Hemsida: www.marcusassistans.se
Telefon: 019-33 30 78
Besöksadress: Gustavsviksvägen 7, 702 30 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Marcus Assistans AB

Omsättning
2021: 91 070 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 101 058 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 109 385 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 112 822 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 71 900 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 103 218 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 3,9%
2020: 5,4%
2019: 11,7%
2018: 12,1%
2017: 11,2%
2016: 12,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 3 574 tkr
2020: 5 341 tkr
2019: 12 669 tkr
2018: 13 338 tkr
2017: 7 971 tkr
2016: 12 771 tkr
Årets resultat
2021: 1 959 tkr
2020: 2 953 tkr
2019: 9 896 tkr
2018: 10 379 tkr
2017: 6 202 tkr
2016: 10 049 tkr
Summa eget kapital
2021: 20 425 tkr
2020: 22 066 tkr
2019: 45 113 tkr
2018: 37 065 tkr
2017: 26 686 tkr
2016: 80 362 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 3 600 tkr
2019: 26 000 tkr
2018: 1 847 tkr
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2021: 61 177 tkr
2020: 67 921 tkr
2019: 69 129 tkr
2018: 70 795 tkr
2017: 40 326 tkr
2016: 64 646 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2021: 2 407 tkr
2020: 1 252 tkr
2019: 1 216 tkr
2018: 1 235 tkr
2016: 1 112 tkr
Antal anställda
2021: 155
2020: 177
2019: 88
2018: 353
2017: 323
2016: 300
Moderbolag
2021:
2020:
2016:

Skicka sidan till: