Hemsida: opassistans.se
Telefon: 026-14 38 38
Besöksadress: Holmparken 1, 803 10 Gävle

Information från bolagsverket om OP Assistans AB

Omsättning
2018: 130 125 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 127 145 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 126 005 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 117 414 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 5,6%
2017: 2,3%
2016: 2,9%
2015: -1,0%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 7 110 tkr
2017: 2 386 tkr
2016: 2 536 tkr
2015: -1 245 tkr
Årets resultat
2018: 4 889 tkr
2017: 1 848 tkr
2016: 2 513 tkr
2015: -369 tkr
Summa eget kapital
2018: 14 237 tkr
2017: 9 348 tkr
2016: 7 800 tkr
2015: 5 287 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 300 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2018: 86 766 tkr
2017: 58 777 tkr
2016: 84 430 tkr
2015: 81 768 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2018: 695 tkr
2017: 521 tkr
2016: 468 tkr
2015: 475 tkr
Antal anställda
2018: 269
2017: 265
2016: 253
2015: 235
Moderbolag
2016: 556910-1081
2015: 556910-1081
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: