Hemsida: www.passal.se
Telefon: 010-7077800
Besöksadresser : Kontor Göteborg, Skeppet Ärans väg 19, 426 71 Västra Frölunda.

Kontor Kungsbacka, Kabelgatan 12, 434 37 Kungsbacka.

visa flera adresser.. Kontor Kungälv, Gymnasiegatan 6, 442 34 Kungälv.

Kontor Kristinehamn, Dr. Enwallsväg 14 A, 681 37 Kristinehamn.

Kontor Karlstad, Kasernhöjden 3A, 652 21 Karlstad.

Kontor Karlskoga, Centralparken, 691 41 Karlskoga.
.

Information från bolagsverket om Passal AB

Omsättning
2017: 134 746 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 131 310 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 129 075 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 2,2%
2016: 2,1%
2015: 1,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 2 986 tkr
2016: 2 733 tkr
2015: 1 685 tkr
Årets resultat
2017: 1 074 tkr
2016: 1 341 tkr
2015: 539 tkr
Summa eget kapital
2017: 5 607 tkr
2016: 5 033 tkr
2015: 4 192 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 1 000 tkr
2016: 500 tkr
2015: 500 tkr
Löner till övriga anställda
2017: 89 181 tkr
2016: 86 918 tkr
2015: 86 082 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2017: 720 tkr
2016: 720 tkr
2015: 720 tkr
Antal anställda
2017: 251
2016: 252
2015: 250
Moderbolag
2016: 556747-1924
2015: 556747-1924

Skicka sidan till: