Hemsida: futura-assistans.se
Telefon: 0155-226085 eller 070-5846715
Besöksadress: Repslagargatan 43, 611 30 Nyköping

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Futura Assistans AB

Omsättning
2022: 49 297 tkr (tkr = tusen kronor)
2021: 61 382 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 62 147 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 59 148 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 52 372 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 47 220 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 47 596 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 45 328 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2022: 6,3%
2021: 11,7%
2020: 10,9%
2019: 11,0%
2018: 12,5%
2017: 9,5%
2016: 8,9%
2015: 13,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2022: 3 062 tkr
2021: 7 138 tkr
2020: 6 717 tkr
2019: 6 517 tkr
2018: 6 540 tkr
2017: 4 462 tkr
2016: 4 104 tkr
2015: 5 822 tkr
Årets resultat
2022: 0
2021: 4 245 tkr
2020: 3 966 tkr
2019: 5 091 tkr
2018: 5 092 tkr
2017: 3 490 tkr
2016: 3 120 tkr
2015: 4 787 tkr
Summa eget kapital
2022: 703 tkr
2021: 9 703 tkr
2020: 5 457 tkr
2019: 5 191 tkr
2018: 7 735 tkr
2017: 24 143 tkr
2016: 20 652 tkr
2015: 17 532 tkr
Utdelning till aktieägare
2022: 0
2021: 900 tkr
2020: 0
2019: 0
2018: 7 635 tkr
2017: 21 500 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 29 901 tkr
Antal anställda
2022: 81
2021: 106
2020: 111
2019: 94
2018: 107
2017: 161
2016: 130
2015: 152
Moderbolag
2022: 556657-6756
2021: 556657-6756
2020: 556657-6756
2019: 559026-3421
2018: 559026-3421
2016:
Rörelseresultat per kund (EBIT), enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 264 370 kr
2019: 241 370 kr
2017: 165 259 kr
2016: 152 000 kr
Vinst per kund, enligt antal kunder rapporterade till Assistanskoll
2021: 157 222 kr
2019: 188 556 kr
2017: 129 259 kr
2016: 115 556 kr

Skicka sidan till: