Hemsida: www.tiohundra.se/omsorg/funktionsnedsattning/personlig-assistans
Telefon: 0176 - 32 000
Besöksadress: Roslagsgatan 6, 76131 Norrtälje

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av TioHundra AB

Omsättning
2021: 1 808 806 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 1 810 078 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 1 671 740 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 1 679 851 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 1 615 801 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 1 593 955 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 1,3%
2020: 9,4%
2019: -3,1%
2018: 1,1%
2017: -0,5%
2016: 0,5%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 22 289 tkr
2020: 161 781 tkr
2019: -49 864 tkr
2018: 18 294 tkr
2017: -7 132 tkr
2016: 7 464 tkr
Årets resultat
2021: -40 116 tkr
2020: 36 618 tkr
2019: -59 149 tkr
2018: -7 385 tkr
2017: -27 751 tkr
2016: -47 309 tkr
Summa eget kapital
2021: 113 943 tkr
2020: 104 659 tkr
2019: 17 340 tkr
2018: 28 289 tkr
2017: 25 737 tkr
2016: 44 871 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2021: 982 222 tkr
2020: 927 604 tkr
2019: 927 979 tkr
2018: 874 103 tkr
2017: 867 242 tkr
2016: 841 850 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 2 633 tkr
2020: 2 746 tkr
2019: 2 546 tkr
2018: 2 570 tkr
2017: 2 510 tkr
2016: 2 525 tkr
Antal anställda
2021: 2190
2020: 2199
2019: 2227
2018: 2301
2017: 2301
2016: 2302
Moderbolag
2021: 222000-1891
2020: 222000-1891
2019: 222000-1891
2018: 222000-1891
2017: 222000-1891
2016: 222000-1891

Skicka sidan till: