Hemsida: www.marcusassistans.se
Telefon: 019-33 30 78
Besöksadress: Landbotorpsallén 24, 702 26 Örebro

Information från bolagsverket om Marcus Assistans AB

Omsättning
2017: 105 909 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 103 218 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 12,4%
2016: 12,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 12 901 tkr
2016: 12 771 tkr
Årets resultat
2017: 10 122 tkr
2016: 10 049 tkr
Summa eget kapital
2017: 90 484 tkr
2016: 80 362 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 0
2016: 0
Löner till övriga anställda
2017: 67 724 tkr
2016: 64 646 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2017: 1 116 tkr
2016: 1 112 tkr
Antal anställda
2017: 320
2016: 300

Skicka sidan till: