Hemsida: futura-assistans.se
Telefon: 0155-226085 eller 070-5846715
Besöksadress: Svärta Rosenhill, 611 93 Nyköping

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Futura Assistans AB

Omsättning
2019: 59 148 tkr (tkr = tusen kronor)
2018: 49 707 tkr (tkr = tusen kronor)
2017: 47 220 tkr (tkr = tusen kronor)
2016: 47 596 tkr (tkr = tusen kronor)
2015: 45 328 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2019: 11,0%
2018: 7,8%
2017: 9,5%
2016: 8,9%
2015: 13,6%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2019: 6 517 tkr
2018: 3 875 tkr
2017: 4 462 tkr
2016: 4 104 tkr
2015: 5 822 tkr
Årets resultat
2019: 5 091 tkr
2018: 3 013 tkr
2017: 3 490 tkr
2016: 3 120 tkr
2015: 4 787 tkr
Summa eget kapital
2019: 5 191 tkr
2018: 5 656 tkr
2017: 24 143 tkr
2016: 20 652 tkr
2015: 17 532 tkr
Utdelning till aktieägare
2019: 0
2018: 5 556 tkr
2017: 21 500 tkr
2016: 0
2015: 0
Löner till övriga anställda
2015: 29 901 tkr
Antal anställda
2019: 94
2018: 107
2017: 161
2016: 130
2015: 152
Moderbolag
2019: 559026-3421
2018: 559026-3421

Skicka sidan till: