Hemsida: personstod.se
Telefon: 021-475 72 00
Besöksadress: Pilgatan 8D, 721 30 Västerås

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Personstöd Mälardalen AB

Omsättning
2021: 203 351 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 184 660 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 139 849 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 122 635 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 99 505 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 96 149 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 83 019 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 7,7%
2020: 11,5%
2019: 2,9%
2018: 1,9%
2017: 4,0%
2016: 4,2%
2015: 6,1%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 14 534 tkr
2020: 20 878 tkr
2019: 3 950 tkr
2018: 2 237 tkr
2017: 4 458 tkr
2016: 3 843 tkr
2015: 4 945 tkr
Årets resultat
2021: 9 465 tkr
2020: 7 655 tkr
2019: 2 269 tkr
2018: 1 207 tkr
2017: 1 689 tkr
2016: 2 204 tkr
2015: 3 299 tkr
Summa eget kapital
2021: 28 916 tkr
2020: 20 951 tkr
2019: 13 296 tkr
2018: 11 026 tkr
2017: 10 569 tkr
2016: 9 380 tkr
2015: 7 676 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2021: 119 134 tkr
2020: 101 372 tkr
2019: 81 222 tkr
2018: 75 904 tkr
2017: 59 967 tkr
2016: 59 726 tkr
2015: 52 009 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 1 687 tkr
2020: 1 620 tkr
2019: 1 574 tkr
2018: 1 597 tkr
2017: 1 516 tkr
Antal anställda
2021: 289
2020: 311
2019: 275
2018: 220
2017: 238
2016: 234
2015: 189
Moderbolag
2021:
2020:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 136 207 kr
2017: 153 724 kr
2016: 132 517 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2019: 78 241 kr
2017: 58 241 kr
2016: 76 000 kr

Skicka sidan till: