Hemsida: www.poolarna.se
Telefon: 040- 661 56 95
Besöksadress: Södra Neptunigatan 10c, 211 18 Malmö

Information från bolagsverket om Poolarna Assistans AB

Omsättning
2017: 53 963 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 75 103 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2017: 4,2%
2016: 2,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2017: 2 246 tkr
2016: 1 958 tkr
Årets resultat
2017: 1 732 tkr
2016: 1 496 tkr
Summa eget kapital
2017: 3 337 tkr
2016: 1 605 tkr
Utdelning till aktieägare
2017: 2 000 tkr
2016: 0
Löner till övriga anställda
2017: 35 434 tkr
2016: 50 257 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2016: 242 tkr
Antal anställda
2017: 120
2016: 115
Moderbolag
2017: 556800-7206
2016: 556856-6847

Skicka sidan till: