Hemsida: www.bonitas.se
Telefon: 08-52227035
Besöksadress: Lustigkullavägen 4, 117 66 Stockholm

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Bonitas AB

Omsättning
2021: 6 550 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 11 631 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 15 794 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 12 298 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 9 889 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 9 289 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 5,0%
2020: 16,4%
2019: 2,9%
2018: 6,0%
2017: 4,5%
2016: 1,9%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 321 tkr
2020: 1 642 tkr
2019: 748 tkr
2018: 736 tkr
2017: 442 tkr
2016: 524 tkr
Årets resultat
2021: -333 tkr
2020: 682 tkr
2019: 48 tkr
2018: 114 tkr
2017: 62 tkr
2016: 51 tkr
Summa eget kapital
2021: 169 tkr
2020: 1 102 tkr
2019: 570 tkr
2018: 523 tkr
2017: 409 tkr
2016: 347 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 600 tkr
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
Antal anställda
2021: 15
2020: 25
2019: 50
2018: 45
2017: 35
2016: 32
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 106 857 kr
2018: 105 143 kr
2016: 74 857 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 6 857 kr
2018: 16 286 kr
2016: 7 286 kr
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: