Hemsida: www.omsorgbehandling.se
Telefon: 070-250 98 40
Besöksadress: Kriebsensgatan 18,, 632 20 Eskiltuna

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Omsorg & Behandling

Omsättning
2020: 100 126 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 98 256 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 86 779 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 56 995 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 46 237 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 7,7%
2019: 5,6%
2018: 7,9%
2017: 10,5%
2016: 11,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 7 558 tkr
2019: 5 471 tkr
2018: 6 770 tkr
2017: 5 953 tkr
2016: 5 465 tkr
Årets resultat
2020: 5 813 tkr
2019: 3 749 tkr
2018: 4 389 tkr
2017: 4 345 tkr
2016: 2 735 tkr
Summa eget kapital
2020: 10 073 tkr
2019: 4 260 tkr
2018: 4 511 tkr
2017: 4 471 tkr
2016: 3 356 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2020: 54 963 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 720 tkr
Antal anställda
2020: 76
2019: 88
2018: 153
2017: 97
2016: 82
Moderbolag
2020: 556984-5836
2019: 556984-5836
2018: 556984-5836
2017: 556984-5836
2016: 556984-5836
Personlig assistans är en del av anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: