Hemsida: www.passteam.se
Telefon: 0278-181 08
Besöksadress: Nygatan 50, 821 42 Bollnäs.

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av PASS-Team AB

Omsättning
2020: 74 791 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 77 465 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 80 135 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 82 505 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 80 278 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 80 805 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 3,0%
2019: 1,4%
2018: 2,1%
2017: 3,0%
2016: 1,9%
2015: 2,4%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 2 226 tkr
2019: 1 010 tkr
2018: 1 613 tkr
2017: 2 454 tkr
2016: 1 461 tkr
2015: 1 740 tkr
Årets resultat
2020: 1 708 tkr
2019: 759 tkr
2018: 1 175 tkr
2017: 1 448 tkr
2016: 406 tkr
2015: 1 529 tkr
Summa eget kapital
2020: 9 859 tkr
2019: 8 651 tkr
2018: 8 492 tkr
2017: 7 817 tkr
2016: 6 769 tkr
2015: 7 364 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 1 000 tkr
2019: 0
2018: 500 tkr
2017: 1 tkr
2016: 0
2015: 1 000 tkr
Löner till övriga anställda
2020: 51 063 tkr
2019: 53 024 tkr
2018: 53 915 tkr
2017: 54 912 tkr
2016: 53 692 tkr
2015: 53 604 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2020: 240 tkr
2019: 240 tkr
2018: 240 tkr
2017: 296 tkr
2016: 408 tkr
2015: 754 tkr
Antal anställda
2020: 171
2019: 180
2018: 188
2017: 199
2016: 200
2015: 207

Skicka sidan till: