Telefon: 026-14 38 00
Besöksadress: Drottninggatan 5, 803 20 GÄVLE, tel: 026-14 38 00, , Åbackavägen 8B, 816 31 OCKELBO, tel: 0297-42623

Information från bolagsverket om OP Assistans AB

Omsättning
2017: 127 145 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 126 005 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 117 414 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 2,3%
2016: 2,9%
2015: -1,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 2 386 tkr
2016: 2 536 tkr
2015: -1 245 tkr
Årets resultat
2017: 1 848 tkr
2016: 2 513 tkr
2015: -369 tkr
Summa eget kapital
2017: 9 348 tkr
2016: 7 800 tkr
2015: 5 287 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 0
2016: 300 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2017: 58 777 tkr
2016: 84 430 tkr
2015: 81 768 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2017: 521 tkr
2016: 468 tkr
2015: 475 tkr
Antal anställda
2017: 265
2016: 253
2015: 235
Moderbolag
2016: 556910-1081
2015: 556910-1081

Skicka sidan till: