Hemsida: lovet.se
Telefon: 070-53 17669 070-5332753
Besöksadress: Ringarevägen 2, 241 36 Eslöv

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Lövets Personlig Assistans Service & Massage AB

Omsättning
2021: 37 477 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 41 506 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 47 108 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 55 095 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 60 426 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 62 438 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 0,5%
2020: 2,2%
2019: 1,4%
2018: 3,3%
2017: 4,7%
2016: 2,2%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 185 tkr
2020: 928 tkr
2019: 643 tkr
2018: 1 835 tkr
2017: 2 815 tkr
2016: 1 374 tkr
Årets resultat
2021: 821 tkr
2020: 707 tkr
2019: 470 tkr
2018: 1 412 tkr
2017: 2 186 tkr
2016: 767 tkr
Summa eget kapital
2021: 2 131 tkr
2020: 2 010 tkr
2019: 1 303 tkr
2018: 1 833 tkr
2017: 4 421 tkr
2016: 2 235 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 700 tkr
2020: 700 tkr
2019: 0
2018: 1 000 tkr
2017: 2 000 tkr
2016: 2 000 tkr
Löner till övriga anställda
2016: 44 047 tkr
Antal anställda
2021: 81
2020: 85
2019: 97
2018: 112
2017: 122
2016: 142
Moderbolag
2021:
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 5 781 kr
2019: 20 094 kr
2018: 57 344 kr
2017: 87 969 kr
2016: 42 938 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 25 656 kr
2019: 14 688 kr
2018: 44 125 kr
2017: 68 313 kr
2016: 23 969 kr

Skicka sidan till: