Hemsida: www.personstod.se
Telefon: 021-475 72 00
Besöksadress: Hörntorpsvägen 2, 724 71 Västerås

Information från bolagsverket om Personstöd Mälardalen AB

Omsättning
2019: 139 849 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 122 635 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 99 505 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 96 149 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 83 019 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 2,9%
2018: 1,9%
2017: 4,0%
2016: 4,2%
2015: 6,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 3 950 tkr
2018: 2 237 tkr
2017: 4 458 tkr
2016: 3 843 tkr
2015: 4 945 tkr
Årets resultat
2019: 2 269 tkr
2018: 1 207 tkr
2017: 1 689 tkr
2016: 2 204 tkr
2015: 3 299 tkr
Summa eget kapital
2019: 13 296 tkr
2018: 11 026 tkr
2017: 10 569 tkr
2016: 9 380 tkr
2015: 7 676 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2019: 81 222 tkr
2018: 75 904 tkr
2017: 59 967 tkr
2016: 59 726 tkr
2015: 52 009 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2019: 1 574 tkr
2018: 1 597 tkr
2017: 1 516 tkr
Antal anställda
2019: 275
2018: 220
2017: 238
2016: 234
2015: 189

Skicka sidan till: