Hemsida: www.poolarna.se
Telefon: 076-1753015
Besöksadress: Stenbackevägen 6, 70225 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Poolarna Assistans AB

Omsättning
2020: 21 179 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 82 069 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 78 327 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 53 963 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 75 103 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 0,9%
2019: 0,7%
2018: 2,8%
2017: 4,2%
2016: 2,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 193 tkr
2019: 591 tkr
2018: 2 146 tkr
2017: 2 246 tkr
2016: 1 958 tkr
Årets resultat
2020: 78 tkr
2019: 128 tkr
2018: 1 473 tkr
2017: 1 732 tkr
2016: 1 496 tkr
Summa eget kapital
2020: 1 267 tkr
2019: 2 938 tkr
2018: 2 810 tkr
2017: 3 337 tkr
2016: 1 605 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 0
2019: 1 750 tkr
2018: 0
2017: 2 000 tkr
2016: 0
Löner till övriga anställda
2019: 55 745 tkr
2018: 52 898 tkr
2017: 35 434 tkr
2016: 50 257 tkr
Lönekostnad till VD och styrelse
2016: 242 tkr
Antal anställda
2020: 60
2019: 133
2018: 163
2017: 120
2016: 115
Moderbolag
2020: 556856-6847
2019: 556856-6847
2018: 556800-7206
2017: 556800-7206
2016: 556856-6847
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: