Hemsida: www.brukarass.com
Telefon: 018-265 09 60
Besöksadress: Lefflersgatan 1, 754 50 Uppsala

Information från bolagsverket om Brukarassistans Sverige AB

Omsättning
2018: 108 373 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 104 087 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 115 124 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 108 125 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2018: 0,2%
2017: -0,1%
2016: -0,7%
2015: -1,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2018: 157 tkr
2017: -181 tkr
2016: -869 tkr
2015: -1 822 tkr
Årets resultat
2018: 0
2017: 0
2016: 0
2015: 0
Summa eget kapital
2018: 10 835 tkr
2017: 10 835 tkr
2016: 4 306 tkr
2015: 4 306 tkr
Utdelning till aktieägare
2018: 0
2017: 0
2016: 1 471 tkr
2015: 0
Löner till övriga anställda
2018: 70 778 tkr
2017: 69 673 tkr
2016: 76 457 tkr
2015: 72 797 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2015: 304 tkr
Antal anställda
2018: 206
2017: 202
2016: 199
2015: 216
Moderbolag
2018: 556456-4473
2016: 556456-4473
2015: 556456-4473

Skicka sidan till: