Hemsida: www.hjarnstyrkan.se
Telefon: 063-12 89 00
Besöksadress: Öneslingan 11, 832 51 Frösön

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Hjärnstyrkan Assistans AB

Omsättning
2020: 3 834 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 36 260 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 42 834 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 47 910 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 56 682 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 58 976 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2020: 522,2%
2019: 4,5%
2018: -0,6%
2017: 0,1%
2016: -1,4%
2015: 0,3%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2020: 2 919 tkr
2019: 1 575 tkr
2018: -248 tkr
2017: 26 tkr
2016: -782 tkr
2015: 176 tkr
Årets resultat
2020: 174 tkr
2019: 1 057 tkr
2018: -340 tkr
2017: -114 tkr
2016: 21 tkr
2015: 215 tkr
Summa eget kapital
2020: 379 tkr
2019: 1 204 tkr
2018: 147 tkr
2017: 1 137 tkr
2016: 1 251 tkr
2015: 1 531 tkr
Utdelning till aktieägare
2020: 250 tkr
2019: 1 000 tkr
2018: 0
2017: 650 tkr
2016: 0
2015: 300 tkr
Löner till övriga anställda
2019: 24 087 tkr
2015: 40 121 tkr
Antal anställda
2020: 1
2019: 50
2018: 57
2017: 60
2016: 82
2015: 95
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 145 950 kr
2017: 1 300 kr
2016: -39 100 kr
2015: 8 800 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2020: 8 700 kr
2017: -5 700 kr
2016: 1 050 kr
2015: 10 750 kr

Skicka sidan till: